گزارش اخبار نامعتبر

هدف های تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به «مصیاف» سوریه

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
