سعید حجاریان :اعتراضات مانند موج دریا عقب می روند و با شدت بیشتر باز می گردند/ دستاورد اعتراضات اخیر، تعلیق شعار «عبور از روحانی» نزد جناح راست بود/عبور از روحانی یعنی گذر از دولت و عبور از جمهوری اسلامی / دولت یازدهم زمینی سوخته را از دولت پیش از خود به ارث برد/ احمدی نژاد زمانی که تشعشع هاله نورش

سعید حجاریان :اعتراضات مانند موج دریا عقب می روند و با شدت بیشتر باز می گردند/ دستاورد اعتراضات اخیر، تعلیق شعار «عبور از روحانی» نزد جناح راست بود/عبور از روحانی یعنی گذر از دولت و عبور از جمهوری اسلامی / دولت یازدهم زمینی سوخته را از دولت پیش از خود به ارث برد/ احمدی نژاد زمانی که تشعشع هاله نورش
فارغ از طرز تفكر حاملان و عاملان گزاره «عبور از جمهوري اسلامي» بايد گفت اين شعار نامفهوم است و به تونل تاريكي مي ماند كه انتهايش هيچ گونه نوري وجود ندارد و از اين روست كه بايد اذعان داشت كه جوانان با محتواي شعارشان غريبند چرا كه در دوره پهلوي زيست نكرده اند.
سعید حجاریان :اعتراضات مانند موج دریا عقب می روند و با شدت بیشتر باز می گردند/ دستاورد اعتراضات اخیر، تعلیق شعار «عبور از روحانی» نزد جناح راست بود/عبور از روحانی یعنی گذر از دولت و عبور از جمهوری اسلامی / دولت یازدهم زمینی سوخته را از دولت پیش از خود به ارث برد/ احمدی نژاد زمانی که تشعشع هاله نورش

سعيد حجاريان در روزنامه اعتماد نوشت: در يك نگاه اجمالي و با تكيه بر داده هاي موجود، مي توان ريشه وقايع دي ماه سال جاري را در دو مقوله «سياست» و «معيشت» جست. در اين اعتراضات، چندين شعار به گوش رسيد. گروهي دغدغه هاي اقتصادي و معيشتي شان را مطرح كردند،گروهي اصلاح طلبان را خطاب قرار دادند، گروهي ديگر خواستار بركناري روحاني بودند و گروهي مجموعه حاكميت را زير سوال بردند و دست آخر بعضي، از بازگشت سلطنت سخن گفتند.
بخش نخست يادداشت حاضر را به بررسي ريشه ها و تبعات گزاره «عبور از روحاني» اختصاص داده و در بخش دوم تا حد امكان نحوه مواجهه با اين اعتراضات را تشريح خواهم كرد.دولت يازدهم زميني سوخته و مجموعه اي از بدهي هاي انباشته را از دولت پيش از خود به ارث برد. اين ارثيه ناميمون، به همراه مطالبات هشت ساله (92-84) مردم و شعارهاي مطرح شده در انتخابات سال 92 به انتظارات مردم دامن زد و در نتيجه بر شدت فشارها بر دولت افزوده شد. ريشه مشكلات فعلي را لزوما نبايد در عملكرد و نگرش دولت روحاني جست؛ يعني اگر رقيب وي نيز به پاستور مي رفت، چنين وضعيتي خواه ناخواه حادث مي شد چرا كه احمدي نژاد درآمد بادآورده كشور (از فروش نفت) را به نام عدالت، هزينه كرد و يك گام در جهت توسعه كشور بر نداشت.احمدي نژاد زماني كه تشعشع هاله نورش چشم راست ها را كور كرده بود، جمعيت كثيري را به استخدام دولت درآورد و دولت را فربه، لخت و ولنگار كرد. از اين گذشته، او اين جسارت را به مردم داد كه مي شود يك شبه ره صد ساله رفت؛ چه از طريق ساخت و ساز و چه از طريق ساخت و پاخت و در يك كلام روحيه كار را از بين برد. رييس دولت هاي نهم و دهم دايما ادعا مي كرد از اين دهستان به آن شهرستان در حال دويدن بود؛ كه اين عمل وي به روزه داري مي مانست كه فقط شكمش روزه است و نهايتا جز تشنگي چيزي عايدش نمي شود. لذا، روحاني، امروز با چندين ابرچالش مواجه است. كم آبي كشور، آلودگي هوا، حاشيه نشيني، صندوق هاي بازنشستگي، موسسات مالي و اعتباري كه ممكن است آفت شان به بانك ها نيز سرايت كند و بيكاري كه اگر سالانه 60 ميليارد دلار هزينه شود، پس از 10 سال تنها مي توان نرخ بيكاري را در حد امروز نگه داشت. روحاني در چنين وضعيتي و در حالي كه آماج حملات رقيب است، بايد سه سال ديگر در پاستور بماند؛ سه سالي كه دستخوش اعتراضات پي در پي خواهد بود، اعتراضاتي كه مانند موج دريا عقب مي روند و با شدت بيشتر باز مي گردند. در اين شرايط، آنهايي كه از ابتداي دولت روحاني در روضه هاي شان و از تريبون صداوسيما و نماز جمعه يأس و نااميدي پمپاژ مي كردند و مي خواستند روحاني را بي كفايت نشان دهند، فرمان «نه_به_روحاني» را صادر كردند و شعار «مرگ بر روحاني» سر دادند در حالي كه نگفتند پس از روحاني به چه فرد يا نهادي مي رسند. پاسخ روشن است؛ عبور از روحاني يعني گذر از دولت و رسيدن به حاكميت و اصل نظام و در آخر عبور از جمهوري اسلامي.فارغ از طرز تفكر حاملان و عاملان گزاره «عبور از جمهوري اسلامي» بايد گفت اين شعار نامفهوم است و به تونل تاريكي مي ماند كه انتهايش هيچ گونه نوري وجود ندارد و از اين روست كه بايد اذعان داشت كه جوانان با محتواي شعارشان غريبند چرا كه در دوره پهلوي زيست نكرده اند.برخي از حاميان شعار «عبور از جمهوري اسلامي» تصور كردند دولت امريكا پشتيبان تحولات احتمالي است. بله؛ امريكا بعد از جنگ دوم جهاني در اروپا و در قالب طرح مارشال هزينه كرد زيرا كه نمي خواست عرصه را به كمونيسم واگذار كند. براي ايران و تركيه و پاكستان نيز اصل چهار ترومن را داشت چون نمي خواست اين كشورها به اردوگاه چپ بپيوندند اما امروز برخي غافلند كه ترامپ بر سر كار است؛ فردي كه يك بيزنس من تمام عيار است و يك دلار براي چنين مسائلي هزينه نمي كند.واقعيت آن است كه مردم تمناي دولت قوي دارند و اين طبيعت مردم است كه زماني تحت فشار هستند خود به خود به سمت يك شعار مي روند؛ مصداق چنين وضعيتي را در آيه هفتاد و پنجم سوره نساء مشاهده مي كنيم. در اين دو دهه با چند رخداد مواجه شده ايم؛ تيرماه 1378، خردادماه 1388 و دي ماه 1396. رخداد نخست، ايده مشخص و سازمان مركزي داشت و دانشجويان مطالبه خود را به صورت سياسي، هدفمند و بدون خشونت پي گرفتند و دولت نيز خواسته شان را سركوب كرد. در رخداد دوم مردم ذيل راهپيمايي سكوت، راي خود، يعني خواسته سياسي شان را مطالبه كردند و زماني شعارها فراتر رفت كه با معترضان برخوردهاي قهري صورت گرفت. اما رخداد سوم جامع بود و يكباره شعله گرفت و شعارهاي معترضان حول تماميت نظام مي گشت. با بررسي اين سه رخداد و نحوه مواجهه حاكميت، مي توان از تغيير و شايد تعديل واكنش ها در سال 96 سخن گفت. سال 78 دانشجويان معترض مورد ضرب و شتم قرار گرفتند كه علاوه بر مجموعه خسارت ها و آسيب ها، افرادي كور و مجروح و كشته شدند. سال 88 به سوي مردم معترض تيراندازي شد و... اما در سال 96 نيروي پيشين، در مقايسه با عملكرد گذشته اش، ضعيف ظاهر شد به اين معنا كه هر چه اعتراضات تندتر شد، سركوب كمتر شد. لنين در تشريح وضعيت انقلابي معطوف به سقوط حكومت ها از شرايطي سخن مي گويد كه «پاييني ها نخواهند و بالايي ها نتوانند» يعني زماني كه همزمان دو بحران مشروعيت و هژموني پديد آيد. او به گفته خود تكمله اي مي زند و مي گويد بايد آلترناتيوي هم موجود باشد. وضعيت كنوني آن است كه بالايي ها مي توانند، بعضي پاييني ها نمي خواهند و آلترناتيوي هم موجود نيست؛ يعني دو ضلع از سه ضلع مثلث لنين وجود ندارد. با اين تعريف لنين به سه رخداد پيشين بازگرديم؛ سال 78 معترضان از نظام عبور نكردند، خودسرها و لباس شخصي ها و نوپو آمدند و زدند. يعني بالايي (با اتكا به نيروي غيررسمي) توانست؛ در آن سال آلترناتيو هم موضوعيت نداشت. سال 88، پايين به ساختار پايبند بود، ولي حاكميت (با ترديد) با همه توان خود به صحنه آمد هر چند در نهايت از عده اي به دليل وقايع كهريزك و... دلجويي شد. اين نوبت نيز بالايي توانست و آلترناتيو موضوعيت نداشت چنانكه مهندس موسوي گفت من همراه مردم هستم و نه رهبر آنها. سال 96، پايين (البته بخشي از آنها) از حكومت عبور كردند، اما بالايي ها با وجود وسعت كار و قوت نيروي نظامي در شهرستان با تمام قوا به ماجرا ورود نكردند؛ اين بار بالايي (با ترديد) نخواست و آلترناتيوي هم موجود نبود و در انتها شرايط به وضع طبيعي خود بازگشت. دستاورد اعتراضات اخير، تعليق شعار «عبور از روحاني» نزد جناح راست بود. چرا كه آنها به صورت غريزي نتيجه گرفتند، بديلي در مقابل روحاني ندارند و بايد به هر روش او را حفظ كنند چون دريافتند با معادله اي چند مجهولي مواجهند. جناح راست شاهد بود كه در برخورد با اين اعتراضات چهار عمل اصلي به كار گرفته شد؛ بعضي را جمع (بازداشت)، بعضي را ضرب (كتك)، بعضي را تفريق (تفرقه انداختن) و بعضي ديگر را تقسيم (تفكيك معترضان به معيشتي هاي بر حق و سياسي هاي ناحق) كردند اما بنياد اعتراضات همچنان پابرجا ماند.

محتوای این خبر به صورت خودکار از «نامه نیوز» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اخبار مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.