قیام علیه دشمنی معاندان و راحت طلبی عوام

قیام علیه دشمنی معاندان و راحت طلبی عوام
قیام عظیم حسینی به وجود آمد كه هم با دشمن مبارزه كرد و هم با روحیه ی راحت طلبی فسادپذیر رو به تباهی میان مسلمانان؛ این مهم است.
قیام علیه دشمنی معاندان و راحت طلبی عوام

قیام علیه دشمنی معاندان و راحت طلبی عوامگروه فرهنگ و هنر دفاع پرس ـ رسول حسنی؛ حادثه عظیم عاشورا، چنان در تار و پود تاریخ ـ نه فقط تاریخ اسلام ـ تنیده شده که نمی توان به سادگی یک واقعه از کنار آن گذشت. در شرح قیام کربلا اندیشمندان بزرگی قلم زده اند و به اندازه استعداد و ادراک خود آن را تفسیر کرده اند.

در این میان رهبر معظم انقلاب اسلامی در مجموعه بیانات خود چه در سال های طلبگی و مبارزه با رژیم پهلوی و چه بعد از انقلاب اسلامی و زعامت و رهبری انقلاب اسلامی به مناسبت های گوناگون از این حادثه بزرگ یاد کرده اند.

وجه تمایز نگاه امام خامنه ای به حادثه عاشورا در این است که معظم له این واقعه را یک اتفاق تاریخی صرف نمی دانند. ایشان حادثه عاشورا را جریانی سیال می دانند که در هر لحظه از زندگی می شود از آن درس گرفت. در واقع وجه عبرت آموز عاشورا در نگاه رهبری پررنگ است و اینکه در این حادثه نباید متوقف ماند. به بیان دیگر ما می توانیم حبیب بن مظاهری در سپاه ایمان باشیم یا شمری در سپاه کفر.

«به روایت رهبر» گزیده ای از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای درباره شخصیت، زندگی، سیره و قیام عاشورای امام حسین (ع) که قسمت سوم آن را در ادامه می خوانید

شهید نامی که حسین (ع) در عرش به آن خوانده می شد

پیامبر اکرم (ص) دختری به نام فاطمه (ع) دارد که همه مردم مسلمان در آن روز می دانند که پیامبر فرمود: «انّ اللَّه لیغضب لغضب فاطمة»؛ اگر کسی فاطمه را خشمگین کند، خدا را خشمگین کرده است. «و یرضی لرضاها»؛ اگر کسی او را خشنود کند، خدا را خشنود کرده است. ببینید، این دختر چقدر عظیم المنزله است که پیامبر اکرم (ع) در مقابل مردم راجع به او این گونه حرف می زند. این مسأله ای عادی نیست. پیامبر اکرم (ص) این دختر را در جامعه اسلامی به کسی داده است که از لحاظ افتخارات، در درجه اعلاست؛ یعنی علی بن ابی طالب (ع). او، جوان، شجاع، شریف، از همه مؤمن تر، باسابقه تر، شجاع تر و در همه میدان ها حاضر است. کسی است که اسلام به شمشیر او می گردد؛ هر جایی که همه در می مانند، این جوان جلو می آید، گره ها را باز می کند و بن بستها را می شکند. این جوان همسر نودیده پیامبر (ص) است. کودکی از این ها متوّد شده است و او حسین بن علی (ع) است.

البته همه این حرف ها درباره امام حسن (ع) هم هست؛ اما من حالا بحثم راجع به امام حسین (ع) است؛ عزیزترین عزیزان پیامبر؛ کسی که حاکم جامعه اسلامی او را در آغوش می گیرد و به مسجد می برد. همه می دانند که این کودک، محبوب دلِ پیامبر (ص) ایشان روی منبر مشغول خطبه خواندن است که این کودک، پایش به مانعی می گیرد و به زمین می افتد. پیامبر (ص) از منبر پایین می آید، او را در بغل می گیرد و آرامش می کند. ببینید؛ مسأله این است.

پیامبر درباره امام حسن (ع) و امام حسین (ع) فرمود: «سیّدی شباب اهل الجنّه»؛ اینها سرور جوانان بهشتند. اگر آن روز کسی می گفت که این کودک به دست امت همین پیامبر (ص)، بدون هیچ گونه جرم و تخلفی به قتل خواهد رسید، برای مردم غیرقابل باور بود؛ هم چنان که پیامبر (ص) فرمود و گریه کرد و همه تعجب کردند که یعنی چه؛ مگر می شود؟! (در دیدار جمعی از پاسداران 6 بهمن 1371)

در زندگی حسین بن علی (ع)، یک نقطه ی برجسته، وجود دارد و آن عاشورا است. در زندگی ایشان آن قدر حوادث و مطالب و تاریخ و گفته ها و احادیث وجود دارد، که اگر حادثه ی کربلا هم نمی بود، زندگی آن بزرگوار مثل زندگی هریک از ائمه ی دیگر، منبع حکم و آثار و روایات و احادیث بود. اما قضیه ی عاشورا آن قدر مهم است که شما از زندگی آن بزرگوار، کمتر فراز و نشانه ی دیگری را به خاطر می آورید. قضیه ی عاشورا هم آن قدر مهم است که درباره ی او چنین آمده است که «بکته السماء و من فیها والارض و من علیها و لما یطأ لابتیها».

هنوز پا به این جهان نگذارده، آسمان و زمین بر حسین (ع)، گریستند. قضیه این قدر حائز اهمیت است. یعنی ماجرای عاشورا و شهادت بزرگی که در تاریخ بی نظیر است، در آن روز اتفاق افتاد. این، جریانی بود که چشم ها به آن بود. به راستی این چه قضیه ای بود که از پیش تقدیر شده بود؟ «الموعود بشهادته قبل استهلاله و ولادته. » قبل از این که حسین بن علی (ع) چهره بنماید، با شهادت نامیده و خوانده می شد.

به نظر می رسد که در این جا رازی وجود دارد، که برای ما آموزنده است. البته در باب شهادت حسین بن علی (ع) بسیار سخن گفته شده است و هر کس به قدر فهم خود، از این ماجرا چیزی فهمیده است. بعضی او را به طلب حکومت محدود کردند؛ بعضی او را در قالب مسائل دیگر کوچک کردند و بعضی هم ابعاد بزرگتری از او را شناختند و گفتند و نوشتند.

ماجرای عاشورا عبارت است از یك حركت عظیم مجاهدت آمیز در هر دو جبهه. هم در جبهه ی مبارزه با دشمن خارجی كه همان دستگاه خلافت فاسد و دنیاطلبان چسبیده به این دستگاه قدرت بودند و قدرتی را كه پیغمبر (ص) برای نجات انسان ها استخدام كرده بود، آن ها برای حركت در عكس مسیر اسلام و نبی مكرم اسلام (ص) می خواستند، و هم در جبهه داخلی كه آن روز جامعه به طور عموم به سمت همان فساد درونی حركت كرده بود.

نكته ی دوم، به نظر من مهم تر است. دوران سختی های اولیه ی كار طی شده بود. فتوحاتی انجام شده بود. غنایمی به دست آمده بود. دایره ی كشور وسیع تر شده بود. دشمنان خارجی، این جا و آن جا سركوب شده بودند. غنایم فراوانی در داخل كشور به جریان افتاده بود. عده ای در طبقه ی اشراف قرار گرفته بودند. یعنی بعد از آنكه اسلام، اشرافیت را قلع و قمع كرده بود، یك طبقه ی اشراف جدید در دنیای اسلام به وجود آمد.

عناصری با نام اسلام، با سمت ها و عناوین اسلامی پسر فلان صحابی، پسر فلان یار پیغمبر (ص)، پسر فلان خویشاوند پیغمبر (ص) در كارهای ناشایست و نامناسب وارد شدند كه بعضی از این ها، اسم هایشان در تاریخ ثبت است. كسانی پیدا شدند كه برای مهریه ی دختران شان، به جای آن مهرالسنه ی چهارصد و هشتاد درهمی كه پیغمبر اكرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و مسلمانان صدر اسلام مطرح می كردند، یك میلیون دینار؛ یك میلیون مثقال طلای خالص قرار دادند! چه كسانی؟ پسران صحابی های بزرگ، مثلا مصعب بن زبیر و از این قبیل.

وقتی می گوییم فاسد شدن دستگاه از درون، یعنی این. یعنی افرادی در جامعه پیدا شوند كه بتدریج بیماری اخلاقی مسری خود دنیازدگی و شهوت زدگی را به جامعه منتقل كنند. در چنین وضعیتی، مگر كسی دل و جرأت یا حوصله پیدا می كرد كه به سراغ مخالفت با دستگاه یزید بن معاویه برود؟! مگر چنین چیزی اتفاق می افتاد؟ چه كسی به فكر این بود كه با دستگاه ظلم و فساد آن روز یزید مبارزه كند؟ در چنین زمینه ای، قیام عظیم حسینی به وجود آمد كه هم با دشمن مبارزه كرد و هم با روحیه ی راحت طلبی فسادپذیر رو به تباهی میان مسلمانان؛ این مهم است.

یعنی حسین بن علی (ع) كاری كرد كه وجدان مردم بیدار شد. لذا شما می بینید بعد از شهادت امام حسین (ع)، قیام های اسلامی یكی پس از دیگری به وجود آمد. البته سركوب شد؛ اما مهم این نیست كه حركتی از طرف دشمن سركوب شود. البته تلخ است؛ اما تلخ تر از آن، این است كه یك جامعه به جایی برسد كه در مقابل دشمن، حال عكس العمل نشان دادن پیدا نكند. این، خطر بزرگ است.

حسین بن علی (ع) كاری كرد كه در همه ی دوران های حكومت طواغیت، كسانی پیدا شدند و با اینكه از دوران صدر اسلام دورتر بودند، اراده شان از دوران امام حسن مجتبی (ع)، برای مبارزه ی با دستگاه ظلم و فساد بیشتر بود. همه هم سركوب شدند. از قضیه ی قیام مردم مدینه كه به «حره» معروف است، شروع كنید تا قضایای بعدی و قضایای توابین و مختار، تا دوران بنی امیه و بنی عباس، مرتب در داخل ملت ها قیام به وجود آمد.

این قیام ها را چه كسی به وجود آورد؟ حسین بن علی (ع). اگر ایشان قیام نمی كرد، آیا روحیه ی گریز از مسئولیت تبدیل به روحیه ی ظلم ستیزی و مسئولیت پذیری می شد؟ چرا می گوییم روحیه مسئولیت پذیری مرده بود؟ به دلیل اینكه امام حسین (ع) از مدینه كه مركز بزرگ زادگان اسلام بود، به مكه رفت.

فرزند عباس، فرزند زبیر، فرزند عمر، فرزند خلفای صدر اسلام، همه ی این ها در مدینه جمع بودند و هیچ كس حاضر نشد در آن قیام خونین و تاریخی، به امام حسین (ع) كمك كند. پس، تا قبل از شروع قیام امام حسین (ع)، خواص هم حاضر نبودند قدمی بردارند. اما بعد از قیام امام حسین (ع)، این روحیه زنده شد. این، آن درس بزرگی است كه در ماجرای عاشورا، در كنار درس های دیگر باید بدانیم. عظمت این ماجرا این است. (در دیدار جمعی از پاسداران 26 دی 1372)

ادامه دارد...


کلیدواژه های این خبر
مقام معظم رهبری   منبر   احادیث   امام حسن مجتبی علیه السلام   کودکی   طلبگی   راحت طلبی   تار و پود   مسلمین   امت اسلام   معاندان   رسول الله صلى الله علیه و سلم   سیره   واقعه   امام حسین علیه السلام   عبرت آموز   حسین بن علی   حبیب بن مظاهری   انقلاب اسلامی   حادثه   جرم   همسر   تاریخ اسلام   رژیم پهلوی  
محتوای این خبر به صورت خودکار از «خبرگزاری دفاع مقدس» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اخبار مرتبط
عضو مجلس خبرگان رهبری: دشمنان دنبال ایجاد تفرقه میان امت اسلام هستند/ مراقب مکر و حیله بدخواهان باشیم
تسنیم
مساجد انقلابی ظرفیتی بزرگ برای پیروزی جبهه حق است
خبرگزاری بسیج
سیره امام سجاد در نگاه رهبری/بیان های فکری حکومت اسلامی/ هدف نهایی امام سجاد ایجاد حکومت بود
آرا نیوز
سیره امام سجاد(ع) در نگاه رهبری
مشرق نیوز
بیان های فکری حکومت اسلامی/ هدف نهایی امام سجاد ایجاد حکومت بود
مهر نیوز
سجایای اخلاقی علمدار کربلا و درس هایی برای جوانان و نوجوانان امروز
باشگاه خبرنگاران
امام جمعه سنندج: قیام امام حسین (ع) درس شجاعت و آزادگی به جامعه بشریت آموخت
تسنیم
عاشورا نبرد عدل و ایمان با ظلم و کفر است
ملیت
نگاهی به ابعاد و زوایای قیام عاشورا براساس بیانات رهبر معظم انقلاب
صدا و سیما
جاودانگی قیام حضرت سید الشهدا (ع) در جامعه اسلامی
صدا و سیما
مهم ترین درس عاشورا؛ مطالبه گری در مقابل ظلم و بی عدالتی است
شعار سال
اسلام، زنده به عاشورا و به حسین بن علی (ع) است/عاشورا درس می دهد که برای حفظ دین، باید فداکاری کرد
خبرگزاری بسیج
مکتب عاشورا تا ابدیت روشنگر حیات بشریت است
ایکنا
اقتدار مکتب حسینی با تاسی از گفتمان عاشورایی
ایرنا
جوهر اصلی قیام عاشورا، اعتراض در مقابل حکومت اموی بود
خبرگزاری دفاع مقدس
قیام امام حسین(ع) الگوی تمام حرکت های اسلامی در طول تاریخ است
ایرنا
عزاداری رهبر انقلاب و مراجع بهترین الگوی مراسم عاشورایی است
ایسنا
امام حسین (ع) تا ابد به عنوان پرچم حق باقی می ماند
خبرگزاری دفاع مقدس
نیروی انتظامی در خط مقدم دفاع از ارزش های اسلامی است
صدا و سیما
عاشورا یک جریانی مستمر و سرمشقی برای امت اسلام است
خبرگزاری دفاع مقدس
تحریف زدایی از عاشورا با تالیف مقتل جامع سیدالشهدا(ع)
ایکنا
«شهادت نامه حسین (ع) و شهیدان کربلا»؛ سیر نهضت حسینی بر اساس کهن ترین منابع
میزان
نهضت عاشورا، عبرتی برای تمام تاریخ بشریت است
خبرگزاری حوزه
حجت الاسلام کاشانی؛ قیامی برای احیای مرجعیت اهل بیت
پایگاه وارث
نخستین مانع در تربیت نسل حسینی خودمان هستیم
مشرق نیوز
حجت الاسلام برمایی؛ نخستین مانع در ایجاد و تربیت نسل حسینی خودمان هستیم.
پایگاه وارث
هدف امام حسین علیه السلام قیام علیه سلطه باطل بود
خبرگزاری دفاع مقدس
باید میان هدف و نتیجه در قیام عاشورا تفاوت قائل شد
خبرگزاری دفاع مقدس
قیامی برای احیای مرجعیت اهل بیت(ع)
خبرگزاری بسیج
دعای عرفه زبور اهل بیت (ع) است
خبرگزاری دفاع مقدس
تنها راه نجات مستضعفان دفاع از مبارزات آنان با الهام از مکتب امام حسین (ع) است
خبرگزاری دفاع مقدس
سیدالشهدا (ع) وجدان تاریخ را متوجه خود کرد
خبرگزاری دفاع مقدس
امام جمعه سنندج: واقعه تلخ کربلا داغی جانسوز برای امت اسلام است
تسنیم
منابع نهضت عاشورا -5؛ مبرا کردن یزید، شیوه تاریخ نگاری مکتب شام
سایت جماران
قیام علیه دشمنی معاندان و راحت طلبی عوام
خبرگزاری دفاع مقدس
مدیر حوزه ها برای کمک حوزویان به مهار کرونا فراخوان داد
ایرنا
مراسم سوگواری خامس آل عبا
خبرگزاری بسیج
اقتدار امروز ایران اسلامی با تاسی از گفتمان عاشورا رقم خورد
خبرگزاری دفاع مقدس
اقتدار ایران اسلامی با تاسی از گفتمان عاشورایی رقم خورد
مهر نیوز
نهضت عاشورا قیام برای ارزش های اسلامی، ایمان و عزت است
خبرگزاری دفاع مقدس
اخبار مرتبط
bltتسنیم : عضو مجلس خبرگان رهبری: دشمنان دنبال ایجاد تفرقه میان امت اسلام هستند/ مراقب مکر و حیله بدخواهان باشیم
bltخبرگزاری بسیج : مساجد انقلابی ظرفیتی بزرگ برای پیروزی جبهه حق است
bltآرا نیوز : سیره امام سجاد در نگاه رهبری/بیان های فکری حکومت اسلامی/ هدف نهایی امام سجاد ایجاد حکومت بود
bltمشرق نیوز : سیره امام سجاد(ع) در نگاه رهبری
bltمهر نیوز : بیان های فکری حکومت اسلامی/ هدف نهایی امام سجاد ایجاد حکومت بود
bltباشگاه خبرنگاران : سجایای اخلاقی علمدار کربلا و درس هایی برای جوانان و نوجوانان امروز
bltتسنیم : امام جمعه سنندج: قیام امام حسین (ع) درس شجاعت و آزادگی به جامعه بشریت آموخت
bltملیت : عاشورا نبرد عدل و ایمان با ظلم و کفر است
bltصدا و سیما : نگاهی به ابعاد و زوایای قیام عاشورا براساس بیانات رهبر معظم انقلاب
bltصدا و سیما : جاودانگی قیام حضرت سید الشهدا (ع) در جامعه اسلامی
bltشعار سال : مهم ترین درس عاشورا؛ مطالبه گری در مقابل ظلم و بی عدالتی است
bltخبرگزاری بسیج : اسلام، زنده به عاشورا و به حسین بن علی (ع) است/عاشورا درس می دهد که برای حفظ دین، باید فداکاری کرد
bltایکنا : مکتب عاشورا تا ابدیت روشنگر حیات بشریت است
bltایرنا : اقتدار مکتب حسینی با تاسی از گفتمان عاشورایی
bltخبرگزاری دفاع مقدس : جوهر اصلی قیام عاشورا، اعتراض در مقابل حکومت اموی بود
bltایرنا : قیام امام حسین(ع) الگوی تمام حرکت های اسلامی در طول تاریخ است
bltایسنا : عزاداری رهبر انقلاب و مراجع بهترین الگوی مراسم عاشورایی است
bltخبرگزاری دفاع مقدس : امام حسین (ع) تا ابد به عنوان پرچم حق باقی می ماند
bltصدا و سیما : نیروی انتظامی در خط مقدم دفاع از ارزش های اسلامی است
bltخبرگزاری دفاع مقدس : عاشورا یک جریانی مستمر و سرمشقی برای امت اسلام است
bltایکنا : تحریف زدایی از عاشورا با تالیف مقتل جامع سیدالشهدا(ع)
bltمیزان : «شهادت نامه حسین (ع) و شهیدان کربلا»؛ سیر نهضت حسینی بر اساس کهن ترین منابع
bltخبرگزاری حوزه : نهضت عاشورا، عبرتی برای تمام تاریخ بشریت است
bltپایگاه وارث : حجت الاسلام کاشانی؛ قیامی برای احیای مرجعیت اهل بیت
bltمشرق نیوز : نخستین مانع در تربیت نسل حسینی خودمان هستیم
bltپایگاه وارث : حجت الاسلام برمایی؛ نخستین مانع در ایجاد و تربیت نسل حسینی خودمان هستیم.
bltخبرگزاری دفاع مقدس : هدف امام حسین علیه السلام قیام علیه سلطه باطل بود
bltخبرگزاری دفاع مقدس : باید میان هدف و نتیجه در قیام عاشورا تفاوت قائل شد
bltخبرگزاری بسیج : قیامی برای احیای مرجعیت اهل بیت(ع)
bltخبرگزاری دفاع مقدس : دعای عرفه زبور اهل بیت (ع) است
bltخبرگزاری دفاع مقدس : تنها راه نجات مستضعفان دفاع از مبارزات آنان با الهام از مکتب امام حسین (ع) است
bltخبرگزاری دفاع مقدس : سیدالشهدا (ع) وجدان تاریخ را متوجه خود کرد
bltتسنیم : امام جمعه سنندج: واقعه تلخ کربلا داغی جانسوز برای امت اسلام است
bltسایت جماران : منابع نهضت عاشورا -5؛ مبرا کردن یزید، شیوه تاریخ نگاری مکتب شام
bltخبرگزاری دفاع مقدس : قیام علیه دشمنی معاندان و راحت طلبی عوام
bltایرنا : مدیر حوزه ها برای کمک حوزویان به مهار کرونا فراخوان داد
bltخبرگزاری بسیج : مراسم سوگواری خامس آل عبا
bltخبرگزاری دفاع مقدس : اقتدار امروز ایران اسلامی با تاسی از گفتمان عاشورا رقم خورد
bltمهر نیوز : اقتدار ایران اسلامی با تاسی از گفتمان عاشورایی رقم خورد
bltخبرگزاری دفاع مقدس : نهضت عاشورا قیام برای ارزش های اسلامی، ایمان و عزت است
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.