مجموعه بی نظیر شعر عاشقانه چشم

مجموعه بی نظیر شعر عاشقانه چشم
شعر عاشقانه چشم جزو فراوان ترین شعر های عاشقانه است. چشم چراغ صورت است و شاعران چشمان زیبای دلدار را در شعرشان توصیف کرده اند. شعر در وصف چشم، شعر برای چشم، شعر چشم زیبای تو، شعر عاشقانه چشمانت، شعر چشم یار، شعر درباره چشم مشکی، شعر مولانا و سعدی و دیگر شاعران بزرگ درباره چشم و شعر کوتاه درباره چشم ...
مجموعه بی نظیر شعر عاشقانه چشم

شاعران آن هنگام که شعر در وصف یار می سرایند، به چشم توجه ویژه دارند؛ شاید به این سبب که چشم مهم ترین و فریباترین عضو صورت است. از منظر عاقلان چشم دریچه ای به درون و نماد دانایی و بصیرت است و برای عاشقان تیر دلربایی معشوق است. اعجاب چشم در گیرایی و نقش آن در زیبایی چهره دلدار آنقدر زیاد بوده که شاعران بخش بسیاری از بهترین اشعار در وصف زیبایی معشوق خود را به توصیف و تشبیه چشمان یار و دلدار اختصاص داده اند. از میان شاعران برخی بیش از دیگران به وصف چشم پرداخته اند. به عنوان مثال اشعار عاشقانه حافظ از تشبیهات درباره چشم انباشته است، او چشم یار را به نرگس تشبیه می کند؛ و یا مولانا در اشعار عاشقانه خویش چشم معشوقان را به تصویر می کشد و تنگ بودن آنها را می ستاید. سعدی در زیباترین اشعار عاشقانه خود چشم یار را به چشم آهو مانند می کند و... در شعر معاصر نوع تشبیهات متفاوت می شود اما کماکان چشم جایگاه ارزنده ای در میان اشعار عاشقانه دارد. در تهیه و تنظیم مطلب حاضر تلاش کردیم زیباترین شعرهای عاشقانه درباره چشم را از شاعران کهن و شاعران معاصر در قالب سنتی و نو گردآوری کنیم تا برگی دیگر بر شعرهای عاشقانه سایت ستاره باشد.
شعر عاشقانه چشم
شعر عاشقانه چشم از شاعران بزرگ
ای چشم تو دلفریب و جادو
در چشم تو خیره چشم آهو
در چشم منی و غایب از چشم
زآن چشم همی کنم به هر سو
صد چشمه ز چشم من گشاید
چون چشم برافکنم بر آن رو
چشمم بستی به زلف دلبند
هوشم بردی به چشم جادو
هر شب چو چراغ چشم دارم
تا چشم من و چراغ من کو
این چشم و دهان و گردن و گوش
چشمت مرساد و دست و بازو
مه گر چه به چشم خلق زیباست
تو خوبتری به چشم و ابرو
با این همه چشم زنگی شب
چشم سیه تو راست هندو
سعدی به دو چشم تو که دارد
چشمی و هزار دانه لولو
سعدی
〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰
پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است
گردنده فلک نیز بکاری بوده است
هرجا که قدم نهی تو بر روی زمین
آن مردمک چشم نگاری بوده است
خیام
〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰
چشمم چو به چشم خویش چشم تو بدید
بی چشم تو خواب چشم از چشم رمید
ای چشم همه چشم به چشمت روشن
چون چشم تو چشم من دگر چشم ندید
مهستی گنجوی
〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰
دل عاشق به پیغامی بسازد
خمار آلوده با جامی بسازد
مرا کیفیت چشم تو کافیست
ریاضت کش به بادامی بسازد
باباطاهر
شعر عاشقانه چشم
تک بیت های ناب شعر عاشقانه چشم از شاعران کهن
گویی دو چشم جادوی عابدفریب او
بر چشم من به سحر ببستند خواب را

چشمت به کرشمه خون من ریخت
وز قتل خطا چه غم خورد مست

توبه کنند مردم از گناه به شعبان
در رمضان نیز چشم های تو مست است

چشمت چو تیغ غمزه خونخوار برگرفت
با عقل و هوش خلق به پیکار برگرفت

آورده ز غمزه سحر در چشم
در داده ز فتنه تاب در موی
سعدی
〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰
دو چشمش بسان دو نرگس بباغ
مژه تیرگی برده از پر زاغ
فردوسی
〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰
مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است
زان رو سپرده اند به مستی زمام ما

راه دل عشاق زد آن چشم خماری
پیداست از این شیوه که مست است شرابت

به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد
فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت

چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است
لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست

چشم تو ز بهر دلربایی
در کردن سحر ذوفنون باد

نرگس همه شیوه های مستی
از چشم خوشت به وام دارد

ز چشمت جان نشاید برد کز هر سو که می بینم
کمین از گوشه ای کرده ست و تیر اندر کمان دارد
حافظ
〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰
مست شوند چشم ها از سکرات چشم او
رقص کنان درخت ها پیش لطافت صبا

به دو چشم من ز چشمش چه پیام هاست هر دم
که دو چشم از پیامش خوش و پرخمار بادا
مولانا
〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰
دهانی و چشمی به اندازه تنگ
یکی راه دل زد یکی راه چنگ

به چشمی ناز بی اندازه می کرد
به دیگر چشم عذری تازه می کرد
نظامی
〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰❤〰
از چشٖم و دل مپرس که در اولین نگاه
شد چشم من خرابِ دل و دل خراب چشم
صائب تبریزی
شعر عاشقانه چشم
شعرهای عاشقانه چشم معاصر در قالب سنتی نکته: از آنجا که به ندرت یک شعر به صورت کامل در وصف چشم است و هدف ما در این مطلب اشعار عاشقانه چشم بود، بجز اولین شعر که یک غزل کامل است، بقیه آنچه در این بخش برای شما برگزیدیم بیت های منتخب و زیبایی از یک غزل هستند که با چشم در ارتباط بودند و ابیاتی را که ارتباطی با چشم نداشتند حذف کردیم.

گناه چشم تو... یا... نه! گناه عکاس است
که این چنین به نگاهت دچار و حساس است
و مدتی است که هنگام دیدن چشمت
«اعوذ بالله» او «قل اعوذ بالناس» است
برای رستن او از جهنم و آتش
پل صراط نگاهت ملاک و مقیاس است
تمام اهل زمین را جهنمی کردی
که آیه آیه ی چشمت «یوسوس الناس» است
تمام شهر از ایمان به کفر برگشتند
گناه چشم تو حالا به پای عکاس است؟
منصوره فیروزی
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
از غم که چشم های تو لبریز می شود
انگار فصل ها همه پاییز می شود
تلفیق چشم شیر و غزال است چشم تو
چون با غرور و عشق گلاویز می شود
سیدمحمدمجید موسوی گرمارودی
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
هر چقدر این روزها دستان من تنهاترند
چشم هایت شب به شب زیباتر و زیباترند
رازداری های من بیهوده است، این چشم ها
از تمام تابلوهای جهان گویاترند...
من پَر کاهی به دست باد پاییزم ولی
چشم های روشنت از کهربا گیراترند...
پانته آ صفایی بروجنی
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
هر کسی شعر به چشمان تو تقدیم کند
مثل این است که رقاصه به باکو ببرد...
باز هم خیره به عکست شده ام تا شاید
این سری چشم تو را چشم من از رو ببرد
حسین زحمتکش
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
بیماری چشمان تو بیمارم کرد
در دام غم و غصه گرفتارم کرد
یک روز امید زندگی داد به من
روز دگر از زمانه بیزارم کرد
کیوان هاشمی
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
در هر نگهت مستی صد جام شرابست
چشمان تو میخانه دل های خراب است
زد شعله به جان چشم فریبای تو هر چند
برق نگهت زود گذر همچو شهاب است
محمد شهدی لنگرودی
شعر عاشقانه چشم
تک بیت های ناب شعر عاشقانه چشم از شاعران معاصر
تا تو نگاه می کنی کار من آه کردن است
ای به فدای چشم تو، این چه نگاه کردن است
شهریار
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
دو چشم داشت دو سبز آبی بلاتکلیف
که بر دوراهی دریا ـ چمن مردد بود
حسین منزوی
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
گنه از جانب ما نیست اگر مجنونیم
گوشه چشم تو نگذاشت که عاقل باشیم
سیدعلی صیدی طهرانی
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
با یافتن چشم تو آرام گرفتم
چون شاعر درمانده پس از کشف قوافی
علیرضا بدیع
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
خورشید هم از چشم سیاه تو می افتد
هر روز اگر طی نکند عرض جهان را
غلامرضا طریقی
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
آن که چشمان مرا تَر کرد، اندوه ِ تو بود
گرچه چشم عاشقان بوده ست از آغاز، تَر
علیرضا قزوه
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
چشم تو باده ترین جام حلالیست که هست
در مقامی که همان حال محالیست که هست
افشین یداللهی
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
چشم مست یار من میخانه می ریزد بهم
محفل مستانه را رندانه می ریزد بهم
فیض الله نکویی
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
از دست چشم های کسی درد می کشم
مادر بخوان برای من امن یجیب را
سجاد دانشمند
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
دنیا همه شعر است به چشمم اما
شعری که تکان داد مرا چشمِ تو بود
میلاد عرفان پور
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
چشم من چشم تو را دید ولی دیده نشد
من همانم که پسندید و پسندیده نشد
سجاد سامانی
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
موی تو قرارم بهم می زند
چشم تو به مستی رهم می زند
بیژن ترقی
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
به آیه آیه چشم خمار تو سوگند
پس از نگاه خرابت شراب نازل شد
فاطمه معصومی
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
برق چشم تو به هر بت بخورد می شکند
چه کسی دیده بتی با هنر بت شکنی
عمران میری
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
مثل غزل پخته ی سعدی ست نگاهت
هربار مرورش بکنم باز قشنگ است
رؤیا باقری
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
روزه ام با ربنّای دیده ات وا می شود
العجب از آن همه ذکری که در چشمان توست
آرش شریعتی
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
آمدم می بخورم، توبه کنم، برگردم
باز میخانه چشم تو زمینگیرم کرد
بابک نبی
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
مادرم گفت که عاشق نشوی! گفتم: چشم
چشم های تو مرا بی خبر از چشمم کرد
محمدمهدی شفیعی
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
کمی با سرمه زیبا کن دو چشم نکته بینت را
مشخص کن برایم مرزهای سرزمینت را
بنیامین دیلم کتولی
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
کاشف الکل اگر رازیست بانو بى گمان
کاشف ِمستىِ چشمانِ شما من بوده ام
محسن محمودى
شعر عاشقانه چشم
شعر نو عاشقانه درباره چشم
زندگی شاید
آن لحظه مسدودی ست
که نگاه من
در نی نی چشمان تو
خود را ویران می سازد
و در این حسی ست
که من آن را با ادراک ماه
و با دریافت ظلمت
خواهم آمیخت
فروغ فرخزاد
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
کاش می دیدم چیست
آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است
آه وقتی که تو لبخند نگاهت را
می تابانی
بال مژگان بلندت را
می خوابانی
آه وقتی که
تو چشمانت
آن جام لبالب از جاندارو را
سوی این تشنه جان سوخته می گردانی
موج موسیقی عشق
از دلم می گذرد
روح گلرنگ شراب
در تنم می گردد
دست ویرانگر شوق
پرپرم می کند
ای غنچه رنگین پر پر
من در آن لحظه که چشم تو به من می نگرد
برگ خشکیده ایمان را
در پنجه باد
رقص شیطان خواهش را
در آتش سبز
نور پنهانی بخشش را
در چشمه مهر
اهتزاز ابدیت را می بینم
بیش از این سوی نگاهت نتوانم نگریست
اهتزاز ابدیت را یارای تماشایم نیست
کاش می گفتی چیست
آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است
فریدون مشیری
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
زیبا...
زیبا هوای حوصله ابری است
چشمی از عشق ببخشای ام
تا رود آفتاب بشوید
دلتنگی مرا...
زیبا
چشم تو شعر
چشم تو شاعر است
من دزد شعرهای چشم تو هستم...
محمدرضا عبدالملکیان
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
چشم هایت دو گوی جادو
دست بر آنها بگذار
بردار
تا آینده را ببینم:
در عمیق ترین قهوه ای چشمانت
مردی به من لبخند می زند
که از من جوانتر است
حتی با موهای سپیدش
علیرضا کاهد
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
همیشه با منی...
و من
درختی
که با معجزه نگاه تو
چشم به راه بهار است
سلمان نظافت یزدی
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
مردمک های تو
همیشه مسیر شب را نشان می دهند
حتی اگر سحرخیزترین چشم جهان باشی
حتی اگر قبل از خورشید بیدار شوی
ما
روزها را به زندگی کردن دیگران مشغولیم
و فقط
شب ها را در خود زندگی می کنیم...
جلال حاجی زاده
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
چشم های تو
وقت زیادی از خدا گرفت
اگر آفریده نمی شد
زیبایی بیشتری
به کوه
به دریا
به جنگل
می رسید
مهدی نظارتی زاده
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
چشم هایت عطری دارند گیج کننده
از همان ها که پلک می زنی
و یک باره جهان
به بوی مردمک های خوش رنگت
عطری دلچسب می گیرد!
عالیه جهان بین
شعر عاشقانه چشم
شعر کوتاه عاشقانه چشم
چشم هایِ تو،
میزبان آفتابِ صبحِ سبزِ باغ هاست!
می شناسمت...
محمدرضا شفیعی کدکنی
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
جهان
از چشم های تو شروع می شود
و جایی در امتداد آشفتگی موهات
به باد می رود
کامران رسول زاده
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
تو، همه رازِ جهان ریخته در چشم سیاهت
من همه، محوِ تماشایِ نگاهت
فریدون مشیری
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
گاهی نگاهت
آنقدر نافذ است
که خودم را نه
دیوار پشت سرم را
در چشمت می بینم
افشین یداللهی
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
دُچار یعنی
دو چشم داری
اما حواست
چهار چشمی پی کسی است
رسول ادهمی
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
چشم های تو
پنجره های بهشت است
پرده پلک هایت را که کنار می زنی
نور به دنیا می آید!
روشنک آرامش
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
شب
چشمان توست
سیاه، وسیع
دوست داشتنی
باران قیصری
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
زیباتر از چشمان تو
چشمان من بود
وقتی که
تصویرت
بر آنها نقش می بست
سیدتقی سیدی
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
گاهی
بهترین
شعرهای دنیا هم
نمی تواند
اندوهِ چشمان زنی را بکاهد
شقایق نیکومنظری
〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰♥〰
از وقتی که
آبیِ چشمانت را دیده ام
شناگرِ ماهری شده ام
از بس که
غرقِ چشم هایت شدم
مژگان یعقوبی
آنچه خواندید توصیف زیبایی چشم بود در شعرهایی که شاید بیشتر آنها را عاشقانی چشم به راه معشوق (شعر درباره انتظار) سروده بودند. امیدواریم از خواندن آنها لذت و نهایت استفاده را برده باشید. از طریق ارسال نظر بنویسید کدام شعر یا بیت بیشتر از همه نظر شما را به خود جلب کرد.

محتوای این خبر به صورت خودکار از «ستاره» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اخبار مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.