مخبر - 1397/08/17 - گفتگوی تلویزیونی ده نمکی با روح? الامینی:? تسخیر سفارت پاسخ دانشجویان به استمداد? امام از جوانان بود

گفتگوی تلویزیونی ده نمکی با روح? الامینی:? تسخیر سفارت پاسخ دانشجویان به استمداد? امام از جوانان بود
عبدالحسین روح الامینی گفت که تسخیر سفارت آمریکا در پاسخ به استمداد امام از جوانان پایه گذاری شد.دانشجویان به عنوان سمبل جریان انقلابی، با این اقدام تلاش کردند تا صدای اعتراض مردم ایران نسبت به پذیرش شاه در آمریکا را به گوش جهانیان برسانند.
گفتگوی تلویزیونی ده نمکی با روح? الامینی:? تسخیر سفارت پاسخ دانشجویان به استمداد? امام از جوانان بود

گفتگوی تلویزیونی ده نمکی با روحالامینی:تسخیر سفارت پاسخ دانشجویان به استمدادامام از جوانان بودبه گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، برنامه تلویزیونی « چهل سیزده » شب گذشته با اجرای مسعود ده نمکی از تلویزیون پخش شد و عبدالحسین روح الامینی مهمان این برنامه بود.

او که یکی از دانشجویان تسخیرکننده سفارت آمریکا در تهران بوده است و در جلسات طراحی این ماجرا با سایر دانشجویان همراهی داشته است، از سرنوشت دانشجویان تسخیرکننده صحبت کرد.

عبدالحسین روح الامینی در ابتدای صحبت های خود در برنامه «چهل سیزده» تاریخچه ای از تشکیل انجمن دانشجویان پیرو خط امام ارائه داد و گفت: در ماه های منتهی به پیروزی انقلاب و 22 بهمن سال 57، چندین مکان در دانشگاه تهران مهم می شود و خود را به عنوان یک نماد نشان می دهد. یکی از این مکان ها زمین چمن دانشگاه است که محل برگزاری جلسات و نشست ها است. دیگری مسجد دانشگاه است که محل تحصن ها بود از جمله زمانی که امام خمینی را راه ندادند و البته محوریت تمام ا ین امور، دانشجویان مسلمان پیرو امام بودند. دقت کنید که در ماه های منتهی به پیروزی انقلاب، دانشگاه مرکز بسیاری از بسترهای اوج گیری انقلاب بود. طبیعتا زمین دانشگاه، مسجد و ... تدارکاتی داشت. بسیاری از کسانی که بعدا در لانه جاسوسی حضور داشتند و وارد بسیاری از نهادهای انقلابی مانند سپاه و ... شدند، همان دانشجوهایی بودند که در تدارکات دانشگاه فعالیت می کردند.

عمده این دانشجویان در انجمن های اسلامی جلوه می کردند که با اسامی مختلف کار می کردند. در حقیقت ، آنان بچه های انقلابی، مسلمان و طرفدار امام بودند که بسیاری از تظاهرات ها، تجمع ها و ... را هدایت می کردند. بعد از پیروزی انقلاب، بازسازماندهی تشکل هایی که سال ها بود در دانشگاه فعالیت می کردند، اوج گرفت. خاطرم هست که آقای حبیب بی طرف از مسئولان انجمن اسلامی دانشکده فنی بودند. ایشان یک روز بنده را فرا خواندند و در جلسه ای با حضور عباس آخوندی، احمدرضا کاظمی و ... شرکت کردیم. ایشان در این جلسه گفتند که می خواهیم انجمن اسلامی دانشگاه تهران را راه بیندازیم و از هر دانشکده ای یک نماینده می خواهیم. در همان فروردین سال 58، کسانی که در جریان انقلاب بودند، انجمن اسلامی دانشگاه تهران را شکل دادند.

بر همین اساس، چنین کارهایی در دانشگاه های دیگر نظیر شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و ... نیز انجام شد. این کار یک بازسازماندهی مهندسی بود که در انجمن های اسلامی انجام گرفت. برای مثال در دانشگاه علم و صعنت، احمدی نژاد و ثمره هاشمی کار می کردند. چند صد نفری که در آبان ماه 58 در لانه جاسوسی حضور پیدا کردند، عصاره و نمایندگان این 4-5 دانشگاهی بودند که نام بردم. برای مثال آقای میردامادی در دانشگاه امیر کبیر بودند و یا آقای سیدزاده در دانشگاه تربیت معلم بودند . جریان تشکل های دانشجویی این گونه بود که از بچه های مسلمان، شورایی داشت و یک عده نمایندگی این مجموعه را بر عهده داشتند. می خواهم بگویم کسانی که در لانه جاسوسی حضور پیدا کردند، نمایندگان بچه های تشکل مسلمان و انقلابی طرفدار انقلاب بودند.

وی ادامه داد: در ماه های بعد از پیروزی انقلاب، جریانی که فراگیر بود و مقبولیت خوبی نیز در انجام کارهای انقلابی داشت، انجمن های اسلامی بودند. البته منافقین و مجاهدین و ... تشکل های خود را داشتند که به جریان های مسلحانه خارج از کشور وصل بودند. باید بگویم که احزاب بیرونی هیچ نقشی در تشکل انجمن های اسلامی نداشتند و در حقیقت، بچه های انجمن اسلامی خالص بودند.

این هسته، بعد از پیروزی انقلاب، تلاش می کرد تا به انقلاب و تداوم آن کمک کند. در همین راستا، محروم ترین مناطق، مورد هدف قرار گرفت و در اوایل تابستان 58، جهاد سازندگی شکل گرفت.

در حقیقت، تشکیل جهاد سازندگی از دل انجمن های اسلامی بیرون آمد. بعد از این اتفاق، مایه ارتباط بین تشکل های دانشجویی به جهاد سازندگی تبدیل شد. صمیمیت این بچه ها در جهاد قوت گرفت. بنابراین گفتیم که بهتر است این ارتباط را تحکیم ببخشیم و در نهایت اتحادیه انجمن های اسلامی و سازمان دانشجویان سراسر کشور شکل گرفت که به صورت مخفف، دفتر تحکیم وحدت نام گرفت. این اتفاق در اواخر تابستان سال 58 شکل گرفت. همین بدنه با ذکر دلایل تصمیم گرفت که به حضور شاه در آمریکا اعتراض کرده و یک حرکت اعتراضی را سازماندهی کنند که در نهایت 13 آبان رخ داد. آنان، اگر چه می توانستند در 13 آبان از این اسم استفاده کنند اما از آن جا که این حرکت، یک حرکت مردمی و فراگیر بود و سهم خواهی نداشته باشد، نام دانشجویان پیرو خط امام اعلام شد.

در حقیقت، کسانی که دست اندرکار این موضوع بودند، بچه های انجمن اسلامی بودند. حتی وقتی که شورای لانه را نگاه می کنید، با نام هایی نظیر سیف الهی و اصغرزاده از دانشگاه شریف، میردامادی از دانشگاه امیرکبیر، وطنی از شهید بهشتی و بی طرف روبه رو می شوید. این افراد، بعدا نیز بدنه نهادهای انقلاب را تشکیل دادند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به چرایی تسخیر لانه جاسوسی اشاره کرد و گفت: اگر دقت کنید می بینید که 9 ماهه پیروزی انقلاب تا 13 آبان، آبستن حوادثی است که وقتی دانشجویان به این اتفاقات نگاه می کردند، کاملا متوجه می شدند که آمریکا برنامه ریزی خود را به گونه ای انجام می دهد که رژیم گذشته دوباره برگردد، سازماندهی کارها را انجام می دهند، مرزها را ناامید می کنند و ... برای مثال ماجرای سردشت در مرداد ماه 1358 است. علاوه بر این، رفتارهای دولت موقت نیز در این بازه، بسیار مشکوک بود.

آنان تمام امکانات انقلاب را در دست داشتند اما در حل مشکلات و بار انقلاب، ناتوان بودند. توصیه می کنم که بیایید و صفحه اول روزنامه های مهر و آبان سال 58 تا قبل از تسخیر لانه جاسوسی را ببینید و تیترهای اصلی آن را در بیاورید. می بینید که در تمام این تیترها به ناتوانی، اغتشاش، به هم ریختگی و ... اشاره شده است. این موضوع تا راه پیمایی وحدت ادامه دارد که جمعیت زیادی از مردم وارد صحنه شدند و بار دیگر به حمایت از انقلاب می پردازند.

یکی دو هفته قبل از ماجرای 13 آبان، امام سخنرانی دارد که تیتر روزنامه ها چنین می شود «استمداد امام از جوانان». وقتی این اتفاق می افتد، جوانان و به ویژه دانشجویان که نگران نیز بودند، استمداد امام را در یک حرکت اعتراضی می بینند. آنان تصمیم می گیرند که به عنوان سمبل جریان انقلابی، صدای اعتراض مردم ایران نسبت به پذیرش شاه در آمریکا را به گوش جهانیان برسانند. در نهایت، برنامه ریزی ها صورت گرفت و ماجرای 13 آبان رخ داد. باید بگویم که نقشه نهایی برای این کار، از یکی دو هفته قبل کشیده شد، شناسایی ها صورت گرفت و دانشجویان دانشگاه های مختلف توجیه شدند. خاطرم هست در جلسه ای روز قبل از ورود به لانه جاسوسی، آقای بی طرف جلسه ای را با حضور نمایندگان دانشگاه ها برگزار کرد و آخرین نکات را گفت. از هر دانشگاه یک نماینده حضور داشت تا اطلاعات را به بچه های خود منتقل کند. در همان جلسه، تقسیم کار نیز صورت گرفت. باید بگویم که از ابتدا قرار نبود که این ح رکت به صورت گسترده انجام شود. قرار بود که یک حرکت اعتراض نمادین باشد و تمام. اما رهنمودهای امام بود که باعث شد این سنگر نگه داشته شود. علاوه بر این، مردم نیز نقش بسیار مهمی داشتند و ما را حمایت کردند.

روح الامینی در پاسخ به سوال مجری برنامه، مسعود ده نمکی مبنی بر این که چه کسانی از وقوع این ماجرا خبر داشتند، گفت: علاوه بر دانشجویان، آقای موسوی خوئینی ها باخبر بودند که به عنوان رابط با دفتر امام ارتباط داشتند. خاطرم هست که یک روز قبل از 13 آبان، تماسی تلفنی با آقای رضایی داشتم و بدون این که بگویم چه کاری قرار است انجام شود، درخواست چند بلندگو کردم. ایشان پشت تلفن واکنش معناداری به من داشت که معلوم بود در جریان این اتفاق بوده است. هم چنین وقتی که ما داخل شدیم، سپاه پاسداران، یک لایه امنیتی در اطراف سفارت خانه ایجاد کرد. باید بگویم که کسانی که در این ماجرا نقش داشتند، برای شورای انقلاب، ناشناس نبودند چرا که قبلا انجمن اسلامی و جهاد سازندگی را راه اندازی کرده بودند.

این دانشجو پیرو خط امام در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا در میان این دانشجویان، نفوذی نیز وجود داشته است، گفت: قطعا. نفراتی معدود از امتی ها، مجاهدین و منافقین حضور داشتند. البته نتوانسته بودند که به شورای مرکزی راه پیدا کنند بلکه در بدنه گروه قرار داشتند. خاطرم هست که در همان هفته های اول و دوم، در گوشه ای از لانه، اعلامیه های جنبش مسلمانان مبارز را پیدا کردم. به یکی از برادران شورا اعتراض کردم که این ها چیست و ایشان نیز در پاسخ به اعتراض من گفتند که عینک گروهی خود را کنار بگذار .

او ضمن اشاره به اختلاف سلیقه دانشجویان با حزب جمهوری اسلامی گفت: باید بگویم که در آن زمان، فضای مظلومیت بر روحانیت حاکم بود. خاطرم هست که در تا بستان 58 پیش آقای الویری رفتم و از ایشان درخواست دستگاه زیراکس کردم. ایشان به واسطه ارتباطی که با آقای هاشمی داشت، من را پیش ایشان فرستاد. من به منزل آقای هاشمی در قلهک رفتم و به ایشان توضیح دادم که چه می خواهیم. با موافقت ایشان و حواله ای که به مسئول مالی حزب داد، به ما یک دستگاه نو زیراکس، مقدار بسیار زیادی کاغذ و ... داد. وقتی این ها را به دانشگاه بردم، امکانات بسیار زیادی بود اما جرات نداشتم که بگویم این ها را از آقای هاشمی و مسئول مالی حزب گرفتم. در آن زمان، فضای علیه روحانیت و نیروهای خط امام در بین روشنفکران و محیط های آنان بسیار منفی بود. البته این فضا دوام نیاورد. البته این که بگوییم دانشجویان پیرو خط امام با نیروهای امام مشکل داشتند، بی انصافی است. حرف اصلی این بود که این جریان یک جریان مستقل است و نباید به حزب گرایی برسد. البته این ورق به سرعت برگشت.

حسین روح الامینی در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن اشاره به بی خبری از افرادی که در تسخیر لانه جاسوسی نقش داشتند، گفت: متاسفانه عمده کسانی که در این ماجرا نقش داشتند، چه کسانی که بعدا در جنگ شهید شدند و چه کسانی که در نهادهای انقلابی رفتند، گمنام ماندند. بعضی از افرادی هم که مشهور هستند، گله می کنند که کسی سراغ ما نیامد . خاطرم هست که آقای اصغرزاده را چند سال پیش در بیت رهبری دیدم. از ایشان خواستم که در برنامه های مختلف این واقعه شرکت کند. دقت کنید که 13 آبان مانند یک خورشید نورانی می درخشد و به گفته امام، این انقلاب دوم، برزگتر از انقلاب اول است. حال جالب است که وقتی پای صحبت آنان می نشینید می گویند که کسی سراغ ما نیامد و در مقابل، وقتی پای صحبت شما می نشینیم، می گویید که مراجعه می کنیم و نمی آیند. آقای عسگری، آقای ضرغامی، آقای جعفری، آقای افشار و ... از جمله کسانی هستند که در این ماجرا و در لایه های مختلف شرکت داشتند. خیلی از کسانی که در این ماجرا شرکت داشتند، بعدا در بخش های مختلف سپاه وارد شدند و بعدا نیز وارد جبهه ها شدند. این جریان، جریان شهدای جنگ و انقلاب است. علاوه بر این، باید بگویم که تا به امروز بر روی این مساله که تسخیر لانه جاسوسی هیمنه آمریکا و استکبار را شکست، کار نشده است. خیلی از این مسائل هنوز ناگفته باقی مانده است. هم چنین به بسیجیانی که امروز میراث دار آن جریان در دانشگاه هستند، توجه نمی شود و کسی پای کار آنان نمی آید.

روح الامینی در بخش پایانی صحبت های خود گفت: دقت کنید که در 4 نوامبر، اتفاقی افتاد که بزرگتر از انقلاب اول است. این جریان سال به سال درخشان تر شده است در حالی که وقتی ابهت پوشالی آمریکا ریخته شد، روز به روز در جهت افول است. به جمله حکیمانه رهبر انقلاب در هفته گذشته دقت کنید. ایشان فرمودند که ما می بینیم که ابهت پوشالی آمریکا از 13آبان در سال 1358، سال به سال ریخته شده است. به نظرم از این جریان و پایداری انقلاب، باید فیلم های متعدد ساخته شود و به اشکال مختلف، به جهانیان نشان داده شود.

انتهای پیام/


محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
معلم   مردم ایران   عباس آخوندی   آمریکا   سفارت   مسلمان   مسلحانه   احزاب   مسعود ده نمکی   دانشگاهیان   انجمن اسلامی   نمکی   مجاهدین   خط امام   زمین چمن   لانه جاسوسی   محل برگزاری   مقبولیت   منافقین   نهادهای انقلابی   مورد هدف   گفتگوی تلویزیونی   مسجد دانشگاه   امیرکبیر   امیر کبیر   تلوزیون   امام خمینی (ره)   دانشگاه   صنعت   22 بهمن   تظاهرات   دانشگاه تهران  
اخبار مرتبط
مسئولی که حق الجلسه اش را برای توسعه بیمارستان داد/روایتی از منظم ترین عضو سابق شورا با کنایه ای به ساعات کاری شورای پنجم/خاطره چمران از حضورش در راهپیمایی یک روز قبل از کنکور
باشگاه خبرنگاران
شنیدنی های بازمانده انفجار حزب جمهوری
دیده بان
جریان خط امام از زندان قصر شکل گرفت -1
ایرنا
چرا اسناد لانه جاسوسی درباره شهید بهشتی منتشر نشد؟
مشرق نیوز
اشغال لانه جاسوسی
شبکه آستان
ماجرای یک نفوذی در سپاه دهه 60 + عکس
عصر امروز
صبح بدون تحریم با صبح با تحریم فرقی نداشت؟!
جهان نیوز
ماجرای مجله های پورن در خانه کاردار سفارت آمریکا
عصر امروز
تسخیر لانه جاسوسی هیمنه آمریکا و استکبار را شکست
نسیم
هیمنه آمریکا با تسخیر لانه جاسوسی شکست
نماینده
تلویزیون اسناد سفارت آمریکا را رمزگشایی می کند
تسنیم
آمریکا تمام اسناد تسخیر سفارت را بایکوت کرد
خبرگزاری دانشجو
یک پژوهشگر تاریخ: آمریکا تمامی اسناد تسخیر سفارت را بایکوت کرده است
تسنیم
رییس جمهور سابق در شورای دانشجویان مخالف تسخیر لانه
مشرق نیوز
گفت وگوی ده نمکی با شیخ الاسلام: بازیابی اسناد پودر شده را از خود آمریکایی ها یاد گرفتیم
تسنیم
فرمانده سپاه: اگر آمریکایی ها در لانه جاسوسی باقی می ماندند بدون تردید عمر انقلاب به 40 سال نمی رسید
مردم نیوز
روایت خواندنی ماجرای 13 آبان ماه سال 58 از عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و دانشجوی پیرو خط امام
خبرگزاری موج
مغلوب ماندن آمریکا در اقدامات علیه ایران / ضریب نفوذ بالای انقلاب اسلامی در دنیا
باشگاه خبرنگاران
سفارت آمریکا باقی می ماند، انقلاب هرگز 40ساله نمی شد
آناج
دشمنان برای نابودی انقلاب مردم را هدف قرار داده ­اند/ آمریکا فرعون زمان ما است
خبرگزاری دفاع مقدس
فرمانده سپاه: اگر سفارت آمریکا می ماند، انقلاب 40 ساله نمی شد
تاریخ ایرانی
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری: تحریم ترامپ در 13 آبان بخاطر همان سیلی است که از دانشجویان خورده
عصر ایران
فرمانده سپاه: آقای ترامپ هرگز ایران را تهدید نکن، هنوز ناله های ترس ملوانان شما شنیدنی است
ستاره
فرمانده سپاه: اگر آمریکایی ها باقی می ماندند، انقلاب عمر 40 ساله نمی کرد- از روز تسخیر سفارت آمریکا، شاهد پیشرفت کشور بودیم- اعراب پاسخی برای موشک های ایران ندارند- آقای ترامپ هرگز ایران را تهدید نکن-هنوز ناله های ترس ملوانان شما شنیدنی است
پایتخت ما
دانشجویان خط امام طرح آمریکا برای شکست انقلاب را ناکام کردند
ایرنا
فرمانده سپاه: اگر آمریکایی ها باقی می ماندند، انقلاب عمر 40 ساله نمی کرد| از روز تسخیر سفارت آمریکا، شاهد پیشرفت کشور بودیم| آمریکا علاقه ای به درگیری با ایران ندارد|اعراب پاسخی برای موشک های ایران ندارند| آقای ترامپ هرگز ایران را تهدید نکن|هنوز ناله های ترس ملوانان شما شنیدنی است
آفتاب
فرمانده سپاه: سفارت آمریکا باقی می ماند، انقلاب هرگز 40 ساله نمی شد
نصف جهان
برگزاری نشست تخصصی استکبارستیزی در اندیشه دانشجوی مسلمان ایرانی
ایکنا
سالروز 13 آبان؛ رونمایی مجدد از چهره شیطان بزرگ
ایرنا
سرلشکر جعفری: 13 آبان روز فروریختن هیمنه استکبار جهانی است
تیتر شهر
اقای ترامپ هرگز ایران را تهدید نکن
راه مبین
سخنان فرمانده سپاه در مراسم 13 آبان
بهار نیوز
13 آبان نماد استکبار ستیزی ملت ایران است
آریا
پیام رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به مناسبت فرارسیدن 13 آبان
میزان
چرا 13 آبان از انقلاب اول مهم تر است؟
خیبر انلاین
13 آبان بیانگر چالش عمیق ملت ایران با آمریکای جهانخوار است
شوشان
فرمانده سپاه: ترامپ هرگز ایران را تهدید نکند/ هنوز ناله های نظامیان آمریکایی در طبس شنیدنی است
تیک نیوز
باز خوانی نطق موسوی خوئینی ها در جلسه بررسی کفایت بنی صدر/بنی صدر تصمیم کارتر برای بازگرداندن شاه را عوض کرد
باشگاه خبرنگاران
 اشغال سفارت باید به موزه تاریخ برود/ اراده ای برای ساقط کردن دولت موقت نداشتیم
رویداد 24
سرلشکر جعفری: اگر آمریکایی ها در لانه جاسوسی باقی می ماندند انقلاب اسلامی به عمر 40 ساله نمی رسید
پانا
اخبار مرتبط
bltباشگاه خبرنگاران : مسئولی که حق الجلسه اش را برای توسعه بیمارستان داد/روایتی از منظم ترین عضو سابق شورا با کنایه ای به ساعات کاری شورای پنجم/خاطره چمران از حضورش در راهپیمایی یک روز قبل از کنکور
bltدیده بان : شنیدنی های بازمانده انفجار حزب جمهوری
bltایرنا : جریان خط امام از زندان قصر شکل گرفت -1
bltمشرق نیوز : چرا اسناد لانه جاسوسی درباره شهید بهشتی منتشر نشد؟
bltشبکه آستان : اشغال لانه جاسوسی
bltعصر امروز : ماجرای یک نفوذی در سپاه دهه 60 + عکس
bltجهان نیوز : صبح بدون تحریم با صبح با تحریم فرقی نداشت؟!
bltعصر امروز : ماجرای مجله های پورن در خانه کاردار سفارت آمریکا
bltنسیم : تسخیر لانه جاسوسی هیمنه آمریکا و استکبار را شکست
bltنماینده : هیمنه آمریکا با تسخیر لانه جاسوسی شکست
bltتسنیم : تلویزیون اسناد سفارت آمریکا را رمزگشایی می کند
bltخبرگزاری دانشجو : آمریکا تمام اسناد تسخیر سفارت را بایکوت کرد
bltتسنیم : یک پژوهشگر تاریخ: آمریکا تمامی اسناد تسخیر سفارت را بایکوت کرده است
bltمشرق نیوز : رییس جمهور سابق در شورای دانشجویان مخالف تسخیر لانه
bltتسنیم : گفت وگوی ده نمکی با شیخ الاسلام: بازیابی اسناد پودر شده را از خود آمریکایی ها یاد گرفتیم
bltمردم نیوز : فرمانده سپاه: اگر آمریکایی ها در لانه جاسوسی باقی می ماندند بدون تردید عمر انقلاب به 40 سال نمی رسید
bltخبرگزاری موج : روایت خواندنی ماجرای 13 آبان ماه سال 58 از عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و دانشجوی پیرو خط امام
bltباشگاه خبرنگاران : مغلوب ماندن آمریکا در اقدامات علیه ایران / ضریب نفوذ بالای انقلاب اسلامی در دنیا
bltآناج : سفارت آمریکا باقی می ماند، انقلاب هرگز 40ساله نمی شد
bltخبرگزاری دفاع مقدس : دشمنان برای نابودی انقلاب مردم را هدف قرار داده ­اند/ آمریکا فرعون زمان ما است
bltتاریخ ایرانی : فرمانده سپاه: اگر سفارت آمریکا می ماند، انقلاب 40 ساله نمی شد
bltعصر ایران : مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری: تحریم ترامپ در 13 آبان بخاطر همان سیلی است که از دانشجویان خورده
bltستاره : فرمانده سپاه: آقای ترامپ هرگز ایران را تهدید نکن، هنوز ناله های ترس ملوانان شما شنیدنی است
bltپایتخت ما : فرمانده سپاه: اگر آمریکایی ها باقی می ماندند، انقلاب عمر 40 ساله نمی کرد- از روز تسخیر سفارت آمریکا، شاهد پیشرفت کشور بودیم- اعراب پاسخی برای موشک های ایران ندارند- آقای ترامپ هرگز ایران را تهدید نکن-هنوز ناله های ترس ملوانان شما شنیدنی است
bltایرنا : دانشجویان خط امام طرح آمریکا برای شکست انقلاب را ناکام کردند
bltآفتاب : فرمانده سپاه: اگر آمریکایی ها باقی می ماندند، انقلاب عمر 40 ساله نمی کرد| از روز تسخیر سفارت آمریکا، شاهد پیشرفت کشور بودیم| آمریکا علاقه ای به درگیری با ایران ندارد|اعراب پاسخی برای موشک های ایران ندارند| آقای ترامپ هرگز ایران را تهدید نکن|هنوز ناله های ترس ملوانان شما شنیدنی است
bltنصف جهان : فرمانده سپاه: سفارت آمریکا باقی می ماند، انقلاب هرگز 40 ساله نمی شد
bltایکنا : برگزاری نشست تخصصی استکبارستیزی در اندیشه دانشجوی مسلمان ایرانی
bltایرنا : سالروز 13 آبان؛ رونمایی مجدد از چهره شیطان بزرگ
bltتیتر شهر : سرلشکر جعفری: 13 آبان روز فروریختن هیمنه استکبار جهانی است
bltراه مبین : اقای ترامپ هرگز ایران را تهدید نکن
bltبهار نیوز : سخنان فرمانده سپاه در مراسم 13 آبان
bltآریا : 13 آبان نماد استکبار ستیزی ملت ایران است
bltمیزان : پیام رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به مناسبت فرارسیدن 13 آبان
bltخیبر انلاین : چرا 13 آبان از انقلاب اول مهم تر است؟
bltشوشان : 13 آبان بیانگر چالش عمیق ملت ایران با آمریکای جهانخوار است
bltتیک نیوز : فرمانده سپاه: ترامپ هرگز ایران را تهدید نکند/ هنوز ناله های نظامیان آمریکایی در طبس شنیدنی است
bltباشگاه خبرنگاران : باز خوانی نطق موسوی خوئینی ها در جلسه بررسی کفایت بنی صدر/بنی صدر تصمیم کارتر برای بازگرداندن شاه را عوض کرد
bltرویداد 24 :  اشغال سفارت باید به موزه تاریخ برود/ اراده ای برای ساقط کردن دولت موقت نداشتیم
bltپانا : سرلشکر جعفری: اگر آمریکایی ها در لانه جاسوسی باقی می ماندند انقلاب اسلامی به عمر 40 ساله نمی رسید
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.