گزارش اخبار نامعتبر

تامین آب فضای سبز در روز های گرم سال چالش مدیریت شهری

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
