اینک آخرین انسان

اینک آخرین انسان
شعار سال: اگر دیگر هیچ بچه ای به دنیا نیاید، چه می شود؟ آن آخرین سال هایی که آخرین نسل بشر روی زمین زندگی خواهند کرد، چگونه سپری خواهد شد؟ حالا به لطف رکورد های دمای جهانی که هر ماه شکسته می شوند، و با ناآرامی ها و دیوانگی هایی که جهان را برداشته است، تصورِ اینکه روزی سیارهء زمین از انسان ها خالی ...
اینک آخرین انسان

شعار سال: اگر دیگر هیچ بچه ای به دنیا نیاید، چه می شود؟ آن آخرین سال هایی که آخرین نسل بشر روی زمین زندگی خواهند کرد، چگونه سپری خواهد شد؟ حالا به لطف رکورد های دمای جهانی که هر ماه شکسته می شوند، و با ناآرامی ها و دیوانگی هایی که جهان را برداشته است، تصورِ اینکه روزی سیارهء زمین از انسان ها خالی شود، واقعی تر از همیشه است. اگنس کالارد، فیلسوفِ مشهور این روزها، می گوید شاید بهتر باشد که از همین امروز، خودمان را برای آن روز آخر آماده کنیم. اگنس کالارد
ترجمهء: حسنی سهرابی فر مرجع: Point
اگنس کالارد، پوینت - احتمالاً دنیا به آخر نرسیده است. اما از قرار معلوم بیماری ای مسری با نرخی تصاعدی، در سراسر جهان در حال پخش شدن است که همه مان را مبتلا می کند و بعضی را می کشد. این بیماریِ همه گیر فقط تازه ترین و غیرمنتظره ترینِ مصایبی از این سنخ است که برای انسان پیش آمده. ما به سرعت در حال جایگزینی زیست گاه های طبیعی خود با زیست گاه هایی هستیم که از طرفی ساختهء بشر است و از سوی دیگر روشن شده که مدیریت آن برای ما دشوار است؛ موقعیتی که با تعبیر تلطیف شدهء «تغییر اقلیم» از آن یاد می کنیم. دههء گذشته در سیاست، شاهد خیزش ناآرامی های مدنی در سراسر دنیا بوده ایم، و رهبران تعدادی از کشور ها کار هایی کرده اند که حق داریم برخلاف گذشته، دیگر به آیندهء دموکراسی خوشبین نباشیم. با درنظرگرفتن اینکه تکنولوژی مدام دارد ارزانتر می شود، تسلیحات -من جمله سلاح های کشتار جمعی- پنهانی و بدون جلب توجه تکثیر می شوند؛ و همهء این ها در شرایط رشد اقتصادیِ کم و دستمزد های ثابت، دست کم در بیشتر ثروتمندترین کشور های جهان، در حال وقوع است.
شاید به پایان دنیا نرسیده باشیم، اما مطمئناً به جایی رسیده ایم که به پایان می اندیشیم. ظاهراً مشکلات پزشکی و زیست محیطی و سیاسی و اقتصادی و نظامی قوای خود را متحد کرده اند تا به ما گوشزد کنند قرار است یک روز، داستان نوع بشر به پایان برسد. این فکری بسیار دردناک است؛ و مسئلهء فلسفی جدی ای را پیش می کشد.
فیلسوفی به نام ساموئل شفلر این مسئله را با ارجاع به «سناریوی نازایی» در فیلم «فرزندان انسان» 1 طرح می کند. در این فیلم دیگر کسی نمی تواند باردار شود و آگاهی از اینکه نوع بشر هیچ آینده ای ندارد جهانی را به وجود آورده است پر از فاجعه و به همان اندازه مملو از بی اعتنایی. در طول فیلم شاهد رنج هایی عظیم هستیم، تروریسم و نسل کشی نژادی؛ و به نظر می رسد که دیگر هیچ یک برای کسی واقعاً مهم نیست.
در نگاه اول، باورکردنی نیست که صرفاً دانستنِ اینکه «ما آخرین انسان ها» هستیم به چنین فروپاشی اخلاقی و سیاسی ای منجر شود. اما شفلر باور دارد که این وضع ممکن است. او چنین توضیح می دهد که بسیاری از اعمال ما -مثل جستجو برای پیداکردنِ درمان سرطان، ساختن بنایی تازه، سرودن شعر یا نوشتن مقاله ای فلسفی، جنگیدن برای آرمانی سیاسی و تربیت اخلاقی فرزندانمان که امیدواریم سینه به سینه به ارث برسد- بالآخره از جهاتی وابسته به این است که فرض می کنیم دنیا پس از ما ادامه خواهد داشت. معنای زندگیِ ما، در زمان حال، به وجود نسل های آینده وابسته است؛ اگر نسل آینده ای در کار نباشد، ما به شدت خودخواه، مستعد ظلم، بی روح و بی اعتنا به رنج خواهیم شد.
من با رجوع به خودم می توانم نکتهء شفلر را دریابم: فکرکردن به این که نسل پسرم ممکن است آخرین نسل بشر باشد، مرا دچار هراسی کودکانه می کند. نمی توانم به خودم این اجازه را بدهم که خاموش شدن نوع بشر را تصور کنم؛ نه حتی با بی آزارترین وجه ممکن، یعنی با نازایی.
بهترین سکانس «فرزندان انسان» در اواخر فیلم است و در طول نبردی خونین در یک مجتمع مسکونی پیش می آید: وقتی در میان کشت و کشتار، صدای گریهء کودکی شنیده می شود، همه از کاری که انجام می دهند دست می کشند. جنگیدن متوقف می شود، نه برای محافظت از آن کودک، و نه برای تهدید او، بلکه فقط برای اینکه به آن کودک نگاه کنند؛ از نظرشان کودک جذاب و فوق العاده می آید. ترجیح میدهند به جای پناه گرفتن از گلوله ای شلیک شده یا چاقو زدن به کسی که به سمتشان حمله کرده، صدای گریهء آن کودک را بشنوند. کودک قطره ای است از اخلاق که به دنیای خاکستری و اخلاق زدوده می چکد؛ سوسویی است از امکانی که می گوید شاید واقعاً ارزشش را دارد برای حفظ و تداوم زندگی بشر بجنگیم. نسل های آینده مهم اند، چون هر نسلی وقتی به امکانِ خیر و شر در زمانهء خودش می اندیشد، آن ها را در نظر می گیرد. فیلم هم چنین چیزی می گوید و شفلر نیز با آن موافق است. اما بهتر این بود که شفلر در اشتباه باشد.
چرا؟ زیرا ما یک چیز را به قطع می دانیم: همیشه نسل آینده ای در کار نخواهد بود. این واقعیت است. اگر ویروس ما را نکشد، اگر خودمان همدیگر را نکشیم، اگر موفق شویم همه چیز را تا جای ممکن پایدار کنیم، باز هم، آن گرمابخشِ بزرگِ جهانی از آسمان سر وقتمان می آید. می توانیم دل خودمان را با داستان های آرامش بخش، مثل قصهء فرار به سیاره ای دیگر خوش کنیم. اما واقعیت این است که ما مخلوقاتی بدن مندیم، و این یعنی جزء چیز هایی هستیم که در مقیاسِ زمانِ زمین شناختی2 تا ابد باقی نخواهیم بود. به همان قطعیتی که روزی مرگِ تک تک ما فرامی رسد، مرگ گونهء انسان نیز فراخواهد رسید.
•••
چقدر زمان داریم؟ اخیراً تایلر کُوِن اقتصاددان در یک سخنرانی، عدد 700 سال را مطرح کرد. اما چه کسی واقعاً می داند؟ مهم این است که پاسخ این سؤال «تا ابد» نیست. ابد مدت زمانی بسیار طولانی است و انسان قرار نیست به آن برسد.
اینجا بحرانی در معنای زندگی پدیدار می شود، بحرانی که با احساس نزدیک شدن به آخر خط، عمیق تر هم خواهد شد. بنای شفلری محکوم به فروپاشی است. درست همانطور که این تصور که بقیه تصمیم دارند به زودی دست به احتکار مواد غذایی بزنند، منجر به کمبود مواد غذایی می شود، دورنمای آیندهء دورِ افسرده و بی ثمر و دلمرده هم ظرفیت آن آیندهء دور را برای معنابخشی به آیندهء نزدیک تر از بین می برد، و به همین ترتیب ادامه پیدا میکند -با نوعی اثر گلوله برفی معکوس- تا برسیم به امروز که آن هم افسرده و بی ثمر و دلمرده خواهد شد.
آخرین نسل رکن اصلی این سیستم است. اما وقتی که صرفِ تصورِ مغاکِ نیستی، شخص را در هم می شکند و به هراس و افسردگی می کشاند، زندگی آن آخرین انسان ها چطور می تواند معنادار باشد؟ پاسخ این است که آخرین نسل باید بهتر و شجاعتر از ما باشد و وظیفهء ماست که کمکشان کنیم تا به این هدف برسند. ما باید اولین گام ها را به این سمت برداریم
اصحاب علوم انسانی هرگز حقیقتاً قصد ایجاد ترقی نداشتهاند. کار آن ها کسب و انتقال فهمی از ارزش درونی تجربهء بشری است و یاد بگیریم تصورناپذیر را تصور کنیم. به این نحو آن ها هم میآموزند که همینطور عمل کنند. اینک آخرین انسان
در حادثهء یازده سپتامبر، برخی مسافران پرواز شمارهء 93 یونایتد اِیرلاینز کاری بسیار قهرمانانه انجام دادند: آن ها علیه تروریست هایی که آن ها را گروگان گرفته بودند دست به کار شدند، و نتیجهء کارشان این بود که هواپیمای آن ها به جای برخورد به کاخ کنگره به یک مزرعه برخورد کرد. اگر از زاویه ای خاص نگاه کنید، شاید با خود بگویید چرا چنین اقدامی این قدر تأثیرگذار است: وقتی می دانی قرار است در هر صورت بمیری، چرا در همین فرصت باقی مانده، کار خوبی انجام ندهی؟ اما این نگاه شاید اشتباه باشد. زیرا حمله به گروگانگیران نیاز به انرژی و شور و عزمی باورنکردنی دارد، و ایجاد همهء این ها در خود، علی رغم اینکه می دانی مرگت قطعی است کاری است کارستان. شجاعت یعنی چیز ها هنوز برای تو -بسیار- مهم اند حتی وقتی می دانی قرار است بمیری. شجاعت یعنی ارزش زندگی خودت را در چیزی بیش از زنده ماندن ببینی؛ در اخلاقی زیستن، نه فقط در تپش بیولوژیک قلب.
از جهتی موقعیت مسافران پرواز 93 در مقایسه با آخرین نسل انسان ها، موقعیت آسانتری بود. آن ها می توانستند به خودشان بگویند «یک چیز هنوز مهم است -یعنی جان دیگران و آیندگان». چه نیرویی جز دل نگرانی برای دیگران به قدر کافی قدرتمند است که بتواند جد و جهد ها و برنامه ها و دلبستگی ها و مشغله های فرد را در طول مسیر زندگی او تداوم بخشد و تا دم آخر بکشاند؟ شفلر درست می گوید که بسیاری از برنامه های انسان، در سناریوی نازایی بی معنی می شوند. می توانیم درستی این گفته را در مقیاس کوچکتر ببینیم، هیچ کس ساعاتی پیش از مرگ خود تازه به فکر ویولون نواختن نمی افتد، همانطور که ساختن کلیسایی بزرگ یا جستجوی درمانی برای سرطان را آغاز نمی کند. پس باید پرسید چیست که آخرین نسل خواهد توانست عمیقاً و با شور و اشتیاق به آن اهمیت دهد؟
نمی دانم پاسخ چیست، حتی نمی دانم این سؤال پاسخی دارد یا نه. اما می دانم که پا پس کشیدن غریزی من از طرح این پرسش بزدلانه است، و باید بر وحشتی فایق آیم که هر بار وقتی سعی می کنم با این پرسش روبه رو شوم آن را حس می کنم.
•••
ما در زمانهء ترسناکی زندگی می کنیم. باید هر کاری بکنیم که پروژهء انسان تا جای ممکن پیش برود، اما باید این واقعیت را نیز بدانیم که نمی توانیم پرسش از ارزشمندی این پروژه را تا ابد به تعویق بیندازیم. این دو وظیفه یکی نیستند؛ هر یک متعلق به گروه متفاوتی از افرادند.
برای مدتی مدید فلسفه و دیگر رشته های علوم انسانی دل مشغول این بوده اند که چطور به پیشرفت هایی دست یابند که هم سنگ پیشرفت های علومِ تجربی باشد. اما این علوم نیستند که به ما می گویند چطور باید با این واقعیت کنار بیاییم که ترقی نامحدود علمی ناممکن است و انسان و پیشرفت های او روزی به آخر خواهند رسید.
اصحاب علوم انسانی هرگز حقیقتاً قصد ایجاد ترقی نداشته اند. کار آن ها کسب و انتقال فهمی از ارزش درونی تجربهء بشری است؛ این کاری است که دشواری و اهمیت آن با میزان آگاهی از این امر که همه چیز ناپدید خواهد شد عیان می شود. این وظیفهء اصحاب علوم انسانی است که مطمئن شوند، اگر و آنگاه که سناریوی نازایی جریان یابد، چیز ها و مسائل اهمیت خود را برای مردم از دست ندهند. ما باید متخصصانِ فنا شویم، استادانِ مرگ، دانشمندانِ تراژدی.
در دوره هایی مانند دوران ما، وقتی پنجره ای گشوده می شود و همهء نوع بشر پایان را که از آینده به سویمان هجوم می آورد می بینند، بر اصحاب علوم انسانی لازم است که بستن چشم ها و ندیدن را نپذیرند.
آخرین نسل. دانشمندان و سیاست مداران باید تلاش کنند که آمدن آن نسل را تا جای ممکن به تأخیر بیندازند؛ اصحاب علوم انسانی، به عکس، باید کمک کنند برای آن روز آماده شویم.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ترجمان، تاریخ انتشار: 21 مرداد 1400، کدخبر: 10313، tarjomaan.com

کلیدواژه های این خبر
نظامی   نسل کشی   دستمزد   جست و جو   کودکانه   تکنولوژی   ارث   فلسفی   کشتار جمعی   مقاله   نازایی   بنایی   مسری   نگاه اول   تروریست   داستانی   شعار سال   زیست محیطی   درمان سرطان   دموکراسی   مبتلا  
محتوای این خبر به صورت خودکار از «شعار سال» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اخبار مرتبط
اشتباه کردیم؛ پاسخ مشترک غربی ها درباره سیاست های مرگبار
صدا و سیما
درگیر شش مدل جنگ سایبری هستیم
شبستان
خبر اول؛ آمریکا پایین کشیده شد
صدا و سیما
سردار جلالی: درگیر شش مدل جنگ سایبری هستیم
ایسنا
آیا بیش از همیشه به پایان حیات می اندیشیم؟!
جوان آنلاین
همه باید حساب و راه خود را در منطقه از آمریکا جدا کنند
ایران آنلاین
نقدی: فرار آمریکا از افغانستان درس عبرت برای همه جهانیان
صدا و سیما
دوره ابرقدرتی و یکه تازی آمریکا تمام شده است
مهر نیوز
چه اهمیتی دارد اگر بدانیم روزی نسل بشر منقرض خواهد شد؟
فرارو
بازگشت به رویکرد تولید محصولات بادوام
شعار سال
اینک آخرین انسان
ترجمان
حضور آمریکا در منطقه و پدید آمدن گروه‎های تروریستی در غرب آسیا
میزان
اولیانوف: غرب با ابتکارهای روسیه برای عدم استقرار سلاح در فضا مخالفت می کند
الف
کتاب هایی که با محمد ثالث متولد شدند
خبرگزاری موج
نکاتی در خصوص خرید لوازم تحریر
خبرگزاری ایلنا
نباید به بهانه امنیت ملی با ناکارآمدی اقتصاد ی به فقر و بیکاری دامن زد
شعار سال
رئیس جمهور آینده باید بینش اقتصادی داشته باشد
شعار سال
انقلاب تولید در خدمت سیاست
میز نفت
روز قدس نمایش اتحاد و همبستگی ملت های آزادیخواه جهان
پانا
چه تعداد واکسن زده آمریکایی کرونا می گیرند و می میرند؟
صدا و سیما
طرحی برای بازنگری در روشنفکری دینی
شعار سال
دردسر نوار صوتی ظریف برای جان کری
عصر ایران
واکسن، تاریخ وسیاست
پانا
نیویورک تایمز: فرقه گرایی سیاسی تهدیدی علیه دموکراسی آمریکایی
آفتاب
فرقه گرایی سیاسی تهدیدی علیه دموکراسی آمریکایی
ایسنا
استخوان در زخم
الف
انگلیس، آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ فاعلان تهدیدات سایبری علیه ایران
خبرگزاری دفاع مقدس
حادثه تروریستی نطنز؛ سایبری یا هیبریدی/ کنترل سایبری قطعنامه 2231 با عملیات تروریستی نطنز مرتبط است؟ / انگلیس، آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ فاعلان تهدیدات سایبری علیه ایران/ شبکهء ملی اطلاعات تحقق نیافته است
میزان
تدوین پیش نویس قانون سلاح های کشتار جمعی سعودی در آمریکا
شیعه نیوز
تدوین پیشنویس از سوی قانونگذاران آمریکا علیه عربستان/بن سلمان می تواند به پختن کیک زرد ادامه دهد؟
خبرآنلاین
تلاش سناتورهای آمریکایی برای تدوین قانون سلاح های کشتار جمعی سعودی
العالم
تدوین پیش نویس «قانون سلاح های کشتار جمعی سعودی» توسط قانون گذاران آمریکایی
خبرگزاری دانشجو
طرح قانونگذاران آمریکا برای مقابله با توسعه تسلیحاتی عربستان
مهر نیوز
تدوین پیش نویس قانون جلوگیری از دسترسی عربستان به سلاح های کشتار جمعی توسط قانون گذاران آمریکایی
قدس آنلاین
اما و اگرهای خروج آمریکا از افغانستان تا 11 سپتامبر 2021
خبرگزاری دانشجو
دستیابی ایران به تکنولوژی ساخت سانتریفیوژ های نسل IR-9
شعار سال
تصویب فاز دوم طرح تولید فناورانه نانوحس گرهای حکاکی شده الکتروشیمیایی
ایسنا
نامه 1006 دفتر بسیج دانشجویی به دبیر کل آژانس انرژی اتمی / خرابکاری های رخ داده، متوجه آژانس انرژی اتمی است
خبرگزاری دانشجو
فراخوان برای زبانی نوین
خبرگزاری کتاب ایران
پژاک، پیاده سربازان طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا
بولتن نیوز
اخبار مرتبط
bltصدا و سیما : اشتباه کردیم؛ پاسخ مشترک غربی ها درباره سیاست های مرگبار
bltشبستان : درگیر شش مدل جنگ سایبری هستیم
bltصدا و سیما : خبر اول؛ آمریکا پایین کشیده شد
bltایسنا : سردار جلالی: درگیر شش مدل جنگ سایبری هستیم
bltجوان آنلاین : آیا بیش از همیشه به پایان حیات می اندیشیم؟!
bltایران آنلاین : همه باید حساب و راه خود را در منطقه از آمریکا جدا کنند
bltصدا و سیما : نقدی: فرار آمریکا از افغانستان درس عبرت برای همه جهانیان
bltمهر نیوز : دوره ابرقدرتی و یکه تازی آمریکا تمام شده است
bltفرارو : چه اهمیتی دارد اگر بدانیم روزی نسل بشر منقرض خواهد شد؟
bltشعار سال : بازگشت به رویکرد تولید محصولات بادوام
bltترجمان : اینک آخرین انسان
bltمیزان : حضور آمریکا در منطقه و پدید آمدن گروه‎های تروریستی در غرب آسیا
bltالف : اولیانوف: غرب با ابتکارهای روسیه برای عدم استقرار سلاح در فضا مخالفت می کند
bltخبرگزاری موج : کتاب هایی که با محمد ثالث متولد شدند
bltخبرگزاری ایلنا : نکاتی در خصوص خرید لوازم تحریر
bltشعار سال : نباید به بهانه امنیت ملی با ناکارآمدی اقتصاد ی به فقر و بیکاری دامن زد
bltشعار سال : رئیس جمهور آینده باید بینش اقتصادی داشته باشد
bltمیز نفت : انقلاب تولید در خدمت سیاست
bltپانا : روز قدس نمایش اتحاد و همبستگی ملت های آزادیخواه جهان
bltصدا و سیما : چه تعداد واکسن زده آمریکایی کرونا می گیرند و می میرند؟
bltشعار سال : طرحی برای بازنگری در روشنفکری دینی
bltعصر ایران : دردسر نوار صوتی ظریف برای جان کری
bltپانا : واکسن، تاریخ وسیاست
bltآفتاب : نیویورک تایمز: فرقه گرایی سیاسی تهدیدی علیه دموکراسی آمریکایی
bltایسنا : فرقه گرایی سیاسی تهدیدی علیه دموکراسی آمریکایی
bltالف : استخوان در زخم
bltخبرگزاری دفاع مقدس : انگلیس، آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ فاعلان تهدیدات سایبری علیه ایران
bltمیزان : حادثه تروریستی نطنز؛ سایبری یا هیبریدی/ کنترل سایبری قطعنامه 2231 با عملیات تروریستی نطنز مرتبط است؟ / انگلیس، آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ فاعلان تهدیدات سایبری علیه ایران/ شبکهء ملی اطلاعات تحقق نیافته است
bltشیعه نیوز : تدوین پیش نویس قانون سلاح های کشتار جمعی سعودی در آمریکا
bltخبرآنلاین : تدوین پیشنویس از سوی قانونگذاران آمریکا علیه عربستان/بن سلمان می تواند به پختن کیک زرد ادامه دهد؟
bltالعالم : تلاش سناتورهای آمریکایی برای تدوین قانون سلاح های کشتار جمعی سعودی
bltخبرگزاری دانشجو : تدوین پیش نویس «قانون سلاح های کشتار جمعی سعودی» توسط قانون گذاران آمریکایی
bltمهر نیوز : طرح قانونگذاران آمریکا برای مقابله با توسعه تسلیحاتی عربستان
bltقدس آنلاین : تدوین پیش نویس قانون جلوگیری از دسترسی عربستان به سلاح های کشتار جمعی توسط قانون گذاران آمریکایی
bltخبرگزاری دانشجو : اما و اگرهای خروج آمریکا از افغانستان تا 11 سپتامبر 2021
bltشعار سال : دستیابی ایران به تکنولوژی ساخت سانتریفیوژ های نسل IR-9
bltایسنا : تصویب فاز دوم طرح تولید فناورانه نانوحس گرهای حکاکی شده الکتروشیمیایی
bltخبرگزاری دانشجو : نامه 1006 دفتر بسیج دانشجویی به دبیر کل آژانس انرژی اتمی / خرابکاری های رخ داده، متوجه آژانس انرژی اتمی است
bltخبرگزاری کتاب ایران : فراخوان برای زبانی نوین
bltبولتن نیوز : پژاک، پیاده سربازان طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.