گزارش اخبار نامعتبر

ارسال 80 کامیون مواد غذایی به مناطق سیل زده خوزستان

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
