مخبر - 1397/12/23 - اندیشه بازگشت روح اسلام به کالبد نیمه مرده مسلمانان

اندیشه بازگشت روح اسلام به کالبد نیمه مرده مسلمانان
هرچه حاج سیاح و حاجی امین الضرب به سید جمال الدین اصرار کردند که مدتی ایران را ترک کند، سید نپذیرفت و سرسختانه مقاومت کرد. آن دو حاجی تقاضا کردند که حداقل سید چند روزی را به قم مسافرت کند، ولی سید این پیشنهاد را هم نپذیرفت و، چون میزبان سید از طرف دربار تحت فشار بود، سیدجمال الدین به شاه عبدالعظیم ...
اندیشه بازگشت روح اسلام به کالبد نیمه مرده مسلمانان

سرويس تاريخ جوان آنلاين: زنده یاد سید جمال الدین اسدآبادی دو بار در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به ایران مسافرت کرد. به اذعان تمامی تاریخ نگاران، دومین مسافرت وی از جنبه پیامد ها و بازتاب ها، از اهمیتی بسزا برخوردار است. در مقالی که پیش روی شماست و به مناسبت سالروز درگذشت وی به شما تقدیم می شود، چند و، چون این سفر مورد بازخوانی قرار گرفته است.
هراس ناصرالدین شاه از سید جمال الدین اسدآبادی
پس از سفر نخست زنده یاد سید جمال الدین اسدآبادی به ایران، عظمت شخصیت او برای ناصرالدین شاه -که مدت ها از دور و نزدیک نام و نشان وی را در مبارزه با استعمار و استبداد شنیده بود- بیش از پیش نمایان شد و رجال دولتی نیز از سخنان آتشین او احساس خطر کردند. آن ها منافع دنیوی خود را در معرض خطر می دیدند و تعلیمات سید را بر ضد خواسته های خود می یافتند؛ لذا به سعایت و بدگویی از سید در نزد شاه دهان گشودند.
دربار قاجار که در فساد و تبانی غوطه ور بود به سهولت کلمات فاسد جمعی جاسوس و جیره خوار را پذیرفت. خود ناصرالدین شاه که از هر صدایی هراس داشت، سخت تحت تأثیر کلمات صدراعظم، میرزا علی اصغر خان، قرار گرفت. او به شاه می گفت: اگر سید چند صباحی در تهران بماند، بی هیچ تردیدی تاج و تخت واژگون خواهد شد و نام قجر از صفحات تاریخ محو می شود!
سید در روسیه
شاه به طور محرمانه از حاجی امین الضرب (میزبان سید در تهران) خواست که عذر مهمان خود را بخواهد! ازقضا حاجی نیز در همان اوقات که می خواست برای بازدید از معادن آهن به مازندران برود، سید را همراه خود برد. سید نیز -که بنا به دعوت سیاستمدار و روزنامه نگار روسی، کاتکوف، به مسکو دعوت شد- بهانه به دست آورد و عازم روسیه شد. وی در 9 شعبان سال 1304 (11 اردیبهشت سال 1270) در شهر ولادی قفقاز مهمان محمد علیخان کاشی شد و به انتظار ورود حاجی نشست. وقتی حاجی امین الضرب به سید ملحق شد، هر دو با هم به مسکو رفتند. آن ها دو هفته مهمان میرزا نصرالله اصفهانی بودند. آنگاه حاجی عازم اروپا شد و سید در رویال هتل یک ماه اقامت کرد. روزنامه نگار و دوست قدیمی سید جمال، کاتکوف، در این ایام جان به جان آفرین تسلیم کرد و سید در 25 ذیقعده همان سال به پایتخت آن زمان روسیه، سن پترزبورگ، رفت. وی در آنجا دو سال اقامت گزید و با رجال لشکری و کشوری و سران مذهبی روسیه ملاقات ها، مصاحبه ها و مذاکره ها کرد.
پیشنهاد تزار روس به سید
در یکی از این ملاقات ها تزار روسیه از وی تقاضای قبول شیخ الاسلامی مسلمانان روسیه را می کند، ولی سید تقاضای وی را رد و خود را نماینده تمام مسلمانان جهان معرفی کرد و خود را مدافع سرسخت منافع تمامی مسلمانان دنیا شناساند و به قولی اجازه چاپ قرآن را از تزار روس گرفت.
دومین دعوت ناصرالدین شاه از سید
در این ایام که روابط دولت روس و انگلیس به تیرگی گرایید، سید میدان وسیعی علیه استعمار بریتانیا یافت و در نشریات روسیه همهمه ای ایجاد کرد که تا آن روز نظیر نداشت. از طرفی ناصرالدین شاه که برای شرکت در جشن جمهوریت پاریس عازم اروپا بود، از طریق روسیه ره سپرد. وی سید را در این کشور پهناور، چون یاقوت درخشان معروف و مشهور یافت و از عزت و جلال وی متعجب شد. سپس در اروپا نیز به هر جا می رفت از شوکت و شهرت سید جمال آثار درخشانی می دید و می شنید. شاه می دید وقتی سید قدم به کشوری می گذارد بیشتر از یک پادشاه قدرتمند مورد توجه رجال ملی و مذهبی، سیاسی و علمی آن کشور قرار می گیرد و همگان حتی دشمنانش از علم و دانش بیکرانش بهره می گیرند، لذا از کرده خود پشیمان شد و در صدد دلجویی از سید برآمد. در ملاقاتی که با سید در مونیخ دست داد، شاه سعی کرد قلب سید را از خاطره بد گذشته برگرداند و لذا وی را برای آمدن به ایران و اصلاح وضع سیاسی و اقتصادی کشور -که در حال سقوط بود- تشویق می کرد.
سید دعوت شاه را قبول می کند
سید جمال از عهدشکنی و خیانت شاهان به خوبی مطلع بود و جواب خدمات امثال میرزا تقی خان امیرکبیر را از دست شاه می دانست؛ لذا هرچه اصرار از شاه زیاد می شد وی بر انکار خود می افزود، لکن مسائلی باعث شد سید به ناچار این دعوت را بپذیرد. یکی از آن مسائل مهم از دست رفتن ایران بود، چون در زمانی که اروپا در اوج ترقی صنعتی و تجاری به سر می برد، شاه ایران بدون ملاحظه دخل و خرج کشور به عیش و خوشگذرانی مشغول بود. وی طی سه سفر اروپایی و بذل و بخشش های بی حساب خزانه دولتی را خالی کرد. در سفر سوم اروپا قرض های بسیار سنگین با بهره های کمرشکن از دول استعماری گرفت. به همین دلیل اختیار امور را از دست داد و به خیال جبران این نقیصه از تجار و سیاسیون داخلی و خارجی رشوه می گرفت و پست و مقام می فروخت یا امتیاز هایی به کشور های مختلف می داد، ازجمله امتیاز بانک شاهی، امتیاز استخراج معادن، امتیاز بهره برداری از رود کارون، امتیاز تنباکو و انحصار تجارت آن در ایران و... که هرکدام از این امتیاز ها برای فلج کردن ایران کافی بود.
در این ایام روسیه روابط حسنه ای با انگلیس نداشت و متقابلاً می خواست امتیازاتی را از ایران بگیرد. سید جمال هم می خواست ایران را نجات دهد و طمع روس ها را طوری از سر ایران برگرداند و متوجه خطرات دیگری کند. او به امید اصلاح وضع عمومی کشور و برای رسیدگی به ناله ها و استغاثه های محرومان وطن ابتدا از شاه تعهد ها و سوگند ها گرفت و سپس راهی روسیه شد. تا به نمایندگی از طرف ایران با روس ها مذاکره و بعد در تهران نتیجه را به شاه اعلان کند.
سید نماینده رسمی ایران در روسیه
سید جمال الدین در محرم سال 1307 وارد روسیه شد. وی با ژنرال ها، سیاسیون و دولتمردان روسیه ملاقات کرد و طی مذاکرات طولانی و با استدلال های قوی و منطقی که خاص ایشان بود روس ها را راضی کرد که از خواسته های نابجا دست بکشند. سید اثبات کرد ایجاد دشمنی تازه با ایران در این شرایط حساس به نفع انگلیسی ها تمام می شود. روس ها نیز قانع شدند راه حل های پیشنهادی را بپذیرند و مقرر شد ادامه تفاهمنامه ها در ایران صورت گیرد.
آخرین سفر سید به ایران
سید جمال الدین در 7 ربیع الثانی همان سال وارد ایران شد. وی پیرو قراری که با شاه داشت می خواست با جدیت کار اصلاحات را آغاز کند. همچنین سفارت روس منتظر بود تا دولت ایران ادامه مذاکرات را در تهران از سر گیرد، اما نه تنها امین السلطان سید را معطل کرد و به مذاکرات وی رسمیت نبخشید، بلکه در مقابل انتظار طولانی نمایندگان رسمی روسیه اظهار داشت سید جمال به نمایندگی از طرف ما مذاکره نکرده است و سرخود به روسیه رفت. علت این تغییر روش سریع دربار ایران این بود که انگلیسی ها به محض اطلاع از سفر سید به روسیه فرصت را از دست ندادند و با اهدای هدایای زیادی به شاه و درباریان در اروپا زمینه نفوذ نهایی را ایجاد کردند و در مراجعت شاه به ایران نمایندگان و جاسوسان کارکشته بریتانیا به نام تاجر و... رشوه های هنگفتی به شاه و درباریان دادند. بدین ترتیب قرارداد ها و تفاهمنامه های نیمه تمام را کامل کردند و رسمیت بخشیدند. به همین دلیل وقتی سید وارد تهران شد رفتار سرد دربار را تشخیص داد و وقتی شاه پرسید که چه وقت طرح اصلاحات را شروع خواهی کرد؟ جواب داد هر وقت این مار ها و عقرب ها را از دور خود بیرون ریختی!
تیرگی روابط سید و شاه
روابط میان سید جمال الدین و دربار روز به روز تیره تر شد. از طرفی تجمع طبقات مختلف از مردم شهر های ایران در تهران نیز رو به تزاید گذاشت و به تبع آن بدگویی ها و سعایت ها هم فزونی گرفت و شاه از وجود سید احساس خطر کرد.
در این بین اتفاقی افتاد که شاه آن را بهانه قرار داد و از سید خواست ایران را ترک کند. آن اتفاق این بود که روزی در ایام ماه مبارک رمضان در مسجد ملا فیض الله تهران جمعیت کثیری پای منبر واعظ بزرگ تهران، ملا فیض الله دربندی، حضور داشتند. وی سخنان پرشوری در مورد عوامل عقب افتادگی کشور و ظلم و استبداد درباریان ایراد کرد. ملا فیض الله در ضمن سخنرانی نامی از سید جمال الدین به میان آورد. وی از زحمات سید جمال فصلی را تشریح و اشاره به تعلیمات آن مبارز نستوه کرد. پس از پایان سخنرانی چند نفر راجع به اوضاع آشفته و بیداد بیش از حد حکام صحبت و از علما به عنوان ناجی یاد می کردند. جاسوسان و چاپلوسان هزار سخن دیگر از خود اضافه کردند و ماجرا را به سمع شاه رساندند. شاه دستور داد سیدجمال ایران را ترک کند. در نشستی که سیدجمال با حاج سیاح و حاج امین الضرب در خانه حاج امین الضرب داشتند، دستخط شاه به دستشان رسید.
تحصن سید در حرم حضرت عبدالعظیم
وقتی حاجی امین الضرب دستور کتبی شاه را خواند، سید با ناراحتی جواب داد مگر من بازیچه دست آن ها هستم که هر وقت خواستند بیاورند و هر وقت خواستند بیرون بفرستند؟ هرچه حاج سیاح و حاجی امین الضرب اصرار کردند که مدتی ایران را ترک کند، سید نپذیرفت و سرسختانه مقاومت کرد. آن دو حاجی تقاضا کردند که حداقل سید چند روزی را به قم مسافرت کند، ولی سید این پیشنهاد را نپذیرفت و، چون میزبان سید از طرف دربار تحت فشار بود، سیدجمال الدین به شاه عبدالعظیم عزیمت و در آنجا تحصن کرد.
توقیف، شکنجه و تبعید سید
از آنجا که روسیه نتوانست در مقابل امتیازات بریتانیا امتیاز مهمی را از ایران بگیرد، دربار ایران را سخت تحت فشار قرار داد. هدف روس ها این بود که امتیاز شیلات شمال، بهره برداری از مرداب انزلی و حضور در استان های گیلان و مازندران را به شاه ایران تحمیل کنند، از طرفی بریتانیا هم برای اینکه امتیازات دریافت کرده را از دست ندهد هر روز بر تعداد جاسوسان و وابستگان در دربار می افزود. مردم نیز با الهام از سخنان بیدارکننده و حرارت بخش علما و دانشمندان علیه وضع موجود معترض بودند. از سوی دیگر سیدجمال الدین هر روز مجلس سخنرانی داشت و از حضرت عبدالعظیم یک دژ مقاومت به وجود آورد. تمامی ناراضیان در حلقه آنان حاضر می شدند. اعلامیه های تند و نامه های بدون امضا علیه شاه و درباریان صادر می شد. این فشار به ناحق خارجی و اعتراض بحق داخلی موجب شد شاه کنترل امور را از دست بدهد. وی نمی توانست برای اصلاح وضع موجود تصمیم عاقلانه ای بگیرد. به همین دلیل جاسوسان و عمال باتجربه بریتانیا از فرصت استفاده و شاه را وادار کردند اقدام خطرناک توقیف سید را عملی سازد. مختار خان، حاکم شاه عبدالعظیم به محض دریافت دستخط شاه 20 نفر فراش را فرستاد که سیدجمال الدین را از بست بیرون بکشند. یک مشت مأمور نادان سید جلیل القدر و عظیم الشأن را کشان کشان از بست بیرون کشیدند و با بی رحمی تمام روی برف ها کشیدند و سوار استر کردند و به طرف غرب ایران فرستادند.
اضطراب شاه از اخراج سید
این واقعه در 28 جمادی الاولی سال 1308 اتفاق افتاد و قلوب ایرانیان بلکه مسلمانان جهان از آن جریحه دار شد. شاه به اضطراب و تشویش افتاد، چون می ترسید این حرکت زشت موجب شورش و قیام مردم ایران شود. به همین دلیل دستور داد تا مراعات سید را بکنند، ولی دیر شده بود و درباریان انتقام خود را از آن نابغه شرق گرفته بودند.
تلاش سید علیه استبداد ناصری
سیدجمال الدین حتی در بین راه و در حال اسارت نیز دست از تلاش برنداشت و حداقل با ارسال نامه به بزرگان اسلام علیه ظلم و استبداد ناشی از جهالت دوستان و دانش دشمنان اقداماتی انجام داد. وی که در نیمه اول شعبان همان سال به بصره رسید، نامه بسیار مهم و سرنوشت سازی به آیت الله میرزای شیرازی مرجع تقلید شیعیان جهان نوشت. سید این نامه تاریخی را به وسیله حاج سیدعلی اکبر شیرازی (فال اسیری) به میرزای شیرازی ارسال کرد. فال اسیری عالم مبارز و آگاهی در شیراز بود که مثل سیدجمال به خارج از ایران تبعید شده بود. سید از عراق به لندن حرکت و از آنجا با شدت بیشتری فضایح دربار ایران را بیان کرد و در جراید اروپایی خطر استبداد را بر ملل مشرق زمین توضیح داد. همچنین نامه های پی در پی به سران قبایل و علمای برجسته عالم اسلام فرستاد که از جمله نامه ای به علمای ایران تحت عنوان «حمله القرآن» ارسال کرد. تلاش پیگیر سید علیه استعمار به ثمر نشست و بالاخره میرزای شیرازی حکم تحریم استعمال تنباکو را صادر کرد و درنتیجه دشمن به زانو در آمد. به دنبال این مبارزات شاه ناچار امتیاز رژی را در جمادی الثانی سال 1309 برابر با 5 دی سال 1271 لغو کرد.
منع انتشار مجله
در ایامی که سید پس از تبعید به سوی عراق در لندن اقامت کرد، علاوه بر اینکه با بعضی از مدیران جراید مصاحبه به عمل آورد و نطق هایی ایراد کرد، دست به انتشار نشریه ای موسوم به «ضیاء الخافقین» زد. این نشریه به دو زبان انگلیسی و عربی چاپ می شد. در هر شماره یک مقاله در باب مفاسد حکومت و خرابی اوضاع ایران با امضای «السید» یا «سیدالحسینی» انتشار می یافت (1). نخستین شماره این نشریه در ماه رجب سال 1309 انتشار یافت.
بعد از انتشار هشت شماره دیگر از شماره های بعدی آن خبری در دست نداریم... وزارت امور خارجه انگلیس با حیله و نیرنگ و تهدید مقدمات تعطیلی چاپخانه ای را که این نشریه در آن چاپ می شد فراهم آورد... (2)؛ و سرانجام پس از ممانعت از انتشار مجله ضیاء الخافقین و همزمان با سختگیری های بریتانیا علیه سید جمال الدین رستم پاشا سفیر عثمانی در لندن از طرف سلطان عبدالحمید نامه ای دریافت می کند، مبنی بر دعوت سید به آستانه برای اصلاحات در کشور عثمانی، اما سید در ابتدا امتناع می ورزد، لکن نامه های پی در پی و اصرار رستم پاشا موجب می شود این عقاب بلندپرواز آخرالامر به تیررس درآید و برای همیشه در کمین گاه استبداد، سالوس و نیرنگ گرفتار شود.
در آیینه توصیف استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری
استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در اثر نهضت های اسلامی در 100 ساله اخیر، درباره اندیشه و عمل سید داوری هایی خواندنی دارد که می تواند سخن فصل این نوشتار باشد:
«بدون تردید سلسله جنبان نهضت های اصلاحی 100 ساله اخیر، سیدجمال الدین اسدآبادی معروف به افغانی است. او بود که بیدارسازی را در کشور های اسلامی آغاز کرد، درد های اجتماعی مسلمین را با واقع بینی خاصی بازگو نمود، راه اصلاح و چاره جویی را نشان داد... نهضت سیدجمال، هم فکری بود و هم اجتماعی. او می خواست رستاخیزی هم در اندیشه مسلمانان به وجود آورد و هم در نظامات زندگی آنها... سیدجمال در نتیجه تحرک و پویایی، هم زمان و جهان خود را شناخت و هم با درد های کشور های اسلامی که داعیه علاج آن ها را داشت دقیقاً آشنا شد. سیدجمال مهم ترین و مزمن ترین درد جامعه اسلامی را استبداد داخلی و استعمار خارجی تشخیص داد و با این دو به شدت مبارزه کرد. آخر کار هم جان خود را در همین راه از دست داد. او برای مبارزه با این دو عامل فلج کننده، آگاهی سیاسی و شرکت فعالانه مسلمانان را در سیاست واجب و لازم شمرد و برای تحصیل مجدد عظمت از دست رفته مسلمانان و به دست آوردن مقامی در جهان که شایسته آن هستند، بازگشت به اسلام نخستین و درحقیقت حلول مجدد روح اسلام واقعی را در کالبد نیمه مرده مسلمانان، فوری و حیاتی می دانست. بدعت زدایی و خرافه شویی را شرط آن بازگشت می شمرد، اتحاد اسلام را تبلیغ می کرد و دست های مرئی و نامرئی استعمارگران را در نفاق افکنی های مذهبی و غیرمذهبی می دید و رو می کرد.» (3)
*پی نوشت ها در سرویس تاریخ جوان موجود است.

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
بریتانیا   مسلمانان   انگلستان   مازندران   معادن   روسیه   سن پترزبورگ   قفقاز   شهرت   مذهبی   سیاستمدار   صدراعظم   استعمار   ناصرالدین شاه   کاشی   تاج و تخت   مشهور   نشریات   مسکو   قرآن کریم   سالروز درگذشت   جمهوریت   مسلمانان جهان   حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام   معرض خطر   دربار   مسلمانان روسیه   زنده یاد   استبداد   تزار   سهولت   اتحادیه اروپا   روزنامه نگار   اندیشه   هفته   پیشنهاد   علمی   هتل   مدافع   دولتی   علم و دانش   جوان آنلاین   شاه   آثار   جان   دست   نصرالله  
اخبار مرتبط
دستاورد های نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه «استقلال و اقتدار بین المللی»
میزان
آبادان؛ پیش و پس از ملی شدن صنعت نفت
ایرنا
فراز و فرود ملی شدن نفت ایران
ایرنا
ملی شدن صنعت نفت، اصل حاکمیت ملی و قانون اساسی را احیا کرد
ایرنا
به شادی دل ایرانیان
سایت جماران
جزئیات دیدار ظریف با آیت الله جوادی آملی، نوری همدانی و صافی گلپایگانی+عکس
هفت روز خبر
آیت الله العظمی جوادی آملی: جهان باید بداند که ملت ایران پای تعهد خود می ایستد
سایت جماران
قصه پرغصه نفت
جوان آنلاین
10 شخصیت سیاسی و مذهبی که امسال از دنیا رفتند
عصر امروز
آیت الله جوادی آملی: عظمت ملت ایران را برای دنیا تبیین کنید
قم نیوز
آیت الله جوادی آملی در دیدار ظریف: ما پایبندی به امضا و تعهدات خود را از قرآن کریم آموختیم/ زمینه تبادل علم و فرهنگ بین ایران و دیگر کشورها را فراهم آورید
انتخاب
اتحادیه اروپا با نگرانی ،خود را برای سقوط دولت ترزا می آماده می کند
دیده بان
دلار مرز روانی 13 هزار تومانی را واگذار کرد/ نفت رشد هفتگی 5 درصدی ثبت کرده بود
طلا نیوز
ایدئولوگ دیروز، اپوزیسیون امروز
شعار سال
اتحادیه اروپا با نگرانی خود را برای سقوط دولت ترزا می آماده می کند
قدس آنلاین
دشمن به هیچ تعهدی پایبند نیست/ انقلاب اسلامی به دنبال تمدن بزرگ است
خبرگزاری حوزه
ترور حقوق بشر!
جوان آنلاین
قفسه قرآن ناجی یکی از نمازگزاران مسجد النور شد
باشگاه خبرنگاران
زنی که عامل جنایت نیوزلند از او الهام گرفته است
شیعه نیوز
راهپیمایی حامیان"برگزیت"آغاز شد
ناطقان نیوز
حقایقی جالب از پشت پرده زندگی اسطوره دنیای علم؛ اسحاق نیوتن که بود؟
پارسینه
عبدالکریم سروش کیست؟ ایدئولوگ دیروز، اپوزیسیون امروز
رویداد 24
جامعه اسلامی نباید به کشورهای استکباری تکیه کند
مهر نیوز
باز هم خون مسلمانان چشم روزنامه های اصلاح طلب را نگرفت +تصاویر
مشرق نیوز
شاهزاده ‏ای کنار مردم
داپبزرگ اسلامیره المعارف
به بهانه سالروز تولد پروین اعتصامی
ایکنا
شیخ حرّ عاملی؛ سرچشمه بزرگواری ها و فضیلت ها
ایکنا
مسؤولان در زمینه مشکلات مردم کوتاهی کنند گرفتار عذاب الهی می شوند/ریشه بسیاری از مشکلات امید به اروپا و آمریکا است
فارس
زادروز پراودا
فصل تجارت
«آلیتای فرشته» 383 میلیون دلاری شد
بهار نیوز
اخبار مرتبط
bltمیزان : دستاورد های نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه «استقلال و اقتدار بین المللی»
bltایرنا : آبادان؛ پیش و پس از ملی شدن صنعت نفت
bltایرنا : فراز و فرود ملی شدن نفت ایران
bltایرنا : ملی شدن صنعت نفت، اصل حاکمیت ملی و قانون اساسی را احیا کرد
bltسایت جماران : به شادی دل ایرانیان
bltهفت روز خبر : جزئیات دیدار ظریف با آیت الله جوادی آملی، نوری همدانی و صافی گلپایگانی+عکس
bltسایت جماران : آیت الله العظمی جوادی آملی: جهان باید بداند که ملت ایران پای تعهد خود می ایستد
bltجوان آنلاین : قصه پرغصه نفت
bltعصر امروز : 10 شخصیت سیاسی و مذهبی که امسال از دنیا رفتند
bltقم نیوز : آیت الله جوادی آملی: عظمت ملت ایران را برای دنیا تبیین کنید
bltانتخاب : آیت الله جوادی آملی در دیدار ظریف: ما پایبندی به امضا و تعهدات خود را از قرآن کریم آموختیم/ زمینه تبادل علم و فرهنگ بین ایران و دیگر کشورها را فراهم آورید
bltدیده بان : اتحادیه اروپا با نگرانی ،خود را برای سقوط دولت ترزا می آماده می کند
bltطلا نیوز : دلار مرز روانی 13 هزار تومانی را واگذار کرد/ نفت رشد هفتگی 5 درصدی ثبت کرده بود
bltشعار سال : ایدئولوگ دیروز، اپوزیسیون امروز
bltقدس آنلاین : اتحادیه اروپا با نگرانی خود را برای سقوط دولت ترزا می آماده می کند
bltخبرگزاری حوزه : دشمن به هیچ تعهدی پایبند نیست/ انقلاب اسلامی به دنبال تمدن بزرگ است
bltجوان آنلاین : ترور حقوق بشر!
bltباشگاه خبرنگاران : قفسه قرآن ناجی یکی از نمازگزاران مسجد النور شد
bltشیعه نیوز : زنی که عامل جنایت نیوزلند از او الهام گرفته است
bltناطقان نیوز : راهپیمایی حامیان"برگزیت"آغاز شد
bltپارسینه : حقایقی جالب از پشت پرده زندگی اسطوره دنیای علم؛ اسحاق نیوتن که بود؟
bltرویداد 24 : عبدالکریم سروش کیست؟ ایدئولوگ دیروز، اپوزیسیون امروز
bltمهر نیوز : جامعه اسلامی نباید به کشورهای استکباری تکیه کند
bltمشرق نیوز : باز هم خون مسلمانان چشم روزنامه های اصلاح طلب را نگرفت +تصاویر
bltداپبزرگ اسلامیره المعارف : شاهزاده ‏ای کنار مردم
bltایکنا : به بهانه سالروز تولد پروین اعتصامی
bltایکنا : شیخ حرّ عاملی؛ سرچشمه بزرگواری ها و فضیلت ها
bltفارس : مسؤولان در زمینه مشکلات مردم کوتاهی کنند گرفتار عذاب الهی می شوند/ریشه بسیاری از مشکلات امید به اروپا و آمریکا است
bltفصل تجارت : زادروز پراودا
bltبهار نیوز : «آلیتای فرشته» 383 میلیون دلاری شد
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.