مخبر - 1397/11/22 - مرکز پژوهش های مجلس برای سال 98 پیشنهاد داد؛ اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی

مرکز پژوهش های مجلس برای سال 98 پیشنهاد داد؛ اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی
فصل تجارت - مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه صرفا در کشورهای معدودی سود سپرده ها معاف از پرداخت مالیات است و سهم سپرده های اشخاص حقوقی حدود 40 درصد از نقدینگی است، ...
مرکز پژوهش های مجلس برای سال 98 پیشنهاد داد؛ اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی


مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه صرفا در کشورهای معدودی سود سپرده ها معاف از پرداخت مالیات است و سهم سپرده های اشخاص حقوقی حدود 40 درصد از نقدینگی است، پیشنهاد داد در سال آینده از سود سپرده های این اشخاص مالیات دریافت شود.
به گزارش فصل تجارت، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 68, پیشنهاد اضافه شدن سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی به پایه های مالیاتی»، پیشنهاد داد که در سال آینده از سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی، مالیات 25 درصدی دریافت شود و درآمد حاصل از اجرای این پیشنهاد را حداقل 10 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد.
*معافیت مالیاتی سپرده گذاری به ضرر بخش تولید است
در بخش «مقدمه» این گزارش با اشاره به ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط فعلی آمده است: «یکی از راه های افزایش درآمد مالیاتی افزایش پایه های مالیاتی است. البته مالیات و سازوکارهای مالیات ستانی علاوه بر جنبه درآمدی، از لحاظ تنظیم گری نیز حائز اهمیت هستند و دولت ها از آن برای رسیدن به اهداف سیاستی خود بهره می جویند. یکی از اقسام مالیات در دنیا اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی است که کشورهای زیادی مبادرت به دریافت آن می نمایند. این در حالی است که در ایران بر اساس ماده (145) قانون مالیات های مستقیم سود سپرده های بانکی از پرداخت مالیات معاف است. معافیت مالیاتی سپرده گذاری در شرایطی برقرار است که بخش واقعی اقتصاد ملزم به پرداخت مالیات است که نتیجه آن جذابیت بیشتر سپرده گذاری در مقایسه با سرمایه گذاری در بخش تولید و خدمات شده است».
*صرفا در کشورهای معدودی سود سپرده ها معاف از پرداخت مالیات است
بازوی کارشناسی مجلس در پاسخ به این سوال که در چه کشورهایی از سود حاصل از سپرده گذاری در بانک ها مالیات اخذ می شود، اعلام کرده است: «بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در بین کشورهای عضو گروه 20 صرفاً در عربستان سعودی سود حاصل از سپرده ها معاف از مالیات است و در سایر کشورها به نحوی مشمول مالیات است. همچنین بر اساس بررسی انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی از 84 کشور مورد بررسی، تنها در 3 کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و در 14 کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. لذا می توان گفت ایران در کنار کشورهایی نظیر عربستان، گرجستان، استونی و هنگ کنگ از معدود کشورهایی است که در آن سود سپرده معاف از پرداخت مالیات است».
*احتساب سود سپرده ها به عنوان درآمد، مرسوم ترین روش اخذ مالیات از اشخاص حقوقی
براساس بررسی های این مرکز پژوهشی، سه روش وصول در آمد مالیاتی سود حاصل از سپرده گذاری وجود دارد که عبارتند از: «1-اعمال مالیات تکلیفی، 2- احتساب سود سپرده ها به عنوان درآمد مشمول مالیات و 3- رویکرد ترکیبی».
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به گزارش وزارت اقتصاد اعلام کرده است: «رایج ترین روش مورد استفاده در خصوص اشخاص حقیقی، مالیات تکلیفی (38 کشور از 84 کشور) و در خصوص اشخاص حقوقی، احتساب سود سپرده ها به عنوان درامد مشمول مالیات بر درآمد (37 کشور از میان 84 کشور) است».
* مزایا و مضررات اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی
از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، مزایا احتمالی اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی عبارتند از: «کاهش نرخ بهره موثر برای سپرده گذاران و در نتیجه موجه شدن بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش تمایل فعالین اقتصادی به استفاده از منابع داخلی شرکت (Internal Finance) یا منابع شخصی برای تامین مالی فعالیت ها و کاهش تقاضای تسهیلات از بانکها، کاهش هزینه تمام شده منابع بانک ها به علت کاهش سهم سپرده های هزینه زا، تغییر در سبد دارایی اشخاص و زمینه سازی برای رشد بازار سرمایه و ایجاد بازار گسترده برای اوراق مالی دولتی (به ویژه در شرایطی که انتشار اوراق دولت افزایش پیدا کرده است)، تغییر در ترجیحات مصرف و پس انداز و حتی عرضه نیروی کار اشخاص و افزایش میل نهایی به مصرف، افزایش درآمد مالیاتی دولت، افزایش عدالت در نظام مالیاتی، شفافیت در سپرده های بانکی و ایجاد بستر سیاستگذاری مالی برای دولت».
از دیدگاه این مرکز پژوهشی، مضرات احتمالی اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی عبارتند از: «امکان ورود سپرده های بانکی به بازارهای موازی و در نتیجه اخلال در این بازارها، کاهش منابع پایدار بانک ها و کاهش توان تسهیلات دهی و همچنین امکان انتقال بار مالیاتی به بانک و افزایش هزینه تمام شده و در نتیجه افزایش نرخ سود تسهیلات».
*پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای الحاق به لایحه بودجه 98
پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای الحاق به لایحه بودجه 98 عبارتست از: «به منظور ترغیب فعالان اقتصادی به استفاده از منابع داخلی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود، حکم بند 2 ماده 145 قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند 1366و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در سال 1398 صرفا شامل اشخاص حقیقی دریافت­کننده سود و جوایز خواهد بود.
سود و جوایز متعلق به حساب های پس انداز، سپرده ها و گواهی سپرده اشخاص حقوقی نزد بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مالیات تکلیفی با نرخ 25% خواهد بود. در صورتی که نرخ سود پرداختی به سپرده گذار از نرخ سود مورد تأیید شورای پول و اعتبار بیشتر باشد، نرخ مالیات تکلیفی برای سود مازاد برابر 50% خواهد بود.
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در زمان پرداخت سود و جوایز، معادل 25% از سود و جوایز پرداختی به اشخاص حقوقی را کسر و حداکثر تا 15 روز به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلام می­کند، واریز نمایند.
تخلف از این حکم مشمول جرایم موضوع ماده 199 مالیات­های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود.
منابع حاصل از این محل صرف پرداخت بدهی­های دولت به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی، می­شود. سهم هریک از بانک ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».
*سهم سپرده های اشخاص حقوقی حدود 40 درصد از نقدینگی است
در پایان این گزارش، بازوی کارشناسی مجلس به 7 سوال درباره این پیشنهاد پاسخ داده است که در ادامه به سه مورد از این سوالات اشاره می کنیم.
این مرکز پژوهشی در پاسخ به این سوال که چرا سود سپرده گذاری اشخاص حقیقی کماکان معاف از پرداخت مالیات باشد، اعلام کرده است: «با توجه به عدم شفافیت تراکنش های بانکی و عدم دسترسی سازمان امور مالیاتی به آن و نیز عدم وجود مالیات های تنظیمی در سایر بازارهای موازی و نیز توزیع نامتقارن سپرده های بانکی که به معنی توان اخلال تعداد اندکی از سپرده گذاران در بازارهای موازی خواهد بود، در حال حاضر سپرده های اشخاص حقیقی معاف از پرداخت مالیات در نظر گرفته شده اند و تنها سپرده های اشخاص حقوقی که به نوعی تحت نظارت بازرس قانونی، حسابرس داخلی و خارجی و نیز سازمان امور مالیاتی است و احتمال رفتارهای سفته بازانه از طریق آن کمتر است، مشمول مالیات شده اند. شایان ذکر است سهم سپرده های اشخاص حقوقی حدود 40 درصد از نقدینگی است».
*جلوگیری از تعمیق رکود محتمل الوقوع سال آتی با اجرای این پیشنهاد
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سوال که چرا این درآمد مالیاتی صرف بانک ها شود، آمده است: «اگرچه دولت نیازمند درآمدهای مالیاتی است، ولی از طرف دیگر اقتصاد کشور برای کاهش شدت رکود در سال آینده نیازمند همراهی پولی نظام بانکی است و بانک­های دولتی در این میان نقش بسیار محوری دارند. با این وجود مشاهده وضعیت ترازنامه ­ای و کفایت سرمایه بانک­های دولتی نشان می­دهد بانک های مذکور در وضعیت مناسبی نبوده و برای اینکه بتوانند تسهیلات اعطایی خود را افزایش داده و مانع از تعمیق رکود محتمل الوقوع سال آتی گردند نیازمند افزایش سرمایه هستند. لذا در حکم پیشنهادی درآمد مالیاتی مکتسبه صرف تسویه بدهی دولت به بانک ها یا افزایش سرمایه در بانکهای دولتی خواهد شد».
*درآمد حداقل 10 هزار میلیارد تومانی اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی
بازوی کارشناسی مجلس در پاسخ به این سوال که درآمد پیش بینی شده از این پیشنهاد چقدر است، اعلام کرده است: «با فرض اینکه میانگین حجم کل سپرده ها در سال آینده برابر 2000 هزار میلیارد تومان باشد (که فرض حداقلی است) و حفظ سهم 40 درصدی اشخاص حقوقی و نیز نرخ سود سپرده با میانگین 15% و نرخ مالیاتی 25%، درآمد مالیاتی این حکم برابر 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در صورتی که فرض شود در پی وضع مالیات بر سود سپرده، سهم سپرده های سرمایه گذاری بانک ها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد، باز هم درآمد مالیاتی برابر 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود که می تواند کمک قابل توجهی به اصلاح وضعیت نظام بانکی نماید».

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
وزارت اقتصاد   تسهیلات   سپرده گذاری   وزارت امور اقتصادی و دارایی   نرخ بهره   لایحه بودجه   نقدینگی   مالیات   قانون مالیات های مستقیم   مالیات بر درآمد   مالیات تکلیفی   استونی   هنگ کنگ   مالیاتی   معافیت مالیاتی   دیدگاه   منابع داخلی   مرکز پژوهش های مجلس   عربستان سعودی   اقتصاد   درآمد   سرمایه گذاری  
اخبار مرتبط
افزایش وام ازدواج به 60میلیون تومان
اکو فارس
پیش بینی هزار و 739 هزار میلیارد تومان برای بودجه 98
سرمد نیوز
سخنگوی کمیسیون تلفیق: پیش بینی هزار و 739 هزار میلیارد تومان برای بودجه 98 / افزایش وام ازدواج به 60میلیون تومان
انتخاب
درآمد دولت از مالیات بر دستمزدها چقدر است؟ / ابزاری برای گسترش عدالت مالیاتی
اقتصاد آنلاین
درآمد دولت از مالیات بر حقوق ها چقدر است؟
اقتصاد نیوز
درآمد دولت از مالیات بر دستمزدها چقدر است؟
ایران جیب
چرا مالیات بر دستمزد برای دولت و مجلس مهم است؟
ایرنا
با مدیریت سنتی و هیأتی نمی توان سیستم مالیاتی کارا داشت
سرمد نیوز
با مدیریت سنتی نمی توان سیستم مالیاتی کارا داشت
فصل تجارت
با مدیریت سنتی و هیأتی نمی توان سیستم مالیاتی کارا داشت/ عدم شفافیت اقتصادی موجب ظهور طبقه جدید از رانت خواران و فاسدان شده است
فصل اقتصاد
ناامیدی خریداران مسکن از وام / افزایش قیمت ارز، کسری بودجه دولت را جبران کرد / توزیع اینترنتی به گرانی گوشت دامن زد / رشد نقدینگی در انتهای پاییز شدت گرفت
مشرق نیوز
اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی در سال 98
اخبار بانک
پیشنهاد مالیات 25 درصدی از سود سپرده های حقوقی با درآمد 10 هزار میلیارد تومانی در سال 98
اقتصادگردان
مرکز پژوهش های مجلس برای سال 98 پیشنهاد داد؛ اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی
فصل اقتصاد
دریافت مالیات 25 درصدی از سود سپرده های اشخاص حقوقی در سال 98
ستاره
اخذ مالیات 25درصدی از سود سپرده های اشخاص حقوقی در98
اقتصاد آنلاین
اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی
بنکر
مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد؛ اخذ مالیات 25 درصدی از سود سپرده های اشخاص حقوقی در سال 98
فصل اقتصاد
اخذ مالیات 25 درصدی از سود سپرده های اشخاص حقوقی در سال 98
فارس
لزوم ایجاد وحدت و همراهی منسجم در شبکه بانکی
شمانیوز
نقشه راه جامع سرمایه گذاری آذربایجان غربی ترسیم می شود
تسنیم
9 نمره بهبود آزادی اقتصادی ایران در 5 سال
خرداد نیوز
سقف معافیت مالیاتی با هزینه های خانوار همخوانی ندارد
فصل تجارت
پیشنهاد توقف اعمال ممنوعیت های ناگهانی توسط دستگاه ها در فضای کسب وکار و تاکید بر امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت
اقتصادگردان
خط فقر در تهران؛ 2.5 یا 4.5 میلیون؟!
سیمرغ
عدالت مالیاتی در بودجه 98
شعار سال
پرکردن شکاف درآمد و هزینه دولت با واگذاری ها کسری بودجه نیست
افکار نیوز
سازمان برنامه و بودجه: پرکردن شکاف درآمد و هزینه دولت با واگذاری ها کسری بودجه نیست
فصل اقتصاد
دو اقدام کلیدی مالیاتی؛ عملکرد برخی دستگاه ها قابل ردیابی نیست
خرداد نیوز
فراتر از وظیفه قانونی اطلاعات بودجه شرکت های دولتی را آورده ایم
خبرگزاری دانشجو
اخبار مرتبط
bltاکو فارس : افزایش وام ازدواج به 60میلیون تومان
bltسرمد نیوز : پیش بینی هزار و 739 هزار میلیارد تومان برای بودجه 98
bltانتخاب : سخنگوی کمیسیون تلفیق: پیش بینی هزار و 739 هزار میلیارد تومان برای بودجه 98 / افزایش وام ازدواج به 60میلیون تومان
bltاقتصاد آنلاین : درآمد دولت از مالیات بر دستمزدها چقدر است؟ / ابزاری برای گسترش عدالت مالیاتی
bltاقتصاد نیوز : درآمد دولت از مالیات بر حقوق ها چقدر است؟
bltایران جیب : درآمد دولت از مالیات بر دستمزدها چقدر است؟
bltایرنا : چرا مالیات بر دستمزد برای دولت و مجلس مهم است؟
bltسرمد نیوز : با مدیریت سنتی و هیأتی نمی توان سیستم مالیاتی کارا داشت
bltفصل تجارت : با مدیریت سنتی نمی توان سیستم مالیاتی کارا داشت
bltفصل اقتصاد : با مدیریت سنتی و هیأتی نمی توان سیستم مالیاتی کارا داشت/ عدم شفافیت اقتصادی موجب ظهور طبقه جدید از رانت خواران و فاسدان شده است
bltمشرق نیوز : ناامیدی خریداران مسکن از وام / افزایش قیمت ارز، کسری بودجه دولت را جبران کرد / توزیع اینترنتی به گرانی گوشت دامن زد / رشد نقدینگی در انتهای پاییز شدت گرفت
bltاخبار بانک : اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی در سال 98
bltاقتصادگردان : پیشنهاد مالیات 25 درصدی از سود سپرده های حقوقی با درآمد 10 هزار میلیارد تومانی در سال 98
bltفصل اقتصاد : مرکز پژوهش های مجلس برای سال 98 پیشنهاد داد؛ اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی
bltستاره : دریافت مالیات 25 درصدی از سود سپرده های اشخاص حقوقی در سال 98
bltاقتصاد آنلاین : اخذ مالیات 25درصدی از سود سپرده های اشخاص حقوقی در98
bltبنکر : اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی
bltفصل اقتصاد : مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد؛ اخذ مالیات 25 درصدی از سود سپرده های اشخاص حقوقی در سال 98
bltفارس : اخذ مالیات 25 درصدی از سود سپرده های اشخاص حقوقی در سال 98
bltشمانیوز : لزوم ایجاد وحدت و همراهی منسجم در شبکه بانکی
bltتسنیم : نقشه راه جامع سرمایه گذاری آذربایجان غربی ترسیم می شود
bltخرداد نیوز : 9 نمره بهبود آزادی اقتصادی ایران در 5 سال
bltفصل تجارت : سقف معافیت مالیاتی با هزینه های خانوار همخوانی ندارد
bltاقتصادگردان : پیشنهاد توقف اعمال ممنوعیت های ناگهانی توسط دستگاه ها در فضای کسب وکار و تاکید بر امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت
bltسیمرغ : خط فقر در تهران؛ 2.5 یا 4.5 میلیون؟!
bltشعار سال : عدالت مالیاتی در بودجه 98
bltافکار نیوز : پرکردن شکاف درآمد و هزینه دولت با واگذاری ها کسری بودجه نیست
bltفصل اقتصاد : سازمان برنامه و بودجه: پرکردن شکاف درآمد و هزینه دولت با واگذاری ها کسری بودجه نیست
bltخرداد نیوز : دو اقدام کلیدی مالیاتی؛ عملکرد برخی دستگاه ها قابل ردیابی نیست
bltخبرگزاری دانشجو : فراتر از وظیفه قانونی اطلاعات بودجه شرکت های دولتی را آورده ایم
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط

 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.