گزارش اخبار نامعتبر

کشف گاز عصبی سارین در فیس بوک/ ساختمانها تخلیه شدند

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
