مخبر - 1397/10/20 - قم، سرچشمه و پشتوانه معنوی انقلاب

قم، سرچشمه و پشتوانه معنوی انقلاب
موقعيت قم در تاريخ انقلاب اسلامي برکسي پوشيده نيست و کمتر کسي است که از انقلاب اسلامي ايران اطلاع داشته و از نقش قم در اين انقلاب بي اطلاع باشد.
قم، سرچشمه و پشتوانه معنوی انقلاب

موقعیت قم در تاریخ انقلاب اسلامی برکسی پوشیده نیست و کمتر کسی است که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع داشته و از نقش قم در این انقلاب بی اطلاع باشد. چه در طول نهضت انقلاب اسلامی و چه پس از پیروزی آن، قم زادگاه حوادث مهم تاریخی بوده است. لیکن دو حادثه بسیار مهم آن از ویژگی خاصی برخوردار است؛ یکی جرقه انقلاب (قیام 15 خرداد 1342) و دیگری آتش انقلاب (قیام 19 دی 1356) که هر دو در بستر تاریخ این شهر زاده و رشد یافته است. علاوه بر این موارد، حوادث و وقایع تأثیرگذار مهمی نیز بوده است که مردم قم در پیروزی و تحقق آن نقش مؤثری داشتند. به همین دلیل است که مقام معظم رهبری می فرمایند: «قم شهر انقلاب و مرکز انقلاب و مادر انقلاب است.»
رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز به مناسبت سالروز قیام 19 دی ماه 1356 در دیدار هزاران نفر از مردم قم، فرمودند: «قم سرچشمه اصلی انقلاب و حوزه قم، پشتوانه معنوی برای آن حرکتی است که دنیا را تکان داد و البته ما هنوز در آغاز راهیم.» ایشان با اشاره به برخی اقداماتی که دشمن در ماه های اخیر در رابطه با این پایگاه اصیل انقلاب انجام می دهد، فرمودند: «قم شهر انقلاب و مرکز انقلاب و مادر انقلاب است.»
مردم قم از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی تا امروز، همواره در خط مقدم انقلاب قرار داشته اند و از همین رو است که دشمن کانون توجه حمله خود را متوجه قم کرده است. آنگونه که رهبری معظم و سکاندار انقلاب اسلامی در دیدار مردم قم، نگاه افکار عمومی را متوجه این نقشه دشمن کرده و فرمودند: انگیزه هایی وجود دارد که فضا و روحیه انقلابی قم را کمرنگ کنند. از کید و مکر دشمن نباید غافل شد. بزرگان و جوانان قم نگذارند دست های خائن، نقش کانونی قم را در انقلاب کمرنگ کنند.
اما سابقه درخشان مردم قم به چند رخداد مهم و عملکرد مثبت آن ها در این رخداد ها بر می گردد که عبارتند از؛ ایستادگی در مقابل اقدامات ضد دینی پهلوی، پیشگامی در مبارزه با انقلاب سفید شاه، عدم استقبال از محمد رضا پهلوی، حادثه جنایت فیضیه در سال 42 و خروش انقلابی آن ها در دفاع از روحانیون، قیام 15 خرداد و قیام 19 دی 1356 و بسیاری از رخداد های ریز و درشتی که ذکر آن از حوصله یک یادداشت سیاسی – تاریخی خارج است.
اما مردم قم در تاریخ انقلاب اسلامی از دو ویژگی برجسته برخوردار بوده و هستند که همین دو ویژگی، تاکنون باعث شده، همواره پایگاه انقلابی قم مورد توجه امامین انقلاب و دلسوزان نظام قرار گرفته و با مشاهده کوچک ترین حرکت انحرافی نسبت به آن نگران باشند و در رابطه با آن هشدار دهند. این دو ویژگی عبارتند از؛ 1- بصیرت، اقدام به موقع و تبعیت از ولایت فقیه، 2-قیام و حرکت توحیدی و اسلامی در مقابل حرکت های لیبرال دموکراسی دروغین غربی. موقعیت قم در تاریخ انقلاب اسلامی برکسی پوشیده نیست و کمتر کسی است که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع داشته و از نقش قم در این انقلاب بی اطلاع باشد. چه در طول نهضت انقلاب اسلامی و چه پس از پیروزی آن، قم زادگاه حوادث مهم تاریخی بوده است. لیکن دو حادثه بسیار مهم آن از ویژگی خاصی برخوردار است؛ یکی جرقه انقلاب (قیام 15 خرداد 1342) و دیگری آتش انقلاب (قیام 19 دی 1356) که هر دو در بستر تاریخ این شهر زاده و رشد یافته است. علاوه بر این موارد، حوادث و وقایع تأثیرگذار مهمی نیز بوده است که مردم قم در پیروزی و تحقق آن نقش مؤثری داشتند. به همین دلیل است که مقام معظم رهبری می فرمایند: «قم شهر انقلاب و مرکز انقلاب و مادر انقلاب است.»
برخی حرکت های تاریخ سازی که از قم شروع شد و مبنایی گردید تا قیام ملت ایران به سایر بلاد کشیده شود، عبارتنداز؛
1-ایستادگی در مقابل اقدامات ضد دینی پهلوی
خاندان پهلوی با رویکرد غربگرایانه ای که داشتند، به مخالفت با ارزش ها و تعالیم اسلامی پرداختند. از جمله اقدامات این رژیم مبارزه با حجاب اسلامی، تصویب لوایحی برای محو اسلام همچون حذف «سوگند خوردن به قرآن» برای نمایندگان و مواردی ازاین قبیل بود که از حدود سال 1340 انجام شد. در مقابل این اقدامات، رژیم زمانی که سعی داشت با زور و قدرت خود این اقدامات را عملی کند، تنها قم و علمای آن بودند که در ابتدای امر به میدان آمده و روحانیون آگاه فریاد مظلومیت اسلام را سردادند که در پیشاپیش این قیام، حضرت امام خمینی (ره) با فریاد وا اسلاما به روحانیون و مردم شریف قم روشنی بخشیدند و مبارزه را آغاز کردند.
2- مردم قم و مبارزه با انقلاب سفید
در سال 1341 که شاه با سفر به امریکا دستور های لازم را برای اجرای انقلاب سفید گرفت و در 19 دی از مردم خواست تا در انتخابات نمایشی شرکت کرده و برای اجرای اهداف امریکایی به لوایح پیشنهادی رأی بدهند، باز این شهر مقدس قم با هدایت و رهبری امام خمینی (ره) این رأی گیری را تحریم و به مخالفت با آن پرداخت.
3-عدم استقبال قمی ها از شاه
تاریخ، روحیه حماسی و انقلابی مردم این سرزمین را روزی به ثبت رسانید که محمد رضا در سال 1341 به منظور جلب اعتماد علمای حوزه و فریب مردم به این شهر سفر کرد و پس از آن که در4 بهمن سال 41 در میدان آستانه از اتومبیل خود پیاده شد، تمامی آرزوهایش را بر باد رفته دید؛ زیرا صحنه ای را به نظاره نشست که انتظارش را نداشت. نه تنها از مردم استقبال کننده، کسی را ندید بلکه کارمندان اداری و دولتی و روحانیون نیز به چشم نمی خوردند و سکوتی شگفت بر شهر حکمفرما شده بود. گویا شاه به شهری پر از دشمن قدم نهاده است. از شدت خشم و اضطراب از رفتن به حرم منصرف شد و از همانجا بازگشت.
4-حادثه جنایت فیضیه در سال 42 و دفاع مردم قم از روحانیون
در دوّم فروردین سال1342 که مصادف با سالگرد شهادت امام جعفر صادق (ع) بود، حادثه ای دیگر در تاریخ انقلاب شهر قم ورق خورد، مردم و روحانیان عاشق و دلباخته حرم اهل بیت (ع) در مدرسه فیضیه مشغول عزاداری بودند که با حادثه ای غمبار روبه رو شدند. عمال دژخیم پهلوی با هجوم وحشیانه و کشتاری بی رحمانه، علما و فضلا را به خاک و خون کشیدند که این جریان باعث خشم ملت علیه شاه و حکومت مستبد او شد و با این کار، سنگری دیگر از سنگر های رژیم پهلوی را مردم و علمای قم فتح کردند.
5-قیام 15 خرداد
در حالی که بیش از دو روز از عاشورای سال1342 نگذشته بود که در 15 خرداد همین سال، رژیم سفاک پهلوی، امام خمینی را شبانه دستگیر می کند. مردم قم همین که از موضوع اطلاع پیدا کردند با قلب های آکنده از غم و اندوه به اطراف منزل امام هجوم آوردند و با سردادن شعار «یا مرگ یا خمینی» خشم و نفرت خود را علیه رژیم ابراز کردند که به راهپیمایی عمومی مبدل شده و مردم در حرم حضرت معصومه (س) تجمع کرده و خواستار آزادی امام می شوند که ناگهان صدای گلوله های نظامیان و رگبار مسلسل آنان موج جمعیت را می شکند و مردان و زنان بی شماری را در خون خود می غلتاند. حضرت امام با اعلام عزای عمومی، نقطه آغاز و بذر آبیاری شده انقلاب شکوهمند اسلامی را با خون های برزمین ریخته15خرداد اعلام می دارند که سال ها بعد به ثمر نشست و در حقیقت این قیام مردم قم و طلاب و روحانیون و علما بود که مبارزه سراسری ملت ایران تا پیروزی نهایی در سال 57 را رقم زد و به همین دلیل این حادثه، نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی محسوب می شود.
6-قیام 19 دی مردم قم
پس از شهادت فرزند برومند امام خمینی (ره) حاج آقا مصطفی در سال 1356، خشم ملت از رژیم ستم شاهی افزون گردید و حکومت در تاریخ 7/10/1356 اقدام به پخش مقاله ای توهین آمیز علیه امام در روزنامه اطلاعات کرد که در پی این عمل زشت، مردم و طلاب قم خشمگین شده و در19دی تظاهرات شدیدی را بر ضد رژیم پهلوی به راه انداختند که با اقدام مسلحانه رژیم مواجه شده و تعدادی از مردم به شهادت می رسند. با این قیام مردم قم، آتش انقلاب اسلامی برافروخته گشت و برق آسا به دیگر شهر ها سرایت کرد و سرانجام منجر به شکست ظالمان و طاغوتیان و پیروزی مظلومان و مسلمانان گردید؛ آنگونه که مقام معظم رهبری، این حرکت مردم قم را چنین تعبیر می فرمایند: «حرکت مردم قم حرکت بسیار اثرگذاری بود و ایران را لرزاند؛ همه دل های آماده را متوجّه یک فرصتی و یک امکانی و یک حقیقتی کرد و نهضت به راه افتاد.» (19/10/95)
از همین رو ست که مقام معظم رهبری در دیدار روز گذشته خود با مردم قم، تأثیر تاریخی و ماندگار قیام 19 دی و ضعف عمیق دستگاه محاسباتی امریکا و غرب را چنین نشان می دهند و می فرمایند: «رئیس جمهور وقت امریکا در10 دی 56 به تهران آمد و با تمجید اغراق آمیز و دروغین از محمدرضا پهلوی، ایران را «جزیره ثبات» یعنی مایه آرامش خیال امریکا از ایرانِ وابسته و مسئولان نوکرمآب آن، خواند. اما کمتر از 10 روز پس از سفر رئیس جمهور امریکا و تعبیر او از ایران به جزیره ثبات، قیام عظیم مردم قم شکل گرفت و به دنبال آن، قیام مردم تبریز و طوفان انقلاب اسلامی و نابودی رژیم سرسپرده طاغوت محقق شد.»
7-مجاهدت و ایثار مردم قم در سال های جنگ تحمیلی و پس از آن
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم قم همواره در بستر حوادث مهم تاریخی قرار گرفتند و پیشاپیش مسائل و حوادث و امتحان های بزرگ انقلاب مانند همیشه با سربلندی مسیر انقلاب را طی کردند. تا اینکه طی جنگ تحمیلی با تقدیم بیش از 4138 شهید، این ایثار را به اوج خود رساندند و هم اکنون نیز، چون گذشته در کنار کلیه حوادث مذهبی و سیاسی حضور داشته و همواره رهنمون دیگر شهر ها و کشور های آزاده جهان بوده و هستند.
با توجه به درس های قیام مردم قم در تاریخ انقلاب اسلامی و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری، باید به این فراز سخنان رهبر انقلاب توجه ویژه داشت: «در این زمانه که انقلاب و نظام با خواست و حمایت مردم شکل گرفته و استمرار یافته، اما مستکبران با وقاحت تمام مردم را به مقابله با همین نظام فرا می خوانند، لازم است مردم در مقابل این تبلیغات ایستادگی و علیه آن حرکت کنند و جوانان با هوشمندی، فضای مجازی را به ابزاری برای زدن تو دهنی به دشمنان تبدیل کنند.» و نیز؛ «باید با درس گیری از این تجربه درخشان و تکیه بر جوانان، تحریم کنونی را به وسیله ای برای کار و تلاش و شکوفایی تبدیل کنیم و با بی نیازی از دیگران به جایی برسیم که آن ها نیازمند ایران عزیز باشند.».

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
مردم ایران   دموکرات   روحانیون   بصیرت   ولایت فقیه   نهضت انقلاب اسلامی   محمد رضا پهلوی   خائن   خط مقدم   فیضیه   انقلاب اسلامی   حادثه  
اخبار مرتبط
همایش طلایه داران انقلاب در مازندران برگزار می شود
تسنیم
طراحی جدید دشمن تخریب و هجمه به رهبر انقلاب اسلامی است
خبرگزاری بسیج
برخورد دولت آمریکا با خبرنگار «پرس تی وی» محکوم است/وحدت کلمه؛ رمز پیروزی ملت ایران
خبرگزاری بسیج
بازداشت مجری شبکه پرس تی وی تناقض آشکار در رفتار مدعیان آزادی بیان است/نسل امروز باید به افتخارات 40 ساله انقلاب وصل شود
راه دانا
امام جمعه کرج:حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی همه مسلمانان جهان
صدا و سیما
حضرت فاطمه(س) الگوی مبارزه سیاسی در دفاع از حق و حقیقت بود
ایکنا
دشمن به دنبال عصبانی کردن مردم است/ دستاوردهای انقلاب بیان شود
مهر نیوز
وقتی هلیکوپترهای رژیم پهلوی مردم را به گوله می بندد
خبرگزاری حوزه
فرار شاه در 26 دی ماه نشان داد که عاقبت ظلم به مردم ،پایدار و ماندنی نیست.
خبرگزاری بسیج
قم، سرچشمه و پشتوانه معنوی انقلاب
تسنیم
طلاب در بیت آیت الله نوری همدانی تجمع کردند
ایرنا
فتنه 88 کشور را در تمامی ابعاد دچار هزینه کرد
خبرگزاری بسیج
امروز ولایت و جامعه ولایی نیاز به شخصیت عمارگونه دارد
تقریب نیوز
9دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردم ایران است
برنا
حماسه 9 دی نماد مردمی بودن و قدرت نظام اسلامی در مقابل توطئه دشمنان است
شبستان
خروج آمریکا از افغانستان و سوریه نشان از شکست و افول آمریکای جنایتکار است/حماسه 9 دی روز پیروزی ملت ایران و خفت دشمنان اسلام بود
ارس تبار
حماسه 9 دی به دلیل اینکه تابلوی برجسته بصیرت دینی ملت ایران است همواره ماندگار خواهد بود.
خبرگزاری بسیج
احمد خاتمی: فتنه گران 88 می خواهند دوباره جان بگیرند
آفتاب
حضور پرشور مردم شهرستان های کرمانشاه در گرامیداشت 9 دی +تصاویر
راه دانا
9 دی، روز لرزندان پایه های کاخ سفید بود/ایران ملت آمریکا را به زانو درآورده است
خبرگزاری بسیج
9 دی تبلور بصیرت و هوشیاری ملت در مواجهه با استکبار است
ایرنا
تقلب رمز آشوب فتنه گران بود/در فتنه 98 شاید پای به اصطلاح یک خودی در میان باشد/چهل سالگی انقلاب خواب را از چشم استکبار ربوده است
خبرگزاری بسیج
مردم قزوین حماسه دیگری در تاریخ آفریدند
قدس آنلاین
حماسه 9 دی، تجلی وحدت و میثاق امت با ولایت
سیر نیوز
فتنه در انتخابات 98 و 1400 به روایت احمد خاتمی/ دشمنان می خواهند ملت ایران را خسته نشان دهند
خبرآنلاین
چهل سالگی انقلاب خواب را از چشم استکبار ربوده است/در فتنه 98 شاید پای به اصطلاح یک خودی در میان باشد
راه دانا
9 دی، انقلاب سوم مردم ایران و پیچیده تر از دو انقلاب قبلی بود/اداره کشور جای آزمون و خطا نیست
راه دانا
9دی ماه، تجلی دفاع و پشتیبانی ملت ایران از ارزش های اسلامی بود
ایسکانیوز
حضور گسترده گیلانیان در سالروز حماسه 9 دی ماه سال 88
مهر نیوز
حماسه 9دی مهر خاموشی بر «فتنه» فتنه گران بود
خبرگزاری دفاع مقدس
اخبار مرتبط
bltتسنیم : همایش طلایه داران انقلاب در مازندران برگزار می شود
bltخبرگزاری بسیج : طراحی جدید دشمن تخریب و هجمه به رهبر انقلاب اسلامی است
bltخبرگزاری بسیج : برخورد دولت آمریکا با خبرنگار «پرس تی وی» محکوم است/وحدت کلمه؛ رمز پیروزی ملت ایران
bltراه دانا : بازداشت مجری شبکه پرس تی وی تناقض آشکار در رفتار مدعیان آزادی بیان است/نسل امروز باید به افتخارات 40 ساله انقلاب وصل شود
bltصدا و سیما : امام جمعه کرج:حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی همه مسلمانان جهان
bltایکنا : حضرت فاطمه(س) الگوی مبارزه سیاسی در دفاع از حق و حقیقت بود
bltمهر نیوز : دشمن به دنبال عصبانی کردن مردم است/ دستاوردهای انقلاب بیان شود
bltخبرگزاری حوزه : وقتی هلیکوپترهای رژیم پهلوی مردم را به گوله می بندد
bltخبرگزاری بسیج : فرار شاه در 26 دی ماه نشان داد که عاقبت ظلم به مردم ،پایدار و ماندنی نیست.
bltتسنیم : قم، سرچشمه و پشتوانه معنوی انقلاب
bltایرنا : طلاب در بیت آیت الله نوری همدانی تجمع کردند
bltخبرگزاری بسیج : فتنه 88 کشور را در تمامی ابعاد دچار هزینه کرد
bltتقریب نیوز : امروز ولایت و جامعه ولایی نیاز به شخصیت عمارگونه دارد
bltبرنا : 9دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردم ایران است
bltشبستان : حماسه 9 دی نماد مردمی بودن و قدرت نظام اسلامی در مقابل توطئه دشمنان است
bltارس تبار : خروج آمریکا از افغانستان و سوریه نشان از شکست و افول آمریکای جنایتکار است/حماسه 9 دی روز پیروزی ملت ایران و خفت دشمنان اسلام بود
bltخبرگزاری بسیج : حماسه 9 دی به دلیل اینکه تابلوی برجسته بصیرت دینی ملت ایران است همواره ماندگار خواهد بود.
bltآفتاب : احمد خاتمی: فتنه گران 88 می خواهند دوباره جان بگیرند
bltراه دانا : حضور پرشور مردم شهرستان های کرمانشاه در گرامیداشت 9 دی +تصاویر
bltخبرگزاری بسیج : 9 دی، روز لرزندان پایه های کاخ سفید بود/ایران ملت آمریکا را به زانو درآورده است
bltایرنا : 9 دی تبلور بصیرت و هوشیاری ملت در مواجهه با استکبار است
bltخبرگزاری بسیج : تقلب رمز آشوب فتنه گران بود/در فتنه 98 شاید پای به اصطلاح یک خودی در میان باشد/چهل سالگی انقلاب خواب را از چشم استکبار ربوده است
bltقدس آنلاین : مردم قزوین حماسه دیگری در تاریخ آفریدند
bltسیر نیوز : حماسه 9 دی، تجلی وحدت و میثاق امت با ولایت
bltخبرآنلاین : فتنه در انتخابات 98 و 1400 به روایت احمد خاتمی/ دشمنان می خواهند ملت ایران را خسته نشان دهند
bltراه دانا : چهل سالگی انقلاب خواب را از چشم استکبار ربوده است/در فتنه 98 شاید پای به اصطلاح یک خودی در میان باشد
bltراه دانا : 9 دی، انقلاب سوم مردم ایران و پیچیده تر از دو انقلاب قبلی بود/اداره کشور جای آزمون و خطا نیست
bltایسکانیوز : 9دی ماه، تجلی دفاع و پشتیبانی ملت ایران از ارزش های اسلامی بود
bltمهر نیوز : حضور گسترده گیلانیان در سالروز حماسه 9 دی ماه سال 88
bltخبرگزاری دفاع مقدس : حماسه 9دی مهر خاموشی بر «فتنه» فتنه گران بود
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط

 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.