سرکوب طاغوت، هدف غایی سیدالشهداء علیه السلام

سرکوب طاغوت، هدف غایی سیدالشهداء علیه السلام
دعوت مردم عراق از امام حسین (ع) برای این بود که برود و حکومت کند؛ ایشان هم به همین دعوت پاسخ دادند؛ یعنی چنین نیست که امام حسین (ع) به فکر حکومت نبود، آن حضرت به فکر سرکوب کردن قدرت های طاغوتی بود؛ چه با گرفتن حکومت و چه با شهادت.
سرکوب طاغوت، هدف غایی سیدالشهداء علیه السلام

سرکوب طاغوت هدف غایی سیدالشهدا (ع) بودگروه فرهنگ و هنر دفاع پرس- رسول حسنی؛ حادثه عظیم عاشورا، چنان در تار و پود تاریخ، نه فقط تاریخ اسلام تنیده شده که نمی توان به سادگیِ یک واقعه از کنار آن گذشت. در شرح قیام کربلا اندیشمندان بزرگی قلم زده اند و به اندازه استعداد و ادراک خود آن را تفسیر کرده اند.

در این میان، رهبر معظم انقلاب اسلامی در مجموعه بیانات خود چه در سال های طلبگی و مبارزه با رژیم پهلوی و چه بعد از انقلاب اسلامی و زعامت و رهبری انقلاب اسلامی به مناسبت های گوناگون از این حادثه بزرگ یاد کرده اند.

وجه تمایز نگاه امام خامنه ای به حادثه عاشورا در این است که معظم له این واقعه را یک اتفاق تاریخی صرف نمی دانند. ایشان حادثه عاشورا را جریانی سیال می دانند که در هر لحظه از زندگی می شود از آن درس گرفت. در واقع وجه عبرت آموز عاشورا در نگاه رهبری پررنگ است و اینکه در این حادثه نباید متوقف ماند. به بیان دیگر، ما می توانیم حبیب بن مظاهری در سپاه ایمان باشیم، یا شمری در سپاه کفر.

«به روایت رهبر» گزیده ای از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای درباره شخصیت، زندگی، سیره و قیام عاشورای امام حسین (ع) است که در ایام محرم منتشر خواهد شد.

پیروزی ابدی در تاریخ

«حضرت حسین بن علی (ع)، امام سجاد (ع)، حضرت ابوالفضل (ع) شخصیت های عظیمی هستند که در دوران خودشان، به گمان باطل مادی، هضم شدند. حسین بن علی (ع) با همه ی برادران، فرزندان، نزدیکان، جوانان و اصحاب غیورش در غربت کامل به شهادت رسیدند، در غربت کامل هم دفن شدند. نه کسی آن ها را تشییع کرد و نه کسی برای آن ها اقامه ی عزا کرد. کسانی به گمان باطل، فکر می کردند اگر این ها بمانند، ممکن است بساط انتقام گیری راه بیندازند. خیال می کردند که با شهادت حسین بن علی (ع) و همراهانش، کار تمام شد. امام سجاد (ع) سی و چهار سال بعد از آن روز، در مدینه ظاهرا در حال انزوا زندگی کرد. نه لشکری، نه مجموعه ای و نه هیاهویی به ظاهر وجود نداشت.

ابوالفضل العباس (ع) هم یکی از شهدای روز عاشوراست. تصور باطل قدرت های مادی که با منطق مادی حکومت می کنند معمولاً این است که این ها تمام شدند و از بین رفتند؛ ولی می بینید که واقعیت قضیه این طور نیست. اینها تمام نشدند؛ ماندند و روزبه روز بر عظمت و جلالت و جذابیت و تأثیرگذاریشان افزوده شد؛ دل ها را تصرف کردند و دایره ی وجود خودشان را گسترش دادند. این ها پیروزی در تاریخ است؛ پیروزی حقیقی و ماندگار.

سؤالی که در ذهن انسان پیش می آید، این است که قضیه چیست؟ عامل این بقا چیست؟ به نظر من، این یکی از اساسی ترین و درعین حال واضح ترین و رایج ترین حقایق زندگی بشر است. منتها مانند همه ی حقایق واضح، توجه انسان های غافل را بر نمی انگیزد.

امام حسین (ع) عامل معنوی قدرت را داشت. اگرچه خود او به شهادت رسید؛ اما مجاهدتش برای این نبود که چند صباحی در زندگی خوش بگذراند، تا ما بگوییم حالا که به شهادت رسید، پس شکست خورد. مجاهدت او برای این بود که خط توحید را، حاکمیت الله، دین و نجات و صلاح انسان را در میان بشر ماندگار و تثبیت کند؛ زیرا عواملی سعی می کردند که این خط را به کلی پاک کنند.» [1]

نهضت عاشورا در تداوم بعثت انبیا

«انبیاء نجات دهندگان انسانند؛ لذا در قرآن، یک هدف بزرگ نبوت ها و رسالت ها، اقامه ی عدل معرفی شده است اصلا انزال کتاب های الهی و ارسال رسل برای این بوده است که قسط و عدل در میان جوامع حاکم شود؛ یعنی نمادهای ظلم و زورگویی و فساد از میان برخیزد. حرکت امام حسین (ع)، چنین حرکتی بود. فرمود: اگر کسی کانون فساد و ظلم را ببیند و بی تفاوت بنشیند، در نزد خدای متعال با او هم سرنوشت است.

فرمود: من برای گردنکشی و تفرعن حرکت نکردم. دعوت مردم عراق از امام حسین (ع) برای این بود که برود و حکومت کند؛ امام هم به همین دعوت پاسخ دادند. یعنی چنین نیست که امام حسین (ع) به فکر حکومت نبود، ایشان به فکر سرکوب کردن قدرت های طاغوتی بود؛ چه با گرفتن حکومت و چه با شهادت و دادن خون.

امام حسین (ع) می دانست که اگر این حرکت را نکند، سکوت اوچه بر سر اسلام خواهد آورد. وقتی قدرتی همه ی امکانات جوامع و یا یک جامعه را در اختیار دارد و راه طغیان پیش می گیرد و جلو می رود، اگر مردان و داعیه داران حق در مقابل او اظهار وجود نکنند و حرکت او را تخطئه نکنند، با این عمل، کار او را امضا کرده اند؛ یعنی ظلم به امضای اهل حق می رسد، بدون این که خودشان خواسته باشند. این گناهی بود که آن روز برخی از بزرگان و آقازادگان بنی هاشم و فرزندان سردمداران بزرگ صدر اسلام مرتکب شدند. امام حسین (ع) این را برنمی تافت؛ لذا قیام کرد.»[2]

سعی دشمن برای حذف امامت

«در صدر اسلام بزرگترین و مهم ترین ضربه ای که بر اسلام وارد شد، این بود که حکومت اسلامی از امامت به سلطنت تبدیل شد. حکومت امام حسن (ع) و حکومت علی بن ابی طالب (ع) ـ توسط معاویه ـ به سلطنت شام تبدیل شد. البته امام حسن مجتبی (ع) آن روز به خاطر یک مصلحت بزرگتر که حفظ اصل اسلام بود مجبور شد این تحمیل را به جان بپذیرد.

حکومت را از امام حسن (ع) گرفتند. وقتی حکومت از مرکز دینیِ خودش خارج شد و در اختیار دنیاطلبان و دنیاداران گذاشته شد، بدیهی است که بعد هم حادثه ی کربلا پیش می آید. آن وقت حادثه ی کربلا حادثه ای نیست که بشود جلوش را گرفت؛ اجتناب ناپذیر می شود. بیست سال بعد از آن که حکومت اسلامی از دست محور اصلی آن که امامت است گرفته شد، امام حسینِ فرزند پیامبر (ص) در کربلا با آن وضع به خاک و خون کشیده شد. اساس حمله و نقشه ی دشمن این است که حکومت را از محور اصلی، محور امامت خارج کند.»[3]

خداوند خونخواه حسین (ع) است

«در همه ی آثار اسلامی، ما دو نفر را داریم که از آنها به «ثاراللَّه» تعبیر شده است. در فارسی، ما یک معادل درست و کامل برای اصطلاح عربی «ثار» نداریم. وقتی کسی از خانواده ای از روی ظلم به قتل می رسد، خانواده ی مقتول صاحب این خون است. این را «ثار» می گویند و آن خانواده حق دارد خونخواهی کند. این که می گویند خون خدا، تعبیر خیلی نارسا و ناقصی از «ثار» است و درست مراد را نمی فهماند. «ثار»، یعنی حق خون خواهی. ا

گر کسی «ثار» یک خانواده است، یعنی این خانواده حق دارد درباره ی او خون خواهی کند. در تاریخ اسلام از دو نفر اسم آورده شده است که صاحب خون این ها و کسی که حق خون خواهی این ها را دارد، خداست. این دو نفر یکی امام حسین است و یکی هم پدرش امیرالمؤمنین؛ «یا ثاراللَّه و ابن ثاره». پدرش امیرالمؤمنین هم حق خونخواهی اش متعلق به خداست.»[4]

ذکر عاشورا بیان خاطره نیست

«بزرگان درباره فلسفه قیام امام حسین (ع)، بسیار گفته اند و نوشته اند و حرف های بسیار قیمی هم در این مقوله زده شده است؛ اما حقیقتا یک عمر می شود سخن از این حقیقت درخشان گفت. هرچه درباره عاشورا و قیام امام حسین (ع) فکر کنیم، متوجه می شویم که این قضیه، از ابعاد مختلف دارای کشش و گنجایش اندیشیدن و بیان کردن است.

هرچه فکر کنیم، ممکن است حرف های جدید و حقایق تازه ای را بیابیم. یک مقوله دیگر که قابل بحث است مقوله عزاداری حسین بن علی (ع) و برکات احیای ذکر عاشوراست. تحقیقا یکی از مهم ترین امتیازات جامعه شیعه بر دیگر جوامع مسلمان، این است که جامعه شیعه، برخوردار از خاطره عاشوراست.

از همان روزی که موضوع ذکر مصیبت حسین بن علی (ع) مطرح شد، چشمه جوشانی از فیض و معنویت در اذهان معتقدین و محبین اهل بیت (ع) جاری شد. این چشمه جوشان، تا امروز همچنان ادامه و جریان داشته است؛ بعد از این هم خواهد داشت و بهانه آن هم یادآوری خاطره عاشوراست.

بیان ماجرای عاشورا، فقط بیان یک خاطره نیست. بلکه بیان حادثه ای است که دارای ابعاد بی شمار است. پس، یادآوری این خاطره، در حقیقت مقوله ای است که می تواند به برکات فراوان و بی شماری منتهی شود. لذا شما ملاحظه می کنید که در زمان ائمه (ع)، قضیه گریستن و گریاندن برای امام حسین (ع)، برای خود جایی دارد. مبادا کسی خیال کند که در زمینه فکر و منطق و استدلال، دیگر چه جایی برای گریه کردن و این بحث های قدیمی است! نه! این خیال باطل است. عاطفه به جای خود و منطق و استدلال هم به جای خود، هر یک سهمی در بنای شخصیت انسان دارد.

در حادثه عاشورا استدلال و عاطفه در کنار هم معنا پیدا می کند

در حرکت های معنوی، عاطفه سهم و جای خود را دارد. نه عاطفه جای استدلال را می گیرد و نه استدلال می تواند به جای عواطف بنشیند. حادثه عاشورا، در ذات و طبیعت خود، یک دریای خروشان عواطف صادق است. یک انسان والا، پاک، منور و بدون ذره ای شائبه تردید در شخصیت ملکوتی والای او، برای هدفی که همه منصفین عالم در صحت آن، که مبتنی بر نجات جامعه از چنگ ظلم و جور و عدوان است، متفقند، حرکت شگرفش را آغاز می کند و می گوید: «ایها النّاس! انّ رسول اللَّه، صلّی اللَّه علیه وآله، قال: من رأی سلطاناً جائراً..» بحث سر این است. امام حسین (ع)، فلسفه حرکت خود را مقابله با جور قرار می دهد: «یعمل فی عباداللَّه بالاثم والعدوان.» بحث بر سر مقدس ترین هدف هاست که همه منصفین عالم آن را قبول دارند. چنان انسانی، در راه چنین هدفی، دشوارترین مبارزه را تحمل می کند.

دشوارترین مبارزه

دشوارترین مبارزه، مبارزه غریبانه است. کشته شدن در میان هیاهو و هلهله دوستان و تحسین عامه مردم، چندان دشوار نیست. چنان که در یکی از جنگ های صدر اسلام، وقتی که دو لشکر حق و باطل در مقابل هم صف کشیدند و کسانی چون پیغمبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع)، در رأس جبهه حق قرار داشتند، پیغمبر (ص) از سپاهیان خود پرسید:

چه کسی حاضر است به میدان برود و فلان جنگجوی معروفِ سپاه دشمن را از پای درآورد؟ جوانی از سپاهیان اسلام، داوطلب شد. پیغمبر (ص) دستی بر سر او کشید و او را بدرقه کرد. مسلمانان هم برایش دعا کردند و او به میدان نبرد رفت، جهاد کرد و کشته شد. این، یک نوع کشته شدن و جهاد کردن است. نوع دیگر جهاد کردن، جهادی است که وقتی انسان به سمت میدان نبرد می رود، آحاد جامعه نسبت به او یا منکرند، یا غافلند، یا کناره می جویند و یا در مقابلش می ایستند. کسانی هم که قلبا وی را تحسین می کنندجرأت ندارند زبانی به تحسینش بپردازند.

در حادثه عاشورای امام حسین (ع) حتی کسانی مانند عبدالله بن عباس و عبدالله بن جعفر که خودشان جزو خاندان بنی هاشم و از همین شجره طیبه اند، جرأت نمی کنند در مکه یا مدینه بایستند، فریاد بزنند و به نام امام حسین (ع) شعار بدهند. چنین مبارزه ای، غریبانه است و مبارزه غریبانه، سخت ترین مبارزه هاست. همه با انسان، دشمن. همه از انسان، روی گردان. در مبارزه امام حسین (ع) حتی برخی از دوستان هم معرضند. چنان که به یکی از آنها فرمود: «بیا به من کمک کن.» و او به جای کمک، اسبش را برای حضرت فرستاد و گفت: «از اسب من استفاده کن.»

غربت از این بالاتر و مبارزه از این غریبانه تر؟! آن وقت در این مبارزه غریبانه، عزیزترین عزیزانش در مقابل چشمانش قربانی شوند. پسرانش، برادرزاده هایش، برادرانش و پسرعموهایش؛ حتی کودک شش ماهه اش هم کشته شود.

علاوه بر همه این مصیبت ها، می داند به مجرد این که جان از جسم مطهرش خارج شود، عیالات بی پناه و بی دفاعش، مورد تهاجم قرار خواهند گرفت. اموال آنها را غارت می کنند؛ آن ها را به اسارت می گیرند و مورد اهانت قرار می دهند. می داند که به دختر والای امیرالمؤمنین (ع) زینب کبری (س) که جزو شخصیت های بارز دنیای اسلام است، جسارت می کنند. این ها را هم می داند.

علاوه بر همه این ها، تشنگی خود و اهل و عیالش را اضافه کنید: می توانید تصور کنید که این مبارزه چقدر سخت است؟ انسانی چنان والا، پاک، مطهر و منور که ملائکه آسمان برای تماشای جلوه او بر یکدیگر سبقت می گیرند و آرزومند تماشای حسین بن علی (ع) هستند تا به او متبرک شوند؛ انسانی که انبیا و اولیا آرزوی مقام او را می کنند، در چنان مبارزه ای و با چنان شدت و محنتی به شهادت می رسد. شهادت چنین شخصیتی، حادثه ای شگرف است. کدام انسانی است که عاطفه اش از این حادثه جریحه دار نشود؟! کدام انسانی است که این حادثه را بشناسد و بفهمد و نسبت به آن دلبسته نشود؟

این همان چشمه جوشانی است که از ظهر روز عاشورا شروع شد؛ از همان وقتی که زینب کبری (س) بالای تل زینبیه رفت و خطاب به پیغمبر (ص) عرض کرد: یا رسول الله، صلّی علیک! ملائکة السّماء هذا حسینک مرمّل بالدّماء، مقطّع الاعضاء، مصلوب العامة والرّداء. او خواندن روضه امام حسین (ع) را شروع کرد و ماجرا را با صدای بلند گفت؛ ماجرایی که می خواستند مکتوم بماند. خواهر بزرگوار امام، چه در کربلا، چه در کوفه و چه در شام و مدینه، با صدای بلند به بیان آن پرداخت. این چشمه، از همان روز شروع به جوشیدن کرد و تا امروز، همچنان جوشان است. این حادثه عاشوراست.»[5]

[1] در دیدار جمعی از پاسداران 22 آبان 1378

[2] در دیدار کارگزاران نظام 27 اسفند 1380

[3] در دیدار جوانان در مصلای بزرگ تهران 1 اردیبهشت 1379

[4] در خطبه های نماز جمعه تهران 18 دی 1377

[5] در دیدار جمعی از روحانیون کهگیلویه و بویراحمد 17 خرداد 1373

ادامه دارد...

انتهای پیام/ 161


کلیدواژه های این خبر
مقام معظم رهبری   انتقام جویی   انزال   مردم عراق   غربت   نبوت   سرکوب   قرآن کریم   لشکری   طلبگی   تار و پود   انزوا   سیره   واقعه   امام حسین علیه السلام   عبرت آموز   امام سجاد علیه السلام   حسین بن علی   حبیب بن مظاهری   انقلاب اسلامی   حادثه   تاریخ اسلام   رژیم پهلوی   ایام محرم  
محتوای این خبر به صورت خودکار از «خبرگزاری دفاع مقدس» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اخبار مرتبط
آیه امیدوارانه ای که حسین(ع) در شب عاشورا قرائت کرد + فیلم
ایکنا
روحیه مطالبه گری درست توسط جوانان انقلابی و عدالت خواه ایجاد شود
ایسنا
اتحاد و همدلی بین نیروهای انقلابی سبب تحقق عدالت اجتماعی می شود+ تصاویر
تسنیم
نقش امام حسین(ع) در احیای تمدن اسلامی
شبستان
هدف نهایی امام سجاد ایجاد حکومت بود
رسانیوز
سیره امام سجاد در نگاه رهبری/بیان های فکری حکومت اسلامی/ هدف نهایی امام سجاد ایجاد حکومت بود
آرا نیوز
مبارزه امام سجاد(ع) پنهانی و از طریق دعا و گریه بر مصائب کربلا بود
شبستان
سیره امام سجاد(ع) در نگاه رهبری
مشرق نیوز
بیان های فکری حکومت اسلامی/ هدف نهایی امام سجاد ایجاد حکومت بود
مهر نیوز
امام سجاد (ع)، بیش از عبادت و مناجات، دغدغه تغییر جامعه را داشت
ایرنا
امام جمعه سنندج: قیام امام حسین (ع) درس شجاعت و آزادگی به جامعه بشریت آموخت
تسنیم
از سقیفه تا کربلا
رسانیوز
نگاهی به ابعاد و زوایای قیام عاشورا براساس بیانات رهبر معظم انقلاب
صدا و سیما
مسئولان هیئات عزاداری درباره جایگاه قرآن توجیه شوند
ایکنا
واقعه «عاشورا» یکی از نماد های هویت بخش شیعه است
خبرگزاری دفاع مقدس
جوهر اصلی قیام عاشورا، اعتراض در مقابل حکومت اموی بود
خبرگزاری دفاع مقدس
عزاداری رهبر انقلاب و مراجع بهترین الگوی مراسم عاشورایی است
ایسنا
امام حسین (ع) تا ابد به عنوان پرچم حق باقی می ماند
خبرگزاری دفاع مقدس
عاشورا یک جریانی مستمر و سرمشقی برای امت اسلام است
خبرگزاری دفاع مقدس
حجت الاسلام کاشانی؛ قیامی برای احیای مرجعیت اهل بیت
پایگاه وارث
قیام امام حسین برای احیای مرجعیت اهل بیت بود
رسانیوز
هدف امام حسین علیه السلام قیام علیه سلطه باطل بود
خبرگزاری دفاع مقدس
باید میان هدف و نتیجه در قیام عاشورا تفاوت قائل شد
خبرگزاری دفاع مقدس
قیامی برای احیای مرجعیت اهل بیت(ع)
خبرگزاری بسیج
کاشانی: قیام امام حسین برای احیای مرجعیت اهل بیت بود
مشرق نیوز
دعای عرفه زبور اهل بیت (ع) است
خبرگزاری دفاع مقدس
سیدالشهدا (ع) وجدان تاریخ را متوجه خود کرد
خبرگزاری دفاع مقدس
امام جمعه سنندج: واقعه تلخ کربلا داغی جانسوز برای امت اسلام است
تسنیم
منابع نهضت عاشورا -5؛ مبرا کردن یزید، شیوه تاریخ نگاری مکتب شام
سایت جماران
آغاز حرکتی جهادی و گسترده برای مهار کرونا
مشرق نیوز
قیام علیه دشمنی معاندان و راحت طلبی عوام
خبرگزاری دفاع مقدس
لبیک حوزه های علمیه و گروه های جهادی به ندای رهبری/ آغاز حرکتی جهادی و گسترده برای مهار کرونا
خبرگزاری بسیج
خدایا مردم مرا بیش از یک روضه خوان ندانند و نشناسند
خبرگزاری دانشجو
نهضت عاشورا قیام برای ارزش های اسلامی، ایمان و عزت است
خبرگزاری دفاع مقدس
معرفی و تجلیل از 7 روستای قرآنی کشور در بخش معارفی رسانه ها
ایکنا
انقلاب اسلامی به مثابه حلقه وصل نهضت کربلا به جریان ظهور
رسانیوز
یادداشت|انقلاب اسلامی به مثابه حلقه وصل نهضت کربلا به جریان ظهور
تسنیم
سرکوب طاغوت هدف غایی سیدالشهدا (ع) بود
خبرگزاری دفاع مقدس
اهمیت عزاداری امام حسین (ع)
صدا و سیما
برگزاری نشست تخصصی جامعه مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) ناجا
باشگاه خبرنگاران
اخبار مرتبط
bltایکنا : آیه امیدوارانه ای که حسین(ع) در شب عاشورا قرائت کرد + فیلم
bltایسنا : روحیه مطالبه گری درست توسط جوانان انقلابی و عدالت خواه ایجاد شود
bltتسنیم : اتحاد و همدلی بین نیروهای انقلابی سبب تحقق عدالت اجتماعی می شود+ تصاویر
bltشبستان : نقش امام حسین(ع) در احیای تمدن اسلامی
bltرسانیوز : هدف نهایی امام سجاد ایجاد حکومت بود
bltآرا نیوز : سیره امام سجاد در نگاه رهبری/بیان های فکری حکومت اسلامی/ هدف نهایی امام سجاد ایجاد حکومت بود
bltشبستان : مبارزه امام سجاد(ع) پنهانی و از طریق دعا و گریه بر مصائب کربلا بود
bltمشرق نیوز : سیره امام سجاد(ع) در نگاه رهبری
bltمهر نیوز : بیان های فکری حکومت اسلامی/ هدف نهایی امام سجاد ایجاد حکومت بود
bltایرنا : امام سجاد (ع)، بیش از عبادت و مناجات، دغدغه تغییر جامعه را داشت
bltتسنیم : امام جمعه سنندج: قیام امام حسین (ع) درس شجاعت و آزادگی به جامعه بشریت آموخت
bltرسانیوز : از سقیفه تا کربلا
bltصدا و سیما : نگاهی به ابعاد و زوایای قیام عاشورا براساس بیانات رهبر معظم انقلاب
bltایکنا : مسئولان هیئات عزاداری درباره جایگاه قرآن توجیه شوند
bltخبرگزاری دفاع مقدس : واقعه «عاشورا» یکی از نماد های هویت بخش شیعه است
bltخبرگزاری دفاع مقدس : جوهر اصلی قیام عاشورا، اعتراض در مقابل حکومت اموی بود
bltایسنا : عزاداری رهبر انقلاب و مراجع بهترین الگوی مراسم عاشورایی است
bltخبرگزاری دفاع مقدس : امام حسین (ع) تا ابد به عنوان پرچم حق باقی می ماند
bltخبرگزاری دفاع مقدس : عاشورا یک جریانی مستمر و سرمشقی برای امت اسلام است
bltپایگاه وارث : حجت الاسلام کاشانی؛ قیامی برای احیای مرجعیت اهل بیت
bltرسانیوز : قیام امام حسین برای احیای مرجعیت اهل بیت بود
bltخبرگزاری دفاع مقدس : هدف امام حسین علیه السلام قیام علیه سلطه باطل بود
bltخبرگزاری دفاع مقدس : باید میان هدف و نتیجه در قیام عاشورا تفاوت قائل شد
bltخبرگزاری بسیج : قیامی برای احیای مرجعیت اهل بیت(ع)
bltمشرق نیوز : کاشانی: قیام امام حسین برای احیای مرجعیت اهل بیت بود
bltخبرگزاری دفاع مقدس : دعای عرفه زبور اهل بیت (ع) است
bltخبرگزاری دفاع مقدس : سیدالشهدا (ع) وجدان تاریخ را متوجه خود کرد
bltتسنیم : امام جمعه سنندج: واقعه تلخ کربلا داغی جانسوز برای امت اسلام است
bltسایت جماران : منابع نهضت عاشورا -5؛ مبرا کردن یزید، شیوه تاریخ نگاری مکتب شام
bltمشرق نیوز : آغاز حرکتی جهادی و گسترده برای مهار کرونا
bltخبرگزاری دفاع مقدس : قیام علیه دشمنی معاندان و راحت طلبی عوام
bltخبرگزاری بسیج : لبیک حوزه های علمیه و گروه های جهادی به ندای رهبری/ آغاز حرکتی جهادی و گسترده برای مهار کرونا
bltخبرگزاری دانشجو : خدایا مردم مرا بیش از یک روضه خوان ندانند و نشناسند
bltخبرگزاری دفاع مقدس : نهضت عاشورا قیام برای ارزش های اسلامی، ایمان و عزت است
bltایکنا : معرفی و تجلیل از 7 روستای قرآنی کشور در بخش معارفی رسانه ها
bltرسانیوز : انقلاب اسلامی به مثابه حلقه وصل نهضت کربلا به جریان ظهور
bltتسنیم : یادداشت|انقلاب اسلامی به مثابه حلقه وصل نهضت کربلا به جریان ظهور
bltخبرگزاری دفاع مقدس : سرکوب طاغوت هدف غایی سیدالشهدا (ع) بود
bltصدا و سیما : اهمیت عزاداری امام حسین (ع)
bltباشگاه خبرنگاران : برگزاری نشست تخصصی جامعه مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) ناجا
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.