گزارش اخبار نامعتبر

تحویل کمک های هلال احمر کویت به ایران

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
