آسیب شناسی مقاتل از نگاه استاد پیشوایی

آسیب شناسی مقاتل از نگاه استاد پیشوایی
حوزه / سابقه تدوین مقتل جامع و مرجع برای اهل تحقیق وپژوهش ازجمله سئوالات مطرح است که به چه مقاتلی مراجعه و از کدام منابع، نقل شود که قابل اعتماد و حجت باشد و باید بپذیریم که ارائه یک مقتل معتبر امری لازم و ضروری است .
آسیب شناسی مقاتل از نگاه استاد پیشوایی

خبرگزاری حوزه/ به مناسبت درگذشت حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی از مورخین حوزه علمیه قم یکی از گفت و گو هایی این استاد فقید با حوزه نیوز باز نشرداده می شود.

سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه» درگفت وگو با استاد مهدی پیشوایی سابقه مقتل نگاری وآسیب شناسی مقاتل را مورد بررسی قرارداده است که متن آن به طور کامل تقدیم مخاطبان فرهیخته می شود .

مقتل نگاری شاخه ای از تاریخ نگاری اسلامی است و هر چه در تاریخ نگاری و ملاک های تاریخ نگاری وآسیب های تاریخ نگاری گفته می شود عیناً در مورد مقتل نگاری هم صادق است. بنابراین جا دارد که ابتدا به صورت کلی درباره تاریخ نگاری و اعتبار کتاب های تاریخی و آسیب کتاب های تاریخی توضیحی داده شود وبعد آن ها را تطبیق کنیم، در مورد کتاب های مقتل. یک اصل کلی در تاریخ نگاری هست که در تمام محافل به عنوان یک اصل مسلم و اصلی پذیرفته شده است؛ طبق این اصل، هر کتاب تاریخی هر چقدر به حادثه تاریخی نزدیک تر باشد یعنی زمان مورخ و زمان تألیف آن کتاب به حادثه مورد بحث نزدیک تر باشد، اعتبارش بیشتر است. البته ناگفته نماند اینکه می گوییم زمان مورخ و تألیف به زمان حادثه نزدیک تر باشد شرط لازم است ولی شرط کافی نیست برای اعتبار یک کتاب تاریخی علاوه بر نزدیک بودن به حادثه، شروط دیگری هم هست که باید به آن توجه شود. علت آن هم روشن است هر چه فاصله زمانی بیشتر باشد واسطه بیشتر می خورد و نسخه ها بیشتر عوض می شود، ناقل ها عوض می شوند، راوی ها بیشتر می شوند و احتمال اینکه در گزارش حادثه کم و زیادی رخ بدهد خیلی زیاد است.

*ضرورت بی غرضی مورخ

شروط دیگری را هم مورخ باید دارا باشد، مثلاً می گویند یکی از ملاک های اعتبار کتاب های تاریخی یا کار یک مورخ این است که مورخ متعصب نباشد بلکه بی طرف و بی غرض باشد. در تاریخ اسلام داریم مورخانی که اموی مسلک بودند، تفکر اموی داشتند، طرفدار بنی امیه بودند، طرفدار یزید بودند، طرفدار معاویه بودند، مثل ابن کثیر دمشقی مؤلف البدایه و النهایه که اهل شام است و با یزید بن معاویه هموطن است و از نظر تفکر هم شاگرد ابن تیمیه بوده و تفکر اموی دارد. این شخص در کتابش البدایه و النهایه وقتی به حادثه عاشورا می رسد جانب بنی امیه را می گیرد، پس او بی طرف نیست و تعصّب اموی دارد و کتاب او نمی تواند در مورد حادثه عاشورا مورد مراجعه باشد. نمونه ی دیگر: در بین سیره نویسان و راویان تاریخی ،زبیری ها بودند، اعقاب و نسل های زبیر بن عوام که جنگ جمل را همراه طلحه و عایشه راه انداختند. در نسل زبیر بن عوام تعداد زیادی تاریخ نویس و سیره نویس به وجود آمده اند که آثارشان وارد لابه لای تاریخ ها شده است. وقتی کسی آثار آنان را نگاه می کند چون با علی و آل علی( علیهم سلام)میانه خوبی ندارند چیزهایی نوشته اند که برای خاندان علی(ع) قبح است. به عنوان مثال:راجع به ازدواج عمر بن خطاب خلیفه دوم با ام کلثوم دختر علی ع که خیلی اختلاف نظر وجود دارد معمولاً علمای شیعه منکر این قضیه هستند و علمای اهل سنت صد درصد می گویند چنین اتفاقی افتاده است. مرحوم شیخ مفید که از بزرگترین علمای شیعه است این قضیه را منکر است با این استدلال که «در سند این قضیه راوی های زبیری هستد و قول و گزارش این ها در چنین موردی که با اهل بیت ارتباط دارد مورد قبول نیست» چون که این ها بی طرف نیستند در حالی که خود بی طرفی و این که راوی و مورخ غرض ورز نباشد یک اصل است.

* دقت مورخ درتاریخ نگاری

یک اصل دیگر در تاریخ نگاری این است که مورخ دقیق باشد و در تاریخ نگاری دقت داشته باشد و در گزارش های تاریخی کم و زیاد نکند. در این باره بین مورخان ما مطرح است که اکثر مورخان اولیه که نوعاً تاریخ اسلام را از آن ها می گیریم در قرن سوم و چهارم و تعدادی هم در قرن پنجم زندگی می کردند و از نظر قدمت برای کتاب های این ها اعتبار قائل هستند. اگر ملاک قدمت و نزدیکی با حادثه را در نظر بگیریم این ها باید معتبر باشند ولی یکی از این ها که ابن اعثم کوفی است و کتابی به نام الفتوح نوشته است با این که در قرن سوم نوشته شده ولی به اندازه کتاب های دیگری که در قرن سوم نوشته شده برایش بها قائل نمی شوند، چرا که می گویند او داستان سرایی کرده و از حد گزارش تاریخی تجاوز کرده است. به همین جهت با اینکه الاخبار الطوال ابن قتیبه دینوری هم در قرن سوم نوشته شده است، تاریخ یعقوبی هم در قرن سوم نوشته شده است و کتاب های دیگری هم در قرن سوم نوشته شده است ولی به خاطر عدم دقت ابن اعثم و به خاطر داستان سرایی هایش از نظر اعتبار به اندازه کتاب های معاصرش برای کتاب او ارزش قائل نیستند.

*جایگاه منابع تاریخی تا قرن پنجم

نکته دیگر در مورد تاریخ نگاری این است که در تاریخ نگاری اسلامی مورخان و کارشناسان تاریخ اسلام کتاب های مربوط به تاریخ اسلام را تا قرن پنجم قبول دارند، می گویند تاریخ نگاری اسلامی از قرن سوم شروع شده و اوج آن در قرن سوم و چهارم بوده است و بیشترین تاریخ ها که الان منبع مورد استناد است در قرن سوم و چهارم و پنجم نوشته شده است. بیشتر عنایت شان به آن دسته از کتاب های تاریخ اسلام است که در قرن سوم وچهارم و پنجم نوشته شده است. یک مقدار که تنازل و تسامح می کنند تا قرن ششم و در نهایت تا قرن هفتم را می پذیرند ولی از قرن هفتم به بعد را قبول ندارند. اگر مطلبی در کتاب های قرن سوم ، چهارم و قرن پنجم نبود و اولین بار در کتاب های بعد از قرن هشتم آمده ما به آن اعتماد نمی کنیم و می گوییم اگر چنین چیزی بوده مورخان تا قرن پنجم می نوشتند. مثلاً عروسی حضرت قا سم ع بر اساس بررسی هایی که به عمل آمده و تا آنجا که شواهد نشان می دهد اولین بار در روضه الشهداء ملاحسین کاشفی آمده است. ملاحسین کاشفی در قرن دهم زندگی می کرده و در 910 از دنیا رفته است. می گویند آیا چنین چیزی قابل باور است که یک عروسی بوده است و از قرن دوم که مقتل نگاری شروع شده تا زمان ملاحسین کاشفی که 800 سال گذشته در این 8 قرن احدی ننوشته و برای اولین بار ملاحسین کاشفی بدون هیچ مأخذی آن را آورده است و این را به خاطر فاصله زمانی قبول نمی کنند. نمونه دیگر: در قضیه ی کتاب سوزی اسکندریه که برخی گفته اند مسلمانان وقتی مصر را در سال 19 هجری فتح کردند، کتابخانه های اسکندریه را آتش زدند و به جای هیزم در حمام های آن زمان سوزاندند. این داستان را محققان به یازده دلیل قبول نمی کنند، یکی از آن ها این است که این قضیه بعد از 300 سال برای اولین بار در دو کتاب تاریخی آمده و به مدت 300 سال بعد از فتح اسکندریه در هیچ کتابی قضیه سوزاندن کتاب ها نیامده است. چگونه قابل قبول است به مدت 300 سال هیچ مورخی ننویسد و بعد از 300 سال دو نفر مورخ بیایند بدون ذکر هیچ مأخذی بنویسند.

*اعتبار مقاتل تا قرن پنجم

در مورد مقتل هم همین حرف صادق است، در مورد مقاتلی که بعدها نوشته شده می گویند اعتبار این ها بسته به اعتبار مستندات آن هاست، باید ببینیم از کجا گرفته است؟ اگر مأخذ ذکر نکرده اعتبار ندارد، اصالت با مأخذ است، از تاریخ طبری نقل کرده باید برویم سراغ تاریخ طبری، از تاریخ یعقوبی نقل کرده باید برویم سراغ تاریخ یعقوبی که چه جایگاهی دارد، از فتوح ابن اعثم نقل کرده باید بریم سراغ فتوح ابن اعثم.

به عبارت دیگر در مورد مقتل باید ببینیم کتابی که در مورد حادثه ی مهم عاشورا نوشته شده کی نوشته شده و با چه فاصله زمانی نوشته شده است. تاریخ نگاران اعتبار مقاتل را با قدمت زمانی می سنجند، اعم از مقاتل مستقلی که راجع به حادثه عاشورا نوشته شده است یا کتاب های تاریخی که مستقلاً مربوط به حادثه عاشورا نیست ولی به حوادث سال 60 و 61 که رسیده، به مناسبت، حادثه عاشورا را آورده است، می گویند با توجه به ملاک قدمت و نزدیکی زمانی، مقاتلی قابل اعتماد است که تا قرن پنجم نوشته شده باشد. اگر تسامح و تنازل کنیم و سخت گیری نکنیم کتاب های مربوط به مقتل را تا قرن ششم تا هفتم هم حرفی ندارند. مثلاً مثیرالاحزان ابن نما و اللهوف یا الملهوف مرحوم سید ابن طاووس در قرن هفتم نوشته شده است. اگر سخت گیری کنیم این دو، دیرتر از قرن پنجم نوشته شده است؛ ولی در عین حال اغماض می کنند، به خصوص لهوف مرحوم سید ابن طاووس از این نظر در محافل حوزوی پذیرفته شده است و روی آن حساب می کنند که سید ابن طاووس شخصیت بزرگی بوده، عالم جلیلی بوده، کتابخانه بزرگی داشته و کسی نبوده که مطلب بی اساسی بخواهد نقل کند. و اگر در این کتاب سند قضایا را نقل نکرده - جز در چند مورد – به این جهت است که این کتاب را برای حوزویان ننوشته، برای محافل علمی ننوشته، برای زائران نوشته، دلیلش هم مطلبی است که خود مرحوم سید ابن طاووس در مقدمه نوشته است، او می فرماید: من بعد از اینکه کتاب مصباح الزائر را نوشتم - مصباح الزائر کتاب آداب زیارت بوده، شامل ادعیه و آداب زیارات بوده برای شیعیان و کسانی که به عتبات عالیات مشرف می شدند. سید، این کتاب را به عنوان راهنما نوشته شامل ادعیه و زیارات و توسلات و امثال این ها که به درد زائرین بخورد، کتاب مسافرتی قابل حمل در سفر بوده - در صدد برآمدم کتابی مثل مصباح الزائر در مقتل امام حسین ع برای زائرین بنویسم بنابراین مرحوم سید ابن طاووس این کتاب را برای زائرین نوشته، برای نوع مردم نوشته که اهل سند نیستند، آن ها اهل مستندات نیستند. و اگر برای محافل علمی می نوشت حتماً سندش را می نوشت. با این توضیحات، چون علما می دانند که مرحوم سید ابن طاووس مرد بزرگی بوده و از اجله علمای شیعه بوده مطلب بی مأخذی نمی نوشته، از این جهت لهوف را قبول می کنند؛ ولی اگر کس دیگری بود قبول نمی کردند.

بنابراین کتاب های مقتل و روضه خوانی که بعد از قرن هشتم نوشته شده باشد چه به عربی و چه به فارسی، مستقلاً اعتبار ندارند. باید دید که از کجا گرفته اند، مأخذش را باید دید. اگر مأخذش را ذکر نکردند، و مطلبی نقل کردند که در منابع و تاریخ های پیش از قرن هشتم مخصوصاً پیش از قرن پنجم وجود ندارد، نمی شود آن را قبول کرد به همان دلیلی که عرض کردم.

*تأثیر قرائت های مختلف در مقتل نگاری

از اینجا منتقل می شویم به جواب یک نکته و آن این است که گاهی به ذاکرین؛ مداحان و وعاظ محترم؛ گفته می شود چرا مطلب ضعیفی را نقل کردید می گویند من این را از روی کتاب نقل می کنم، این را در فلان کتاب دیدم. در جواب می گوییم این کفایت نمی کند، هر چیزی که در هر کتابی نوشته شده باشد که نمی تواند قابل قبول باشد، باید ببینیم کتاب در چه زمانی نوشته شده، مؤلفش کیست و آیا سایر شروط اعتبار را دارد یا نه؟

طی ادوار تاریخ، قرائت ها از حادثه عاشورا متفاوت بوده، در بعضی از ادوار، قرائت، انقلابی بوده، حرکت آفرین بوده، اما در بعضی از ادوار قرائت حزن آور بوده، در بعضی از دوره ها قرائت صوفیانه و عارفانه بوده است. در ادواری که قرائت، قرائت حزن آور، احساسی و عاطفی بوده دیگر در آن دوران نگاه نمی کردند مطلب در کدام کتاب تاریخی است، عمدتاً نگاه می کردند که چقدر حزن آور، چقدر گریه آور، چقدر اشک آور است، نگاه علمی نمی کردند، بنابراین، این که بگوییم مطلب را از روی کتاب نقل می کنیم و در فلان کتاب نوشته شده، کفایت نمی کند چون هر کتابی اعتبار ندارد.

*قدیمی ترین مقتل

حالا به تاریخ مقتل نگاری برمی گردیم. زیاد می پرسند: اولین و قدیمی ترین کتاب مقتلی که نوشته شده کدام است؟ در اینجا یادآوری کنم که مقتل نگاری از قرن دوم شروع شد. حادثه عاشورا در نیمه دوم قرن اول یعنی در ابتدای سال 61 هجری اتفاق افتاد مقتل نگاری حدود 90 یا 100 سال بعد شروع شد.

از مقاتلی یاد می کنند که در قدیم مثلاً در همان قرن دوم بوده که متأسفانه از بین رفته است. به بعضی از آثار هم مسامحتاً مقتل گفته اند ، در حالی که مقتلی به آن صورت نبوده، مثلاً گزارش مفصلی بوده است. از جمله مقتل عمار دهنی که در واقع کتابی نیست، بلکه یک روایت مفصل چند صفحه ای است که طبری آن را در کتاب تاریخ خود آورده است.

اولین مقتلی که به دست ما رسیده - هر چند به طور غیرمستقیم - مقتل ابی مخنف است. ابی مخنف لوط بن یحیی اَزْد، در سال 157 هجری قمری فوت کرده است. شواهدی در مقتلش هست که نشان می دهد به احتمال بسیار زیاد این کتاب را در دهه سوم قرن دوم نوشته یعنی بین سال 120 تا 130. اگر بپذیریم که در دهه سوم نیمه قرن دوم نوشته می توانیم بگوییم فاصله زمانی تا حادثه عاشورا حدود 70 سال بوده است، پس خیلی نزدیک بوده است. چند نکته در مورد مقتل ابی مخنف هست: یکی این که محل بحث است که ابی مخنف شیعه بوده یا سنی؟ اثبات کرده اند که حتماً سنی نبوده بلکه شیعه بوده و علاقمند به اهل بیت(ع) بوده است، شیعه به این معنا که دوستدار اهل بیت(ع) بوده. و نیز صدوق بوده یعنی قابل اعتماد بوده، به دلیل اینکه مرحوم نجاشی، رجال شناس بزرگ و قدیمی شیعه در کتاب رجال خود معروف به رجال نجاشی وقتی به ابی مخنف می رسد می فرماید: شیخ اهل اخبار بود در کوفه یعنی بزرگ مورخان بود. در کوفه مورخ بزرگی بود و روایات او قابل اعتماد است.

گفته شده که انگیزه ابی مخنف در نوشتن این مقتل گویا یکی این بوده که چون او از قبیله اَزْد بود که در اصل یمنی بودند، منتهی ساکن کوفه بودند، و از قبیله ی اَزْد، هم جزء سپاهیان یزید بودند و هم جزء سپاهیان امام حسین(ع). پس قبیله او در حادثه عاشورا درگیر بودند. این امر، علاقه ای در او ایجاد کرده که راجع به این حادثه که اقوامش در آن درگیر بودند بنویسد. از طرف دیگر می دانیم که بنی امیه در آن زمان رو به زوال می رفتند، بنی عباس بر علیه آن ها تبلیغ می کردند، اگر این کتاب بین سال 120 تا 130 نوشته شده باشد با توجه به اینکه می دانیم بنی امیه در سال 132 منقرض شدند، در اواخر حیات سلسله ننگین بنی امیه بوده و بنی عباس انگیزه داشتند که بدنامی های بنی امیه و ظلم های آن ها نوشته بشود یعنی فضا برای بیان مظالم بنی امیه خیلی فراهم شده بود. فضا فضای ضد اموی بوده و لذا ابی مخنف هم آمده از این فضا استفاده کرده و مقتل نوشته است. او در چند مورد از حاضرین قضیه بی واسطه نقل می کند، چند مورد است با یک واسطه نقل می کند، چند مورد است با دو واسطه نقل می کند، یعنی خیلی قابل اعتماد است مثلاً پدر آنجا بوده از قول پسرش نقل می کند، دو تا از یک قبیله بودند با هم می جنگیدند یکی از قول دیگری نقل می کند.

متأسفانه مقتل ابی مخنف که این قدر نزدیک به حادثه بوده به صورت مستقل از بین رفته ولی خوشبختانه اکثر مطالب ابی مخنف در لابلای چند کتاب تاریخ که در زمان تألیف آن ها مقتل ابی مخنف در دسترس مؤلفین آن ها بوده منعکس شده از آن جمله ابوجعفر محمد بن جریر طبری که در سال 310 فوت کرده کتاب تاریخ مشهوری دارد به نام تاریخ الامم والملوک (معمولاً به اختصار می گویند تاریخ طبری ولی اسم کتاب تاریخ الامم والملوک یا تاریخ الرسل و الملوک است). تاریخ طبری، یک کتاب تاریخ عمومی است از زمان حضرت آدم ع شروع شده تا دو سال پیش از فوت خودش یعنی تا سال 308 حوادث را نوشته است. طبری به حوادث سال 60-61 که می رسد عمدتاً حوادث را از ابی مخنف نقل می کند پس کتاب ابی مخنف در دسترس طبری بوده است.

یکی دیگر از علما و مورخان که مقتل ابی مخنف در دسترسش بوده مرحوم شیخ مفید است. مرحوم شیخ مفید در کتاب الارشاد که زندگینامه دوازده امام(ع) است و مقتل مستقل و مختص به امام حسین(ع) نیست در فصل مربوط به زندگانی امام حسین ع به حادثه عاشورا که می رسد در ابتدایش تصریح می کند که من در اینجا مختصر آنچه را که کلبی گفته می آورم. می دانیم که کلبی شاگرد ابی مخنف است پس منشأ مهم و مأخذ مهم آنچه مرحوم شیخ مفید می آورد مقتل ابی مخنف از طریق شاگردش هشام ابن سائب کلبی است. شیخ مفید از مدائنی هم یاد می کند که البته منقولاتش از او چندان زیاد نیست، عمدتاً همان مطالب ابی مخنف است که در دسترس مرحوم شیخ مفید بوده است. منتها کتاب شاگرد ابی مخنف هشام کلبی.

عالمی داریم در میان اهل سنت به نام سبط ابن جوزی که در قرن هفتم در بغداد زندگی می کرده و محب اهل بیت(ع) بوده، کتابی نوشته در زندگی اهل بیت(ع) به نام تذکرة الخواص یا تذکرة خواص الامه و عمده آنچه در فصل مربوط به شهادت امام حسین(ع) آورده از مقتل ابی مخنف است. معلوم می شود در زمان تألیف تذکره الخواص مقتل ابی مخنف در اختیار سبط ابن جوزی هم بوده و بعدها از بین رفته است. بنابراین گزارش های ابی مخنف در لابلای این چند کتاب تاریخی آمده است.

مرحوم حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسن غفارنژاد (غفاری) گزارش های طبری از طریق مقتل ابی مخنف را استخراج کرد و با پاورقی هایی به نام «مقتل الحسین» چاپ کرد و بعدها حجة الاسلام والمسلمین آقای محمدهادی یوسفی غروی گزارش های ابی مخنف را از تاریخ طبری و ارشاد مرحوم شیخ مفید و تذکرة الخواص سبط ابن جوزی استخراج و تبویب کرد و ترتیب داد و مقدمه بسیار عالمانه ای هم برایش نوشت و اسمش را گذاشت «وقعة الطف» (که به فارسی هم ترجمه شده است) و توسط انتشارات جامعه مدرسین چاپ شده. کسانی که علاقمندان به مقتل ابی مخنف از مراجعه به این کتاب بی نیاز نیستند که البته متأسفانه کوتاه است و حدود 64 گزارش بیشتر نیست یعنی همه آنچه را که ابی مخنف آورده بوده این سه بزرگوار همه را نیاورده اند، معلوم است که مقدار کمی آن هم عمدتاً راجع به روز عاشورا را آورده اند.

بعد از ابی مخنف به تدریج مسلمانان خصوصاً شیعیان شروع به مقتل نگاری کردند مخصوصاً در قرن سوم و در قرن چهارم. یا مستقلاً مقتل تألیف کردند یا مثل مرحوم شیخ مفید در لابلای کتاب هایی که مربوط به ائمه(ع) بوده آوردند.

*تساهل وتسامح علما در نقل مصائب و مناقب

در اینجا یک مطلب اساسی هست که ممکن است مورد سؤال باشد و مسئله ای کلیدی است و آن این است که در میان کتاب های مربوط به ائمه(ع)، مقتل و تاریخ عاشورا، کتاب هایی هست که از بزرگان علمای ماست، متعلق به قرن پنجم و چهارم نیست، از علمای بعدی است، از علمای قرن نهم، قرن یازدهم یا قرن چهاردهم است ولی ما آن ها را می شناسیم که علمای بزرگی بودند، محقق بودند، کتاب های حوزوی در رتبه بسیار بالایی نوشتند، کتاب های فقهی نوشتند، کتاب های اصولی نوشتند، کتاب های لغوی نوشتند، ولی مقتل هم نوشتند. اما می بینیم در مقتل هایشان مطالبی هست که در کتاب های پیش از قرن پنجم نیست، در قرن ششم هم نیست، در قرن هفتم هم نیست. عمدتاً به بعضی از قضایا شاخ و برگ دادند. بعضی از مطالب، اصلش هم در کتاب های قدیمی نیست. و این معضلی شده، چون وقتی می گوییم این گونه مقاتل قابل اعتماد نیست سؤال می شود، یا اشکال می شود، یا به ذهن انسان می آید که مگر عالم به این بزرگی می شود چنین چیز بی اساسی نوشته باشد، چگونه قابل قبول است. مثلاً کسی مانند مرحوم طریحی مؤلف مجمع البحرین و کتاب های علمی دیگر کتابی مانند المنتخب را نوشته باشد. مجمع البحرین کتاب علمی است، کتاب مرجع است و مشکلات لغات حدیث و قرآن مجید را بیان کرده. دو نفر، یکی از شیعیان و یکی از اهل سنت در این موضوع کتاب نوشته اند. از اهل سنت ابن اثیر کتاب النهایه فی غریب الحدیث و الاثر را نوشته و لغات مشکل حدیث را معنا کرده، و از علمای شیعه هم مرحوم طریحی (از علمای قرن یازدهم نجف) است که در این موضوع مجمع البحرین را نوشته است. آدم هیچ باور نمی کند که مؤلف منتخب طریحی که راجع به مراثی و مقتل است و مطالب سست و بی اساس دارد، با مؤلف مجمع البحرین که کتابی علمی است، یکی باشد. یعنی بگوییم که مؤلف منتخب (که اسمش المنتخب فی جمع المراثی و الخطب است ولی به اختصار می گویند منتخب طریحی) همان مؤلف مجمع البحرین باشد این منشأ سؤال است. نمونه دیگر مرحوم میرزا آقا دربندی است که کتاب اکسیر العبادات فی اسرار الشهادات را نوشته که کتاب تحریف گسترده مقتل است. مرحوم دربندی عالم بزرگی بوده، نجفی بوده، اهل دقت بوده، اهل موشکافی بوده است. آدم باور نمی کند که مؤلف اکسیر العبادات فی اسرار الشهادات که معروف به اسرار الشهادات است همان کسی باشد که کتاب های دیگر علمی را در نجف نوشته است. آدم باورش نمی آید مؤلف این ها یک نفر باشد. نمونه سوم مرحوم نراقی (ملامحمد مهدی) است. او کتابی دارد به نام «محرق القلوب» که از کتاب هایی است که مطالب نامعتبر دارد. مرحوم حاج میرزاحسین نوری در کتاب لؤلؤ و مرجان، یک جا به شدت به مرحوم نراقی می تازد، آدم باور نمی کند مؤلف محرق القلوب همان نراقی مؤلف کتاب های علمی است. نمونه چهارم مرحوم آیت الله ملاحبیب الله شریف کاشانی است. بعضی از کتاب های ایشان را چند سال پیش دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره مقام معظم رهبری تجدید چاپ کرد. او عالم بزرگی بوده، آدم محققی بوده، کتاب های علمی حوزوی نوشته است. ایشان کتابی دارد در مقتل به نام «تذکرة الشهداء» که مطالب سست و بی اساسی دارد. آدم باورش نمی آید مولف تذکرة الشهداء همان کسی باشد که آن کتاب های فقهی دقیق موشکافانه حوزوی را نوشته است.

جواب این استبعاد و ابهام چند خط بیشتر نیست و آن را مرحوم حاج میرزاحسین نوری در کتاب لؤلؤ و مرجان نوشته که یک مسئله کلیدی است، خیلی به درد می خورد. می دانیم که مرحوم حاج میرزاحسین محدث نوری - استاد مرحوم حاج شیخ عباس قمی– اولین کس یا حداقل یکی از اولین کسانی بوده که در مبارزه با تحریفات عاشورا کتاب نوشته و به شدت به روضه های ضعیف و به روضه خوان هایی که روضه های ضعیف می خوانند، حمله کرده است. کتاب لؤلؤ و مرجان الان هم مورد استفاده است و مرحوم استاد شهید مطهری در حماسه عاشورا که درباره تحریفات عاشوراست، عمدتاً استناد می کند به فرمایشات مرحوم محدث نوری. مرحوم محدث نوری در یک جا در صفحه 187 لؤلؤ و مرجان به مسئله کلیدی مورد بحث ما اشاره می کند که جان مطلب است، ایشان می فرمایند:

راز اصلی نفوذ این مطالب در کتاب های این بزرگان عبارت است از اینکه سیره ی علما مستقر بوده بر این که در فضائل، قصص و مصائب تساهل می کردند و آن تحقیقی را که در سایر ابواب لازم می دیدند و رعایت می کردند در این سه باب ضروری نمی دانستند و به همین خاطر مطالب ضعیف را که چه بسا سند درستی نداشته در کتاب هایشان که جنبه ی مقتلی داشته آورده اند. یعنی سیره مستقر بوده بر نقل اخبار ضعیف و ضبط روایات غیرصحیح در قصص انبیاء و سرگذشت امت های سابقه و مصائب، بدون نقد و بررسی سندی و مفادی. و این طور شده که بزرگان در عین عظمت علمی شان وقتی مقتل نوشتند این گونه چیزها را در کتاب هایشان داخل کردند مخصوصاً در نقل مصائب که تساهل بیشتر هم بوده است.

در مورد کتاب منتخب طریحی باید اضافه کنیم که اصولاً مؤلف مجمع البحرین آن را در قالب کتاب تألیف نکرده . بلکه سخنرانی ها و روضه خوانی های او در قالب مجلس است، و از خطاب هایی مثل ایها المؤمنین، ایها الحاضرون در اول هر مجلس معلوم می شود که این مطالب سخنرانی های اوست، آن هم در دوران جوانی در روستای محل سکونتش، و مخالف چاپ آن ها بوده ولی از دستش در رفته و چاپ شده است.

*سابقه طرح تدوین مقتل جامع و مرجع

سؤال دیگری که مطرح می کنند این است که با این اوصافی که می گویید حالا ما به چه مقاتلی مراجعه کنیم و از کدام منابع نقل کنیم که قابل اعتماد و حجت باشد و وقتی مطلبی را نقل کردیم به ما اشکال گرفته نشود؟

این سؤال خوبی است و باید بپذیریم که ارائه یک مقتل معتبر امری لازم و یک ضرورت است. کسانی در گذشته در این زمینه تلاش کردند. مثلاً مرحوم حاج میرزاحسین نوری، لؤلؤ و مرجان را نوشت و مرحوم سیدمحسن امین لواجع الاشجان را و بعدها استاد شهید مطهری حماسه حسینی را نوشت. حضرت آیت الله آقای محمد یزدی سال ها پیش از انقلاب، کتاب حسین بن علی را بهتر بشناسیم را نوشتند که همه ی این ها برای تحریف زدایی از حادثه عاشورا نوشته شده، ولی می بینیم که امثال این کارها افاقه نکرده و هنوز در مجالس عزاداری مطالب غیر معتبر نقل می شود. بنده از سال ها پیش به ذهنم آمد که به جای این قبیل کارها باید مقتلی نوشته شود که مرجع باشد و در واقع برای مقاتل موجود جایگزین معرفی کنیم تا افراد به جای مراجعه به مقاتل ضعیف به این مقتل مرجع مراجعه کنند و دیگر سراغ منابع ضعیف و تحریف شده نروند، شبیه همان کاری که مرحوم شیخ عباس قمی در مورد کتاب «مفتاح الجنان» انجام داده است. در زمان حاج شیخ عباس قمی کتاب دعایی بوده بنام مفتاح الجنان که دعاهای مجعول داشته و باعث انحراف فکری و اباحه گری در جامعه می شده است. مرحوم شیخ عباس قمی در دو جا در مفاتیح الجنان به آن اشاره می کند. شیخ عباس فکر می کند من تا کی روی منبرها بروم و به مردم بگویم این کتاب را نخوانید، تا کی به مردم بگویم این مزخرفات باعث انحراف شما می شود، صدای من به کجا می رسد؟ بنابراین برای چاره کار می نشیند و کتاب شریف مفاتیح الجنان را می نویسد و عمداً اسمش را هم مشابه همان کتاب انتخاب می کند و پس از مدتی عملاً آن کتاب متروک می ماند تا جایی که انگار چنین کتابی نبوده و حالا بسیاری اصلاً نمی دانند که چنین کتابی هم وجود داشته است. البته بر حسب اعتبار مرحوم حاج شیخ عباس قمی و عظمت علمی و مقبولیت عامش کتابش رواج پیدا می کند و آن کتاب از گردونه خارج می شود.

* تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهداءع مقتل کاملی است

به ذهن بنده رسید که ما بیاییم تأسّی کنیم به ایشان و روش مؤثر مرحوم شیخ عباس قمی در پیش بگیریم و تلاش کنیم مقتلی بنویسیم که مرجع و جامع باشد. مقتلی که امروز نوشته می شود باید به نیازهای امروز جواب بدهد، سؤالاتی که امروز هست، دیروز نبود. مطالبی که امروز می پرسند در هیچ یک از کتاب های مقتلی که تا حالا بوده وجود ندارد. باید مقتلی جامع و معتبر باشد و پاسخ سؤالات امروز هم در آن باشد. البته می دانستم که این کار، کار یک نفر دو نفر نیست، کار، یک کار جمعی است و باید پشتوانه مالی هم داشته باشد. تا اینکه خداوند متعال مقدماتش را فراهم کرد و در سال 1380 بنده را دعوت کردند به مدیریت پژوهشی گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی زیر نظر استاد آیت الله مصباح یزدی تا کارهای پژوهشی تاریخی آنجا را اداره کنم. از ما طرح پژوهشی خواستند که گروه تاریخ انجام بدهد (هر گروه پژوهشی باید کار پژوهشی انجام بدهد). من چون آرزوی دیرینه ام بود طرح مقتل جامع را دادم، طرح رفت در شورای علمی آنجا به سرعت تصویب شد و از سال 80 با گروهی از دوستان جوانمان که دوره تاریخ دیده اند و الان همه شان دکترای تاریخ دارند، دور هم جمع شدیم و طرح مقتل جامع را ریختیم یعنی فصولش را طراحی کردیم، مباحث را طراحی کردیم، خطوط اصلی را طراحی کردیم، و تدوین شروع شد. حدود 8 الی 9 سال طول کشید و به فضل خدا در دو جلد تألیف و منتشر شد به نام «تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهداءع».

اسمش را به این دلیل تاریخ قیام گذاشتیم که تنها مقتل نیست بلکه تاریخ جامع قیام امام حسین ع است. مباحث کتاب از سال های پیش از حادثه عاشورا، پیش از سال 61-60 شروع می شود. از ولایت عهدی یزید شروع می شود و حادثه تا شهادت شهدا و دفن شهدا در جلد اول ادامه پیدا می کند. در جلد دوم انتقال اهل بیت(ع) به کوفه و دوران اسیری و انتقالشان به شام و اقامت در شام، بازگشت به مدینه و قضیه اربعین و رهبری شیعه به وسیله امام سجادع بازتاب قیام امام حسین ع، آثار اجتماعی و آثار انقلابی قیام امام حسین (ع) و این جور بحث ها آمده است، به اضافه فصل زندگینامه یاران امام حسین ع نام این فصل را به این دلیل یاران امام حسین ع گذاشتیم، تا اختصاص به شهدای کربلا نداشته باشد، بلکه عموم یاران امام حسین ع را شامل شود، حتی کسانی که پیش از امام حسین ع در کوفه شهید شدند مثل هانی بن عروه مثل حضرت مسلم ع و امثال این ها.

در مورد یاران امام حسین ع کتاب های متعددی نوشته شده ولی معمولاً با معیارهای علمی نوشته نشده است، ما سعی کردیم با معیارهای علمی بنویسیم. در جلد دوم حدود 20-30 تا سؤال عاشورایی که امروزه مطرح می شود و یک ذاکر، یک واعظ، یک گوینده هر جا برود معمولاً با این سؤال ها روبرو می شود پاسخ داده شده است. مثلاً محل دفن رأس مطهر امام حسین ع که نهایتاً کجا دفن شد؟ یا سؤال می کنند چرا محمد بن حنفیه در کربلا نبود؟ چرا عبدالله ابن عباس نبود چرا عبدالله ابن جعفر در کربلا حضور نداشت؟ آیا صحیح است که حضرت زینب س موقع ازدواج با عبدالله ابن جعفر شرط کرد که من باید با برادرم به کربلا بروم؟ بعضی رجزها و اشعاری که به امام حسین ع نسبت می دهند آیا این ها سخنان امام حسین ع است؟ و امثال این ها که سؤالات خیلی رایجی است. هر واعظی، هر گوینده ای، هر خطیبی هر جا برود با این سؤالات روبرو می شود، این قبیل سؤال ها را در جلد دوم جواب داده ایم. بنابراین اگر از بنده سؤال بشود چه کتابی را مطالعه کنیم من مقتل جامع سیدالشهداء ع را توصیه می کنم که تهیه و مطالعه بفرمایند. مرکز نشر این کتاب در قم، انتشارات مؤسسه امام خمینی است. کتاب توسط یک گروه دوازده نفری که عمرشان را در تاریخ گذاشتند با نظارت و مدیریت بنده، با ملاک های تاریخی برای همین منظور نوشته شده و جامع نوشته شده تا یک مبلّغ و یک ذاکر وقتی این کتاب را در اختیار داشته باشد نیازی به کتاب های دیگر نداشته باشد.

اما گاهی از کتاب های دیگر می پرسند مثل منتهی الامال مرحوم حاج شیخ عباس قمی، آن قسمتی که مربوط به امام حسین(ع) است. باید بگوییم غیر از چند مورد جزئی که ایشان توجه نداشتند و آوردند و مطلب ضعیفی است، مجموعاً قابل قبول است. نفس المهموم مرحوم حاج شیخ عباس قمی که قبل از منتهی الامال نوشته شده غیر از چند مورد محدود مطالبش قابل قبول است لهوف مرحوم سید ابن طاووس قابل قبول است. در مؤسسه دارالحدیث و زیر نظر جناب آقای ری شهری دانشنامه امام حسین(ع) نوشته شد که بعدها خلاصه اش به صورت مقتل امام حسین ع چاپ شد قابل قبول است، همچنان که خود دانشنامه قابل قبول است. مقتل جامع سیدالشهداء ع در نظر هست خلاصه اش چاپ بشود یعنی قسمت مقتلش و آنچه به حادثه عاشورا و یک کمی پیش از حادثه عاشورا مربوط است، در نظر است جداگانه چاپ شود.

*کانال های اطلاعاتی ما به حادثه عاشورا

سؤال دیگری که مطرح است و اتفاقاً سؤال اساسی و بسیار مهمی است اینکه بسیاری از کتاب ها چند صد سال پس از حادثه عاشورا نوشته شده این همه مطالب از کجا گرفته شده و چه کسانی این ها را نقل کرده اند؟ در آن گیر و دار جنگ چه کسی توجه داشت، این جزئیات چگونه اتفاق می افتد تا آن ها را نقل کرده باشد. آیا این نقل ها قابل اعتماد است، به ویژه شاخ و برگ هایی که به حوادث داده شده و جزئیاتی که نقل شده است؟

در پاسخ به این سؤال باید بگوییم که عمده ی مطالب از سه کانال نقل شده و در کتاب ها آمده است:

*اولین کانال، شهود حادثه

توجه داریم که تعدادی از شاهدان حوادث کربلا به هر طریقی بوده زنده مانده اند و هر کدام از آن ها گوشه هایی را که خودشان حاضر بوده اند و ناظر صحنه ها بوده اند نقل کرده اند. این مطالب سینه به سینه نقل شده و وارد تاریخ شده و ثبت شده است. معلوم است که شهود حادثه خیلی معتبر تلقّی می شوند. اصولاً امروزه در دنیا تاریخ شفاهی راه افتاده و می روند سراغ کسانی که در یک حادثه حضور داشته اند، خاطرات آن ها را می گیرند و آن را منبع بسیار مهمی به شمار می آورند.

شاهدان حادثه عاشورا که خود حاضر در صحنه بوده اند بعضی هایشان از خود اهل بیت(ع) بودند، خواهران و فرزندان امام حسین ع حوادثی را نقل کرده اند. مثلاً وارد شدن اهل بیت(ع) به مجلس یزید از امام باقر ع با جزئیاتش نقل شده است. آن حضرت ع که در آن زمان چهار - پنج ساله بوده اند می فرمایند هنگام ورود به کاخ یزید، ما پسر بچه ها را، بازویمان را با یک طناب به هم بسته بودند. این جزئیات از آن حضرت ع نقل شده و چه چیزی از این بالاتر؟

مثال دیگر عُقْبة بن سِمعان غلام رباب همسر امام حسین (ع) است. او می گوید مرا روز عاشورا اسیر کردند خواستند بکشند من گفتم غلام هستم. گفتند غلام چه کسی؟ گفتم غلام رباب. مرا بردند پیش عمر سعد، او پرسید تو واقعاً غلام هستی؟ گفتم بلی، گفت او را رها کنید. عُقْبة بن سِمعان زنده ماند و بخشی از حوادث کربلا را نقل کرده و یا بخشی از مطالبی را که دشمنان نقل کرده اند او تکذیب کرده است. به عنوان مثال در گزارشی که عمر سعد برای عبیدالله نوشته سخن از پیشنهاد امام حسین ع برای بیعت با یزید به میان آورده که در گفتگوی او با امام ع مطرح شده، عُقْبة بن سِمعان این را انکار و تکذیب کرده و می گوید از زمان حرکت امام ع از مکه تا آخر من کنار حضرت ع بودم و هرگز چنین مطلبی از امام (ع) صادر نشده است.

نمونه دیگر ضحاک ابن عبدالله مِشرقی است. او کسی است که در راه کوفه به اردوی امام حسین (ع) پیوست. چند نفر بودند که آمدند محضر امام ع حضرت آن ها را دعوت به همراهی کرد، دیگران عذرهایی آوردند و جدا شدند، ولی او با یک شرط در کنار امام ع ماند. خودش می گوید با امام ع شرط کردم که امام ع را یاری می کنم و در کنارش می مانم تا وقتی که بودن من فایده ای داشته باشد و امام ع هم این شرط را پذیرفت. می گوید روز عاشورا که جنگ شروع شد من اسبم را در یکی از خیمه ها بستم و جنگیدیم و یاران امام حسین ع کشته شدند و من ماندم و حسین بن علی ع، به حضرت ع گفتم که آقا یادتان می آید که چه شرط و شروطی با هم داشتیم، چه گفتیم، چه شنیدیم؟ می گوید حضرت (ع) در آن گرما گرم جنگ یاد آورد که من می خواهم بروم حضرت ع فرمود بلی من یاد دارم، الان هم مشکلی نیست، اما چگونه از این دریای لشکر بیرون می روی؟ من برگشتم به خیمه ها اسبم را که در یکی از خیمه ها بسته بودم درآوردم و سوار شدم، به سرعت تاختم و خودم را زدم به لشکر عمر سعد، لشکر شکافته شد و کوچه باز شد، به سرعت از لشکر دور شدم، دیدم 10-15 نفر سواره مرا تعقیب می کنند، هر چه من به سرعت تاختم آن ها به دنبال من آمدند، دیدم دارند می رسند دیگر فایده ندارد، ایستادم، برگشتم به سمت آن ها، آن ها مرا شناختند، من هم بعضی از آن ها را شناختم که از قبیله من بودند، خویشاوندی داشتیم. آن چند نفر برای من وساطت کردند که کار به کار این نداشته باشید این از بستگان ما است آن ها مرا نجات دادند. جریان تقسیم پرچم ها را که امام حسین ع پرچم قلب لشکر را به حضرت عباس ع داد، جناح راست را به زهیر ابن قین، جناح چپ را به حبیب ابن مظاهر داد، ضحاک ابن عبدالله نقل کرده است.

قسمتی از قضایای شب عاشورا و خطبه امام حسین ع در آن شب را نیز امام سجاد (ع)نقل فرموده اند که خودشان حاضر و شاهد بوده اند. از شهود حادثه که جزء دشمنان بود ولی مطمئنیم که گزارش های او قابل اعتماد است، شخصی بوده به نام حُمید ابن مسلم که گویا در سپاه عمر ابن سعد گزارشگر بوده یعنی هیچ عملیات نظامی از او ثبت نشده که نشان دهد او در جنگ شرکت کرده باشد. گویا فقط تماشا می کرده. بسیاری از قضایای روز عاشورا از حمید ابن مسلم نقل شده، درست است که او جزء سپاه عمر سعد بوده ولی مطالبی که نقل می کند شواهدی هست که این مطالب راست است برای اینکه چیزی به نفع دشمن نقل نکرده چیزهایی که نقل کرده به ضرر اهل بیت(ع) هم نیست.

نمونه ی دیگر: ابن ابی الحدید نقل کرده که پس از حادثه عاشورا به یکی از قاتلان کربلا، به یکی از مزدوران یزید در کربلا اعتراض کردند و گفتند: تو هم رفتی به جنگ حسین ابن علی، تو هم رفتی به جنگ پسر پیغمبر. او گفت ما رفتیم در کربلا با یک گروه اندکی روبرو شدیم که نه در فکر دنیا بودند، نه در فکر حکومت بودند، نه امان می پذیرفتند، هیچ پناهی نداشتند جز شمشیرشان، از مرگ هم نمی ترسیدند، ما اگر نمی جنبیدیم همه ما را نابود می کردند. این شخص از شهود حادثه بوده و شجاعت یاران امام حسین ع را بیان می کند. او در عین حال که خود را تبرئه می کند و می خواهد بگوید ما جنبه دفاعی داشتیم ولی به عنوان ناظر عینی حادثه، به صورت ضمنی به شجاعت یاران امام حسین ع اعتراف می کند.

نمونه ای دیگر از گزارش شهود حادثه این است که یکی از حاضرین در سپاه عمر سعد، می گوید: به خدا قسم نه پیش از حسین، نه بعد از حسین هیچ شخصی شکست خورده را که لشکرش کشته شده و یارانش کشته شده باشد، سراغ ندارم که مثل حسین ابن علی در آن شرایط دل آرام داشته باشد، قلب آرام داشته باشد. حسین ابن علی با قلب آرام با دل آرام می جنگید. این شخص می گوید وقتی حسین ع پس از کشته شدن یارانش، به تنهایی حمله می کرد دشمن مثل بزهایی که از جلوی گرگ فرار کنند، فرار می کردند، مثل شیری که حمله می کند به گوسفندها چطور گوسفندها پراکنده می شوند، می گوید حسین ابن علی وقتی حمله می کرد لشکر عمرسعد این گونه از جلوی حسین بن علی فرار می کردند. پس یک قسمت از اطلاعات مربوط به کربلا به وسیله شهود حادثه به دست ما رسیده و جزء تاریخ شده که قابل اعتماد است.

* حوادث عاشورا از طریق روایت ائمه

قسمت دیگر از حوادث عاشورا از طریق روایت ائمه(ع) به ما رسیده است. مرحوم شیخ صدوق (م 381 ه‍.ق) گویا کتابی داشته در مقتل که روایی بوده، متأسفانه این کتاب از بین رفته ولی در کتاب «امالی» چند مجلس را به مقتل امام حسین ع اختصاص داده و اشاره می کند که ما این ها را در کتاب مقتل مان نوشته ایم. پس مرحوم شیخ صدوق کتابی داشته که در آن حوادث کربلا را از ائمه(ع) نقل کرده بوده است.

در زمان ما حجة الاسلام آقای محمد صحتی سردرودی این روایات را استقصاءکرده یعنی روایاتی را که از طریق ائمه(ع) در مقتل حضرت سیدالشهداء ع نقل شده جمع آوری و ترجمه کرده به نام مقتل امام حسین ع به روایت صدوق، و چاپ شده، کتاب مغتنمی است. مثلاً اینکه خیمه های امام حسین ع را غارت کردند و آتش زدند، این علاوه بر تاریخ، در روایت امام رضا ع هست. امام رضا ع به عنوان یک امام ع و به عنوان شخصی که خودش از آن دودمان بوده است این قضیه را نقل می کند و برای دعبل خزاعی شاعر بازگو می کند. دعبل خزاعی در محرم محضر حضرت ع می رسد، حضرت ع از او می خواهد شعر رثایی بخواند، به اصطلاح روضه خوانی کند و دعبل می گوید محرم بود من محضر امام رضا ع رسیدم، دیدم حضرت ع غمگین نشسته است، فرمود: دعبل محرم، ماه حرام بوده، حتی مردم جاهلی، مردم بت پرست در چنین ماهی خونریزی نمی کردند، جنگ نمی کردند، ببین در چنین ماهی جد ما را کشتند. آنگاه حضرت ع اشاره می کند به مصائب امام حسین ع از جمله می فرماید: «اسباب و وسایل ما را غارت کردند، خیمه های جدم را آتش زدند». پس اگر همه مقتل ها را بگذاریم کنار همین روایت امام رضاع برای ما بس است. یک امام معصوم ع می فرماید خیمه جد ما را آتش زدند وسایل خیمه های جدم را غارت کردند.

پس گزارش های حادثه عاشورا از چند کانال به دست ما رسیده: یکی از طریق حاضرین و شاهدین حادثه، که یک عده از آن ها از دشمنان بودند، یک عده از خود اهل بیت(ع) بودند. کانال دیگر روایات ما از ائمه(ع). مقدار قابل توجهی از حوادث کربلا را خود اهل بیت(ع)، خواهران امام حسین ع، فرزندان امام حسین ع دختران امام حسین ع نقل کرده اند مثلاً اینکه لباس امام حسین ع را غارت کردند، در خطبه امام سجادع هست که خودش شاهد حادثه بوده. تا اینجا یک جواب مختصر برای آن سؤالی که می گوید ما چه گونه به این نقل ها اعتماد کنیم.

*کتاب های نامعتبر در مقتل

سؤال دیگری که معمولاً مطرح می شود و خوب است به پاسخ آن اشاره کنیم این است که آیا کتاب یا کتاب هایی در باب مقتل هست که توصیه شود که افراد به آن ها مراجعه نکنند؟

در پاسخ باید عرض کنم که کتاب هایی هست که هر چند نویسندگان بعضی از آن ها از علمای جلیل القدر هستند ولی به همان دلیل که قبلاً گفتم که در نقل اخبار تساهل کرده اند و اخبار ضعیف را وارد تاریخ کرده اند، کتاب های آن ها برای عموم مردم و افراد غیر متخصص قابل استفاده نیست، زیرا آن ها نمی توانند صحیح و غیرصحیح را در آن کتاب ها تشخیص دهند و دچار اشتباه می شوند، پس بهتر است کلاً مراجعه نکنند و به جای آن ها از منابع دیگر که مطمئن تر هستند استفاده نمایند. البته توجه داریم که همه ی مطالب این کتاب ها که اسم می بریم نمی تواند ضعیف باشد بلکه منظور این است که مطالب ضعیف در آن ها راه یافته و اعتبار کتاب را دچار صدمه کرده است. این نوع کتاب ها، جمعاً یازده کتاب است که معرّفی اجمالی می کنم:

1- کتاب روضة الشهداء تألیف ملاحسین کاشفی (م 910 ه‍.ق).

2- کتاب منتخب طریحی از مرحوم طریحی (م 1085 ه‍.ق).

3- کتابی به نام مقتل الحسین که به نام مقتل ابی مخنف مشهور شده است. البته منظورم کتابی نیست که استاد یوسف غروی استخراج کرده بلکه مقتلی است که چیزهایی در آن سرهم کرده اند و مطالبی را که اغلاط فاحشی دارد به نام مقتل ابی محنف عرضه می کنند که فاقد اعتبار است.

4- کتاب تظلم الزهرا تألیف رضی بن نبی قزوینی (م 1134 ه‍.ق).

5- اکسیر العبادات فی اسرار الشهادات معروف به اسرار الشهادات تألیف مرحوم ملا آقا دربندی (م 1286 ه‍.ق).

6- الدمعة الساکبة تألیف مرحوم محمدباقر بهبهانی (م 1285 ه‍.ق).

7- ناسخ التواریخ تألیف محمدتقی سپهر مورخ الدوله (م 1297 ه‍.ق) که کتاب دوره ای است و از خلقت آدم شروع شده و مجلّد مربوط به امام حسین ع منظور ماست که اعتبار لازم را ندارد.

8- کتاب تذکرة الشهداء تألیف مرحوم آیت الله حاج ملاحبیب شریف کاشانی (م 1340 ه‍.ق).

9- معالی السبطین فی احوال الحسن و الحسین تألیف مرحوم محمدمهدی حائری مازندرانی (م 1385 ه‍.ق) که کتاب بسیار ضعیفی است.

10- نورالعین فی مشهد الحسین منسوب به اسفراینی شافعی که البته بعید است از او باشد.

11- محرق القلوب تألیف مرحوم نراقی.

توصیه نمی کنیم کسی که اهل فن نیست، مورخ نیست، به این 11 کتاب مراجعه کند.

*راه تحلیل درونی قضایای تاریخی

سؤال دیگری که مطرح شده و اختصاراً به پاسخ آن می پردازیم این است که با قطع نظر از منبع، آیا راهی هست که از خود مطلب به صحّت یا کذب آن پی ببریم؟

در پاسخ باید گفت اولین کسی که به تحلیل و نقد تاریخ پرداخت ابن خلدون (م 808 ه‍.ق) است و پیش از او تاریخ نگاری به روش نقلی بوده. او اصولی را برای نقد تاریخ معرّفی کرده که یکی از آن ها این است که حادثه ای که نقل شده باید در آن زمان و شرایط عقلاً امکان وقوع داشته باشد، اگر امکان وقوع یک حادثه در یک موقعیتی وجود نداشته باشد، هر چه هم در تاریخ نقل شده باشد نمی توان آن را پذیرفت مثلاً در هجرت بنی اسرائیل از مصر که حضرت موسی آن ها را هجرت داد و خواست از دست فرعون و فرعونیان نجات بدهد و به سرزمین موعود ببرد، مورخان نوشته اند که تعداد بنی اسرائیل 800 هزار نفر بوده است. ابن خلدون تحلیل می کند و نتیجه می گیرد که چنین تعدادی امکان ندارد، با این استدلال که پای بنی اسرائیل از زمان ورود حضرت یوسف به مصر باز شد و جمعیت آن ها حدود دویست نفر بود، در زمان حضرت موسی تنها سه نسل از زمان حضرت یوسف گذشته بود و پس از گذشت سه نسل نمی شود دویست نفر به 800 هزار نفر جمعیت برسد. ضمناً سرزمین سینا گنجایش این همه جمعیت را نداشته. از این گذشته باید فکر کرد که تغذیه این همه جمعیت چگونه مدیریت می شده است و یا حتی پیام ها و فرمان ها چگونه به این همه آدم می رسیده و چگونه می شود کسی این همه انسان را مدیریت کند. پس با این استدلال، جمعیت آن روز بنی اسرائیل 800 هزار نفر نبوده، هر چند مورخان نوشته اند.

مثال واضح این مطلب همان چیزی است که قبلاً گفتیم که عمر سعد از قول امام حسین(ع) به عبیدالله ابن زیاد گزارش کرده بود که پیشنهاد رفتن به حضور یزید و بیعت با او را داده است. معلوم است که این مطلب دروغ محض است زیرا اگر بنا بود امام حسین(ع) پیش یزید برود و مثلاً با او بیعت کند اصلاً چرا قیام کرده بود؟

مثال دیگر عروسی حضرت قاسم است که در بعضی منابع نقل شده ولی عقل نمی پذیرد که در عاشورا در آن گیر و دار جنگ کسی به فکر عروسی بیفتد.

مطلبی را هم مرحوم میرزا آقا دربندی در اسرار الشهادات نقل می کند که وقتی حضرت ابی عبدالله(ع) خواستند از مدینه حرکت کنند محمل های امام حسین(ع) را آوردند، محمل های چنین و چنانی آوردند، زین های آنچنانی بر پشت اسب ها نهادند، و صندلی های کذایی چیدند و... این ها مناسب یک موکب سلطنتی است و بدیهی و واضح است که در دستگاه امام حسین(ع) از این خبرها نبوده است. پس این خبر هم نمی تواند قابل قبول باشد.

مثال بارز دیگر نقل هایی است که ذلّت اهل بیت(ع) را نشان می دهد و حقارت آن ها را بیان می کند چنین نقلی در هر منبعی و با هر درجه از اعتبار هم که نقل شده باشد قابل پذیرش نیست زیرا ائمه(ع) و خانواده ی آن ها ممکن نیست زیر بار ذلّت و حقارت بروند و این اصل نشان می دهد که این گونه نقل ها معتبر نیست و نمی توان آن ها را پذیرفت.

سه پیشنهاد به ذاکرین و مداحان عزیز

آخرین مطلبی که لازم است بیان شود و سؤالات زیادی هم در مورد آن مطرح می شود این است که بالآخره ذاکرین، منبری ها، مداحان عزیز، مصائب اهل بیت ع را چگونه نقل کنند که بیشترین اعتماد به حرف آن ها بشود و خود آنان از خطا و لغزش و بیان امور غیرواقعی در امان بمانند؟

در جواب این سؤال بنده سه راه حل پیشنهاد می کنم که اگر مراعات شود ان شاءالله مطالب غیرواقعی و تحریفات در ذکر مصائب داخل نمی شود و گوینده دچار دروغ و کذب نخواهد شد و شنوندگان هم تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و مجالس هم پرشور خواهد شد:

راه حل اوّل اینکه ذاکرین و مادحین و اهل منبر که ذکر مصیبت می کنند منابع معتبر را شناسایی و خوب مطالعه کنند و همان چیزی را که در منابع معتبر است نقل کنند و خارج از آن چیزی ذکر نکنند.

راه حل دوّم استفاده از شعر است به جای نثر در بیان حادثه و مصیبت و مقتل. بررسی تاریخ نشان می دهد که در زمان ائمه(ع) ذکر مصائب در قالب شعر بوده، شعرا می آمدند و در محضر ائمه(ع) مصائب اهل بیت(ع) را در قالب شعر می خواندند و اصلاً مرسوم نبوده کسی مصیبت را به صورت امروزی نقل کند. می دانیم که زبان شعر زبان استعاره و کنایه است و در بیان یک واقعیت گاهی از نثر رساتر و تأثیرگذارتر است. مثلاً وقتی محتشم کاشانی می گوید: «زان تشنگان هنوز به عیوق می رسد / فریاد العطش ز بیابان کربلا» این شعر اوج تشنگی را می فهماند و در عین حال دروغ نیست و وصف حال می کند. و نظیر این بیت اشعار فراوانی وجود دارد. البته وقتی می گوییم از شعر استفاده شود باید شعر عالیة المضامین باشد که خوشبختانه این گونه اشعار بدیع در زبان عربی و فارسی و آذری فراوان است و اگر مداحان و ذاکران به دیوان های اشعار مراجعه کنند به آن ها دسترسی پیدا خواهند کرد.

بیان مقتل و مصائب با زبان شعر در واقع تأسّی به شیوه ای است که در زمان معصومین(ع) مرسوم بوده است. مثلاً کمیت، دعبل، سیدحمیری و امثال آن ها مصائب اهل بیت(ع) را در قالب شعر در حضور ائمه(ع) می خواندند و روش آنان مورد پسند و تأیید امامان قرار گرفته است و اولین بار بیان مصائب امام حسین(ع) در قالب نثر در زمان آل بویه رایج شد یعنی از قرن چهارم به بعد این شیوه شروع شده است.

راه حل سوّمی که کار ذاکرین و مداحان را خیلی آسان می کند و آنان را حفظ می کند از اینکه در قضایا کم و زیاد کنند و خدای ناکرده دروغی را نسبت دهند یا غیر واقع را با واقع مخلوط کنند استفاده از زبان حال است. البته یک شرطش این است که تصریح شود و شنوندگان بفهمند که آنچه گفته می شود زبان حال است و نه حکایت واقع. شرط دیگرش هم این است که مغایر با شأن اهل بیت(ع) و مثلاً ذلّت آور نباشد و باز تأکید می کنم که به گونه ای نباشد که بیان زبان حال کم کم تبدیل به زبان قال شود یعنی طوری نشود که زبان حال تبدیل به تاریخ شود و کم کم مردم گمان کنند آنچه گفته یا نوشته شده واقعیتی است که اتفاق افتاده است. اهمیت این نکته از آنجایی فهمیده می شود که بررسی ها نشان می دهد تعدادی از مطالب نادرست که در مقاتل وارد شده همان زبان حال هایی است که گفته شده و در اثر بی دقتی وارد مقاتل شده و کم کم شهرت پیدا کرده است.


کلیدواژه های این خبر
خلیفه   معاویه   کتاب تاریخی   نویسان   بنی امیه   تشیع   مهدی پیشوایی   اهل بیت   یزید   نسل های   آسیب شناسی   سیره   مقتل   یزید بن معاویه   عایشه   متعصب   مخاطبان فرهیخته   حادثه   حوزه های علمیه   تاریخ اسلام   علمای اهل سنت  
محتوای این خبر به صورت خودکار از «خبرگزاری حوزه» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اخبار مرتبط
داعش و طالبان محصول تنزل عنوان امیرالمومنین هستند/ مبارزه منفی اهل بیت(ع) برای احقاق حق امیر(ع)
شبستان
پرهیز استاد پیشوایی از تاریخ نگاری سکولار / قرآن، تاریخ را مایه عبرت می داند
ایکنا
کیستی حضرت سیدالشهدا(ع) و چیستی قیام عاشورا
آنا نیوز
هدف نهایی امام سجاد ایجاد حکومت بود
رسانیوز
سیره امام سجاد(ع) در نگاه رهبری
مشرق نیوز
بیان های فکری حکومت اسلامی/ هدف نهایی امام سجاد ایجاد حکومت بود
مهر نیوز
نامه ابن عباس به یزید پس از حوادث کربلا
شعار سال
عاشورا نبرد عدل و ایمان با ظلم و کفر است
خبرگزاری دفاع مقدس
سرمایه داری در جکومت اموی/ عبدالرحمان بن عوف از ثروتمندان معروف اموی
باشگاه خبرنگاران
مسئولان هیئات عزاداری درباره جایگاه قرآن توجیه شوند
ایکنا
واقعه «عاشورا» یکی از نماد های هویت بخش شیعه است
خبرگزاری دفاع مقدس
اقتدار مکتب حسینی با تاسی از گفتمان عاشورایی
ایرنا
دمی با «نهضت امام حسین(ع) و قیام کربلا»
ایسنا
برگزاری کرسی های تفسیر قرآن در طول سال یاریگر تبیین قیام حسینی خواهد بود
ایکنا
فساد درونی و غفلت از مردم مهمترین عوامل سقوط بنی امیه بود
ایکنا
عزاداری رهبر انقلاب و مراجع بهترین الگوی مراسم عاشورایی است
ایسنا
امام حسین (ع) تا ابد به عنوان پرچم حق باقی می ماند
خبرگزاری دفاع مقدس
نشست «رویکردهای عمده مستشرقان درباره حرکت امام حسین(ع)» برگزار شد
ایکنا
آیت الله سبحانی درگذشت استاد مهدی پیشوایی را تسلیت گفت
ایرنا
مجالس روضه، خالی از تلاوت قرآن نباشد / قاریان پیشقدم انس قرآن و عترت باشند
ایکنا
شکست بنی امیه از دختربچه سه ساله خرابه نشین/ شباهت یزید و ترامپ
مهر نیوز
بررسی کتاب «امام حسین(ع)» محمدجواد گودینی در برنامه سیم وزر 
مهر نیوز
پیکر استاد پیشوایی بدون تشییع عمومی در قم به خاک سپرده می شود
ایرنا
قیام امام حسین برای احیای مرجعیت اهل بیت بود
رسانیوز
کاشانی: قیام امام حسین برای احیای مرجعیت اهل بیت بود
مشرق نیوز
حجت الاسلام پیشوایی دار فانی را وداع گفت
خبرگزاری دفاع مقدس
حجت الاسلام مهدی پیشوایی دار فانی را وداع گفت
روز پلاس
حجت الاسلام والمسلمین پیشوایی از اساتید برجسته تاریخ حوزه درگذشت
رسانیوز
حجت الاسلام والمسلمین مهدی پیشوایی درگذشت
شیعه نیوز
اثری جامع درباره زندگی سیدالشهدا(ع)
ایکنا
نقش آل بویه در تغییر شیوه عزاداری محرم/از افراط در عزاداری ها تا خروج از منطق و شرع
شبستان
شاعران آئینی ابعاد قرآنی قیام حسینی را تبلور بیشتری بخشند
ایکنا
2 قطبی فقیر و غنی؛ بزرگترین دلیل قیام عاشورا
پارسینه
هادی منش مطرح کرد؛ بیان مناقب امام حسین(ع) در مداحی ها کمرنگ است.
پایگاه وارث
قیام عاشورا در بستر چه جامعه ای به وقوع پیوست ؟
صدا و سیما
آیات متناسب با ولایت و اطاعت در هیئات مذهبی تلاوت شود
ایکنا
آیا امام حسین(ع) دختری به نام رقیه داشته است؟
ایکنا
بیعت نکردن امام حسین(ع) با یزید تکلیف امروز ما را روشن کرده است
خبرگزاری حوزه
ارادت و محبت به امام حسین(ع) در میان اهل سنت موج ‏می زند/ نپذیرفتن ذلت و احیای دین ‏فلسفه قیام عاشورا
راه دانا
عبرت های عاشورا - 1؛ عدم پاسخگویی به مردم!
سایت جماران
اخبار مرتبط
bltشبستان : داعش و طالبان محصول تنزل عنوان امیرالمومنین هستند/ مبارزه منفی اهل بیت(ع) برای احقاق حق امیر(ع)
bltایکنا : پرهیز استاد پیشوایی از تاریخ نگاری سکولار / قرآن، تاریخ را مایه عبرت می داند
bltآنا نیوز : کیستی حضرت سیدالشهدا(ع) و چیستی قیام عاشورا
bltرسانیوز : هدف نهایی امام سجاد ایجاد حکومت بود
bltمشرق نیوز : سیره امام سجاد(ع) در نگاه رهبری
bltمهر نیوز : بیان های فکری حکومت اسلامی/ هدف نهایی امام سجاد ایجاد حکومت بود
bltشعار سال : نامه ابن عباس به یزید پس از حوادث کربلا
bltخبرگزاری دفاع مقدس : عاشورا نبرد عدل و ایمان با ظلم و کفر است
bltباشگاه خبرنگاران : سرمایه داری در جکومت اموی/ عبدالرحمان بن عوف از ثروتمندان معروف اموی
bltایکنا : مسئولان هیئات عزاداری درباره جایگاه قرآن توجیه شوند
bltخبرگزاری دفاع مقدس : واقعه «عاشورا» یکی از نماد های هویت بخش شیعه است
bltایرنا : اقتدار مکتب حسینی با تاسی از گفتمان عاشورایی
bltایسنا : دمی با «نهضت امام حسین(ع) و قیام کربلا»
bltایکنا : برگزاری کرسی های تفسیر قرآن در طول سال یاریگر تبیین قیام حسینی خواهد بود
bltایکنا : فساد درونی و غفلت از مردم مهمترین عوامل سقوط بنی امیه بود
bltایسنا : عزاداری رهبر انقلاب و مراجع بهترین الگوی مراسم عاشورایی است
bltخبرگزاری دفاع مقدس : امام حسین (ع) تا ابد به عنوان پرچم حق باقی می ماند
bltایکنا : نشست «رویکردهای عمده مستشرقان درباره حرکت امام حسین(ع)» برگزار شد
bltایرنا : آیت الله سبحانی درگذشت استاد مهدی پیشوایی را تسلیت گفت
bltایکنا : مجالس روضه، خالی از تلاوت قرآن نباشد / قاریان پیشقدم انس قرآن و عترت باشند
bltمهر نیوز : شکست بنی امیه از دختربچه سه ساله خرابه نشین/ شباهت یزید و ترامپ
bltمهر نیوز : بررسی کتاب «امام حسین(ع)» محمدجواد گودینی در برنامه سیم وزر 
bltایرنا : پیکر استاد پیشوایی بدون تشییع عمومی در قم به خاک سپرده می شود
bltرسانیوز : قیام امام حسین برای احیای مرجعیت اهل بیت بود
bltمشرق نیوز : کاشانی: قیام امام حسین برای احیای مرجعیت اهل بیت بود
bltخبرگزاری دفاع مقدس : حجت الاسلام پیشوایی دار فانی را وداع گفت
bltروز پلاس : حجت الاسلام مهدی پیشوایی دار فانی را وداع گفت
bltرسانیوز : حجت الاسلام والمسلمین پیشوایی از اساتید برجسته تاریخ حوزه درگذشت
bltشیعه نیوز : حجت الاسلام والمسلمین مهدی پیشوایی درگذشت
bltایکنا : اثری جامع درباره زندگی سیدالشهدا(ع)
bltشبستان : نقش آل بویه در تغییر شیوه عزاداری محرم/از افراط در عزاداری ها تا خروج از منطق و شرع
bltایکنا : شاعران آئینی ابعاد قرآنی قیام حسینی را تبلور بیشتری بخشند
bltپارسینه : 2 قطبی فقیر و غنی؛ بزرگترین دلیل قیام عاشورا
bltپایگاه وارث : هادی منش مطرح کرد؛ بیان مناقب امام حسین(ع) در مداحی ها کمرنگ است.
bltصدا و سیما : قیام عاشورا در بستر چه جامعه ای به وقوع پیوست ؟
bltایکنا : آیات متناسب با ولایت و اطاعت در هیئات مذهبی تلاوت شود
bltایکنا : آیا امام حسین(ع) دختری به نام رقیه داشته است؟
bltخبرگزاری حوزه : بیعت نکردن امام حسین(ع) با یزید تکلیف امروز ما را روشن کرده است
bltراه دانا : ارادت و محبت به امام حسین(ع) در میان اهل سنت موج ‏می زند/ نپذیرفتن ذلت و احیای دین ‏فلسفه قیام عاشورا
bltسایت جماران : عبرت های عاشورا - 1؛ عدم پاسخگویی به مردم!
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.