مخبر - 1397/09/15 - واقعه 16 آذر چگونه و چرا شکل گرفت؟

واقعه 16 آذر چگونه و چرا شکل گرفت؟
مهندس عبدالحسین خلیلی رئیس دانشکده فنی بعداً به عضویت شورای مرکزی جبهه ی ملی درآمد و پس از تجدید فعالیت جبهه ملی در سال 1339 مسئولیت امور مالی این جبهه را برعهده گرفت.
واقعه 16 آذر چگونه و چرا شکل گرفت؟

در مهرماه 1332 دو ماه بعد از کودتای 28 مرداد و پس از شروع کلاس های درس، تحرک دانشجویان برای مبارزه و مقاومت در برابر برنامه های کودتاچیان سراسر دانشگاه تهران را فرا گرفت.
پخش وسیع اعلامیه ها و تجمع دانشجویان در محوطه ی دانشکده ها، مذاکرات و سخنرانی های دانشجویان در آن زمان که مراکز دانشگاهی کشور محدود به دانشگاه تهران و دانشسرای عالی بود، به طور آشکار از شروع جنب و جوش و تشکل دانشجویان برای ادامه ی مبارزه حکایت می کرد و بر نگرانی دولت کودتا می افزود.
انتشار مذاکرات دادگاه نظامی و اهانت و آزار شادروان دکتر مصدق هیجانات را افزایش داد و تب و تاب حاکم بر محیط دانشگاه را دو صد چندان کرد.
نهضت مقاومت ملی به محض شروع محاکمه ی دکتر محمد مصدق در مقام اعتراض برآمد و روز 21 آبان ماه را روز اعتصاب عمومی اعلام نمود.
برای برپایی این اعتصاب، به صدور اعلامیه از سوی برخی گروهها اکتفا نشد و اقدام به سازماندهی برای این تظاهرات عمومی نمودند و این سازماندهی تاثیر زیادی در موفقیت اعتصاب و تظاهرات در برابر شدت عمل نیروهای انتظامی داشت.
افزایش هیجان عمومی در سطح شهر تهران در آذرماه 32
(65 سال پیش) که براثر اظهارات نخست وزیر قانونی در صحنه ی دادگاه ایجاد شده بود، توده های مردم را به طرف یک برخورد تعیین کننده با دستگاه کودتا هدایت می کرد و اقدامات دولت به این هیجان می افزود.... از جمله برقراری رابطه با دولت انگلیس که نشان داد.
دولت وقت با بی پروایی تمام نتایج مبارزات ملت را ندیده می گیرد و برای تسلط استعمارگران بر همه ی شئون کشور شتاب دارد.
روز پنج شنبه 12 آذر در روزنامه ها اعلام شد که قرار است به زودی مناسبات سیاسی ایران و انگلیس تجدید شود و حکومت از این وحشت داشت که این اعلام در زمانی که محاکمه ی دکتر مصدق در جریان است و اظهارات دادستان ارتش ، وجدان جامعه را جریحه دار کند.
مقاومت و عکس العمل های شدیدی را این جریان در میان مردم به وجود آورد و از این رو حکومت در صدد برآمد که از راه های مختلف این مقاومت را در هم کوبیده و امکان هر گونه تظاهرات را که ممکن است به یک قیام عمومی مبدل شود از میان بردارد. آیت الله کاشانی با انتشار اعلامیه ای از خبر تجدید روابط سیاسی بین دو کشور اظهار نارضایتی کرد و آن را مخالف هدف های نهضت ملی اعلام نمود.
در روز شنبه 14 آذرماه در رادیو و روزنا مه های عصر اعلام شد که از امروز روابط سیاسی ایران و انگلیس برقرار گردید.
روز یکشنبه 15 آذر تظاهرات متعددی در تمام دانشکده ها صورت گرفت و موضوع تظاهرات و شعارها علاوه بر مصدق پیروز است اعتراض به تجدید روابط ایران و انگلیس بود.
در روز دوشنبه 16 آذرماه حدود ساعت 10 صبح یک گروه کماندو که به مسلسل دستی مسلح بودند و لباس، قد، قامت و قیافه ی آنان از سایر نظامیان متمایز بود به دانشگاه تهران وارد شدند و به طرف دانشکده فنی رفتند.
بعد از کودتای 28 مرداد، دانشکده ی فنی مرکز تظاهرات و تجمع دانشجویان بود و در واقع دانشجویان دانشکده ی فنی رهبری مبارزات دانشگاه را به دست داشتند.
آن روزها حدود یک ماه از شروع محاکمه ی شادروان مصدق در دادگاه نظامی می گذشت و جریان دادگاه نشان می داد که در مدت زمان کوتاهی رای فرمایشی علیه رهبر نهضت ملی که بدون شک حکم محکومیت خواهد بود، صادر خواهد شد.
به همین جهت از مدتی قبل نظامیان که به نظر می رسید از ماموران فرمانداری نظامی باشند در محوطه ی دانشگاه حضور و رفت و آمد دانشجویان را زیر نظر داشتند.
دانشجویان علی رغم حضور آنان و با غافلگیری ماموران به تظاهرات و دادن شعار می پرداختند ولی ورود کماندوها در روز 16 آذر به محوطه ی دانشگاه شکل حضور نظامیان را در محوطه ی دانشگاه تغییر داد.
در آن موقع دانشجویان در کلاس های درس حضور داشتند و زمانی که مهندس عبدالحسین خلیلی رئیس دانشکده ی فنی از ورود گروه کماندو آن هم مسلسل به دست به محوطه ی دانشکده مطلع شد، بلافاصله دستور می دهد زنگ دانشکده زده شود و چند نفر از نگهبانان دانشکده را مامور می کند که به دانشجویان اطلاع دهند که هر چه زودتر و به آرامی از محوطه ی دانشکده خارج شوند.
دانشجویان با سکوت و آرامش از کلاس ها خارج شده و ساختمان را ترک می کنند ، هنگام خروج دانشجویان از سرسرای ورودی دانشکده، کماندوها بر روی آنان آتش گشوده و سه نفر از دانشجویان را مورد هدف قرارمی دهند، بقیه که نزدیک راهروها بودند از تیررس دور می شوند، براثر این حمله ناجوانمردانه، احمد قندچی، مهدی شریعت رضوی و مصطفی بزرگ نیا سه جوان بی گناه به شهادت رسیده و تعداد زیادی از دانشجویان به شدت مجروح و بیش از سی تن از دانشجویان دستگیر می شوند .
اگر زنگ دانشکده به صدا در نمی آمد و به دانشجویان اطلاع داده نمی شد که آرام از محوطه خارج شوند، چه بسا دانشجویان بدون توجه به موقعیت آن روز در ساعت مقرر از کلاس ها خارج می شدند و مانند روزهای قبل تظاهرات می کردند و سربازان که مامور کشتار دسته جمعی دانشجویان بودند فرصت و بهانه ی کافی به دست می آوردند و کشتار وسیع می شد و نظامیان به هدف اصلی که به شهادت رساندن جمعی دانشجویان دانشکده فنی بود، نائل می شدند.
مهندس خلیلی بلافاصله با فرمانداری نظامی تماس و به کشتار دانشجویان اعتراض می کند، فرمانداری نظامی از ماموریت کماندوها اظهار بی اطلاعی می کند و نماینده ای را به دانشکده فنی اعزام می دارد.
رئیس دانشکده با کمک سرهنگ اعزامی دانشجویانی را که در ساختمان دانشکده محبوس شده بودند به بیرون هدایت و بقیه دانشجویان از خطر تیراندازی دور می شوند.
مهندس عبدالحسین خلیلی رئیس دانشکده فنی بعداً به عضویت شورای مرکزی جبهه ی ملی درآمد و پس از تجدید فعالیت جبهه ملی در سال 1339 مسئولیت امور مالی این جبهه را برعهده گرفت.
او در 16 آذر 1358 در اولین یادبود شهدای 16 آذر پس از انقلاب در باشگاه جبهه ملی به تفصیل جریان حوادث آن روز را بازگو کرد. او گفت: در آن روز تظاهراتی انجام نگرفت و ماموران مسلح به قصد کشتار و بدون هیچ گونه بهانه ای به دانشگاه وارد شدند و هدف آنها از قبل کشتار دسته جمعی دانشجویان دانشکده فنی بود و می خواستند هسته ی اصلی مقاومت را در هم بکوبند و با شدت عمل و ایجاد رعب خیالشان را از اقدامات دانشجویان نسبت به رویدادهای بعدی کشور آسوده کنند.
او ادامه داد که دانشکده فنی سومین ساختمان در غرب محوطه ی دانشگاه قرار دارد و تظاهرات دانشجویان اغلب در جلوی باشگاه دانشگاه که نخستین ساختمان در این قسمت است، انجام می گیرد و اگر در آن روز هجوم ماموران مسلح به محوطه دانشگاه در برابر تظاهرات دانشجویان انجام گرفته بود این برخورد در محوطه ی جلوی باشگاه دانشگاه و یا دانشکده ی حقوق که ساختمان هر دو مقدم بر ساختمان دانشکده ی فنی قرار دارد، صورت می گرفت. وانگهی در موقع ورود کماندوها به دانشکده ی فنی، دانشجویان در کلاس های درس بودند و نمی توانست تظاهراتی صورت گیرد.
حکومت از تنش های موجود در جامعه آگاهی داشت و به خوبی می دانست که اعلام تجدید مناسبات سیاسی ایران و انگلیس نمکی است بر روی زخم ملتهب مردم مبارز و همچنین حکم محکومیت دکتر مصدق.
دانشگاه تهران که رهبری مبارزات را در دست داشت حکومت را به یک پیشگیری خونین وادار کرد و برای سرکوب دانشجو و دانشگاه به طور مسلحانه به آن حمله برد - حکومت استبداد برای این حرکات بهانه اش ماهیت دانشگاه تهران بود.
بعد از گذشت مدتی در بعضی از نوشته ها دیده شد که علت حمله ی نظامیان به دانشگاه تهران در روز 16 آذر و شهادت دانشجویان، سرکوب تظاهرات دانشجویان علیه ورود نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکاست و این موضوع به مرور در همه ی کتب و نشریات نوشته شد و این تعبیر عمومیت یافت.
این خبر بیشتر از این جهت شایع شد که در روز بعد از آن حادثه نیکسون وارد تهران شد و مورد استقبال هیئت حاکم و حکومت کودتا قرار گرفت ...
ریچارد نیکسون در تاریخ چهارشنبه 18 آذرماه دو روز بعد از فاجعه دانشگاه به تهران وارد شد و خبر ورود او روز سه شنبه 17 آذرماه در روزنامه های عصر تهران اعلام گردید.
دستگاه حکومتی بیم آن داشت که ورود نیکسون و پذیرایی از او خشم دانشجویان را برانگیخته و صبرشان لبریز شده با ورود یکی از نمایندگان اصلی طراحان کودتا به انفجار بینجامد ...
ریچارد نیکسون معاون ژنرال آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا بود که وزیر امور خارجه ی او دالس کودتای 28 مرداد را با کمک انگلیس به وجود آورد ، او مانند سایر معاونان ریاست جمهوری شهرتی نداشت و پانزده سال پس از آن بعد از پایان دوره ی ریاست جمهوری لیندون جانسون به ریاست جمهور آمریکا انتخاب شد و با اینکه از سیاست مداران ورزیده آمریکا بود در دوره ی ریاست جمهوری خود به طرز بسیار زننده ای که در تاریخ آمریکا سابقه نداشت از شغل خود کنار رفت.
منبع:روزنامه آفتاب یزد


محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
نظامی   دادستان   انگلستان   اعتصاب   دانشگاهیان   وحشت   کلاس های درس   محمد مصدق   کماندو   جبهه ملی   کودتا   مناسبات   آیت الله کاشانی   مبارزات   کوبیده   اعتصاب عمومی   وجدان   غافلگیری   روزنامه   دانشگاه   نخست وزیر   درآمد   تظاهرات   دانشگاه تهران  
اخبار مرتبط
کوشکی: برخی رسانه های داخلی حوادث فرانسه را انکار می کنند
افکار نیوز
پویایی امروز دانشگاه ها در نتیجه مبارزات ضد استکباری دانشجویان است
خبرگزاری دانشجو
جنبش های دانشجویی؛ از مطالبه گری تا سکوت اعتراض آمیز
ایرنا
هفتاد سال جنایت
افکار نیوز
حرکت علمی دانشجویان در جهت قطع وابستگی از غرب باشد/ شخصیت اقتصادی و سیاسی مملکت را برای اروپا هزینه نکنید
ثامن پرس
دانشجو پرچم دار روشنگری در کشور است
ایرنا
فرازوفرود جنبش دانشجویی
شفقنا
فضای متفاوت روز دانشجو پس از 65 سال/ دانشجویان ایرانی نوآوری هایشان را به رخ استکبار کشیدند
فارس
16 آذرماه روز دانشجوی انقلابی
شعار سال
به وقت 16 آذر1332
راه مبین
16 آذر، نماد استکبار ستیزی دانشجویان
ایرنا
واقعه 16 آذر چگونه و چرا شکل گرفت
ایسنا
روایت شهید چمران، بازرگان و عابدی از وقایع 16 آذر 1332
مهر نیوز
استکبارستیزی به وقت دهه 30 + عکس
صراط
روز دانشجو؛ نمادی از استکبار ستیزی ملت ایران
ایکنا
نیم نگاهی به واقعه 16 آذر/اعتراض به زیرسوال رفتن استقلال کشوری که آمریکا آن را آزاد نمی خواست
افکار نیوز
16 آذر؛ روز دانشجو
ستاره
16 آذرماه؛ روز اعتراض به زیرسوال رفتن استقلال کشوری که آمریکا آن را آزاد نمی خواست
باشگاه خبرنگاران
16 آذر و انتقاد تشکل های دانشجویی از مهندسی مراسم ویژه روز دانشجو
فارس
16 آذر برگ ممتاز تاریخ دانشجویی کشور
جنوب نیوز
چرا روز دانشجو سالروز مبارزه با امپریالیسم شد؟
بلاغ مازندران
16 آذر برگ ممتاز تاریخ دانشجویی کشور/عِرق ملی و مذهبی دانشجویان روی خط مطلوب
فارس
دستور دادند دانشجویی را شقّه و از در آویزان کنید
فردا نیوز
سه روایت از 16 آذر 1332
میزان
بگذارید یک روز دانشجو برای دانشجویان بماند!
ستاره نیوز
16 آذر پس از 65 سال
پایتخت ما
دانشگاه های معتبر دنیا چطور 90درصد مستقل شدند؟
اقتصاد آنلاین
نخست وزیر تونس به کودتا علیه رئیس جمهور متهم شد
تابش کوثر
نگاه هفته
روزنامه اطلاعات
رأی اعتماد ازهاری از مجلس/ انتشار اعلامیه تند آیت الله گلپایگانی خطاب به نخست وزیر جدید/ نوفل لوشاتو، بزرگترین کانون خبری جهان
سایت جماران
آمریکا باید بداند که دوره زورگویی و قلدری به پایان رسیده است
خط نیوز
13 آبان
الف
امروز در تاریخ
روزنامه اطلاعات
چهل سال پیش…
روزنامه اطلاعات
افتضاح آزاد!
دندانه
واکاوی سیاست خارجی قطر با تاکید بر دیپلماسی نرم و قدرت رسانه
ایرنا
اخبار مرتبط
bltافکار نیوز : کوشکی: برخی رسانه های داخلی حوادث فرانسه را انکار می کنند
bltخبرگزاری دانشجو : پویایی امروز دانشگاه ها در نتیجه مبارزات ضد استکباری دانشجویان است
bltایرنا : جنبش های دانشجویی؛ از مطالبه گری تا سکوت اعتراض آمیز
bltافکار نیوز : هفتاد سال جنایت
bltثامن پرس : حرکت علمی دانشجویان در جهت قطع وابستگی از غرب باشد/ شخصیت اقتصادی و سیاسی مملکت را برای اروپا هزینه نکنید
bltایرنا : دانشجو پرچم دار روشنگری در کشور است
bltشفقنا : فرازوفرود جنبش دانشجویی
bltفارس : فضای متفاوت روز دانشجو پس از 65 سال/ دانشجویان ایرانی نوآوری هایشان را به رخ استکبار کشیدند
bltشعار سال : 16 آذرماه روز دانشجوی انقلابی
bltراه مبین : به وقت 16 آذر1332
bltایرنا : 16 آذر، نماد استکبار ستیزی دانشجویان
bltایسنا : واقعه 16 آذر چگونه و چرا شکل گرفت
bltمهر نیوز : روایت شهید چمران، بازرگان و عابدی از وقایع 16 آذر 1332
bltصراط : استکبارستیزی به وقت دهه 30 + عکس
bltایکنا : روز دانشجو؛ نمادی از استکبار ستیزی ملت ایران
bltافکار نیوز : نیم نگاهی به واقعه 16 آذر/اعتراض به زیرسوال رفتن استقلال کشوری که آمریکا آن را آزاد نمی خواست
bltستاره : 16 آذر؛ روز دانشجو
bltباشگاه خبرنگاران : 16 آذرماه؛ روز اعتراض به زیرسوال رفتن استقلال کشوری که آمریکا آن را آزاد نمی خواست
bltفارس : 16 آذر و انتقاد تشکل های دانشجویی از مهندسی مراسم ویژه روز دانشجو
bltجنوب نیوز : 16 آذر برگ ممتاز تاریخ دانشجویی کشور
bltبلاغ مازندران : چرا روز دانشجو سالروز مبارزه با امپریالیسم شد؟
bltفارس : 16 آذر برگ ممتاز تاریخ دانشجویی کشور/عِرق ملی و مذهبی دانشجویان روی خط مطلوب
bltفردا نیوز : دستور دادند دانشجویی را شقّه و از در آویزان کنید
bltمیزان : سه روایت از 16 آذر 1332
bltستاره نیوز : بگذارید یک روز دانشجو برای دانشجویان بماند!
bltپایتخت ما : 16 آذر پس از 65 سال
bltاقتصاد آنلاین : دانشگاه های معتبر دنیا چطور 90درصد مستقل شدند؟
bltتابش کوثر : نخست وزیر تونس به کودتا علیه رئیس جمهور متهم شد
bltروزنامه اطلاعات : نگاه هفته
bltسایت جماران : رأی اعتماد ازهاری از مجلس/ انتشار اعلامیه تند آیت الله گلپایگانی خطاب به نخست وزیر جدید/ نوفل لوشاتو، بزرگترین کانون خبری جهان
bltخط نیوز : آمریکا باید بداند که دوره زورگویی و قلدری به پایان رسیده است
bltالف : 13 آبان
bltروزنامه اطلاعات : امروز در تاریخ
bltروزنامه اطلاعات : چهل سال پیش…
bltدندانه : افتضاح آزاد!
bltایرنا : واکاوی سیاست خارجی قطر با تاکید بر دیپلماسی نرم و قدرت رسانه
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.