مخبر - 1397/09/14 - مرز روانی تورم اجاره مسکن در تهران

مرز روانی تورم اجاره مسکن در تهران
تحمل مستاجران برای پرداخت اجاره بهای ماهانه هم اکنون به طور متوسط در مرز 2 میلیون تومان قرار دارد؛ بررسی ها نشان می دهد عمده مستاجران ساکن در مناطق مصرفی شهر تهران به طور میانگین توان پرداخت اجاره بهای ماهانه بیش از 2 میلیون تومان را ندارند و اجاره بهای ماهانه 2 میلیون تومانی هم اکنون به خط قرمز آن ...
مرز روانی تورم اجاره مسکن در تهران

تحقیقات میدانی از بازار اجاره مناطق مختلف شهر تهران با تمرکز بر سه منطقه مصرفی و پرتقاضا (مناطق 4 و 5 و یک منطقه واقع در نیمه جنوبی پایتخت) نشان می دهد هم اکنون یک مرز نامرئی برای تورم مجاز در بازار اجاره قابل شناسایی است که مبنای تعیین این مرز آستانه تحمل مستاجران در برابر نوسانات نرخ اجاره در بازار معاملات مسکن است. به گزارش دنیای اقتصاد، این مرز نامرئی در شرایط فعلی دست کم از طریق دو شاخص رصد می شود؛ شاخص اول، مرز 2 میلیون تومانی اجاره بهای ماهانه است که هم اکنون به خط قرمز مستاجران در بازار اجاره تبدیل شده است؛ به این معنا که آستانه تحمل مستاجران برای پرداخت اجاره بهای ماهانه هم اکنون به طور متوسط در مرز 2 میلیون تومان قرار دارد؛ بررسی ها نشان می دهد عمده مستاجران ساکن در مناطق مصرفی شهر تهران به طور میانگین توان پرداخت اجاره بهای ماهانه بیش از 2 میلیون تومان را ندارند و اجاره بهای ماهانه 2 میلیون تومانی هم اکنون به خط قرمز آن ها تبدیل شده است.
این در حالی است که بنا بر اعلام واسطه های فعال در بازار اجاره مسکن در دو منطقه مصرفی، پرتقاضا و پرمعامله به لحاظ معاملات خرید واجاره آپارتمان (مناطق 4 و 5) و همچنین یک منطقه جنوبی پرتقاضا، عمده فایل هایی که پاییز امسال با اجاره بهای ماهانه بیش از 2 میلیون تومان به بازار مسکن عرضه شدند تاکنون خالی مانده اند؛ چرا که این فایل ها با عبور از خط قرمز مستاجران برای پرداخت اجاره ماهانه عملا به فایل های خارج از دایره استطاعت مالی مستاجران تبدیل شده اند.
از سوی دیگر و بر مبنای دومین شاخص شناسایی مرز روانی تورم اجاره، در ماه های اخیر اجاره بهای پیشنهادی موجران در برخی فایل ها تا دو برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت، اما به دلیل کوتاه تر بودن سقف تحمل مستاجران به لحاظ پرداخت اجاره بها، عمده مستاجران اقدام به تمدید قرارداد های سال گذشته تا حداکثر 30 درصد افزایش اجاره بهای کل کردند؛ به این معنا که اگرچه برخی موجران نرخ اجاره بهای واحد های مسکونی خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا دو برابر نیز افزایش دادند، اما سقف تحمل مستاجران برای پرداخت اجاره ماهانه از 30 درصد افزایش نسبت به قرارداد سال قبل، فراتر نرفت.
در چنین شرایطی فایل هایی که با اجاره بهایی بیش از آستانه تحمل مستاجران به بازار اجاره معرفی شدند منجر به شکل گیری نسل دوم خانه های خالی در پایتخت شده اند؛ نسل دوم خانه های خالی در واقع به دنبال افزایش بیش از 50 درصدی اجاره بهای پیشنهادی برخی موجران در بازار ملک ایجاد شده است؛ هر چند مدت هاست آمار رسمی از میانگین اجاره ماهانه واحد های مسکونی در شهر تهران بر مبنای اجاره بهای هر مترمربع آپارتمان از سوی مراجع آماری حوزه مسکن اعلام نشده است، اما برآورد های «دنیای اقتصاد» با استناد به حجم فایل های عرضه شده به بازار اجاره مسکن در مناطق متوسط شرق و غرب و محله های شمالی شهر تهران حاکی است میانگین اجاره بهای ماهانه در فایل ها به ازای هر مترمربع هم اکنون رقمی حول و حوش 49 هزار تومان (بدون دریافت پول پیش) است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل-پاییز 96-حدود 68 درصد افزایش یافته است. این رقم مربوط به ارقام «پیشنهادی» موجران است و اجاره بهای «قطعی» در معاملات انجام شده قطعا کمتر از این رقم است. با این حال، بخش قابل توجهی از مستاجرانی که پاییز امسال در مواجهه با افزایش بیش از 50درصدی مبلغ اجاره بها عملا با افت شدید قدرت خرید در بازار اجاره مواجه شدند، اقدام به تمدید قرارداد های اجاره متناسب با آستانه تحمل خود در این بازار کردند؛ این در حالی است که برخی دیگر که موفق به تمدید قرارداد های سال گذشته نشدند متناسب با توان مالی خود با افزایش زمان جست و جو درصدد یافتن فایل های با سطح مناسب اجاره بها در منطقه محل سکونت یا محلات ارزان تر برآمدند.
«معادل سازی اشتباه موجران» یکی از مهم ترین دلایل شکل گیری نسل دوم خانه های خالی در تهران به واسطه عبور اجاره بهای ماهانه برخی از آپارتمان های عرضه شده به بازار مسکن از سقف توان مالی مستاجران است.
به این معنا که برخی موجران با تصور اینکه می توانند به همان میزان افزایش قیمت در بازار معاملات خرید وفروش واحد های مسکونی، سطح اجاره بهای مسکن را نیز افزایش دهند اقدام به افزایش اجاره بها کرده اند؛ اما به دلیل حساسیت شدید مستاجران به افزایش سطح اجاره بها در مقایسه با حساسیت متقاضیان خرید به افزایش قیمت مسکن، عملا تعداد قابل توجهی از واحد های مسکونی که سطح اجاره بها در آن ها با افزایش قابل توجه همراه شده است بدون متقاضی و خالی باقی ماند ه اند. به این ترتیب، معادل سازی وضعیت قیمتی در بازار اجاره با نوسانات قیمت در بازار معاملات خرید وفروش ملک عملا نوعی معادل سازی اشتباه محسوب می شود که احتمال مهاجرت مستاجران به نقاط ارزان تر شهر یا شهر های حومه ای را افزایش می دهد؛ همین معادل سازی اشتباه، تابستان امسال منجر به مهاجرت تعداد قابل توجهی از مستاجران کم درآمد از شهر تهران به شهر های جدید اطراف پایتخت شد و بازار اجاره این شهر ها را نیز با افزایش تقاضا برای خرید یا اجاره مسکن مواجه کرد.
تحقیقات میدانی از وضعیت فعلی بازار اجاره مسکن در شهر تهران با تمرکز بر شرایط بازار اجاره در دو منطقه 4 و 5 پایتخت که کانون تمرکز معاملات مصرفی مسکن محسوب می شوند و پرتقاضاترین وپرمعامله ترین مناطق شهر تهران به لحاظ معاملات خرید وفروش و اجاره مسکن به شمار می روند نشان می دهد در شرایط فعلی درصد قابل توجهی از فایل های عرضه شده به بازار اجاره مسکن با شرایط قیمتی غیرمتعارف به مستاجران معرفی شده اند.
این فایل ها، آپارتمان هایی هستند که موجران اقدام به تعیین وزن سنگین اجاره بهای ماهانه در برابر وزن سبک ودیعه یا مبلغ رهن برای اجاره آن ها کرده اند. بررسی های میدانی و همچنین برآورد های انجام شده بر پایه تعداد قابل توجهی از فایل های عرضه شده به بازار اجاره مسکن طی روز های اخیر نشان می دهد هم اکنون حدود 35 درصد از فایل های عرضه شده به بازار اجاره مسکن آپارتمان هایی هستند که وزن اجاره بهای ماهانه در آن ها بسیار سنگین و به میزان قابل توجهی بیش از وزن مبلغ رهن است؛ این گروه از فایل ها با مبالغ اندک رهن در برابر مبالغ قابل توجه اجاره بهای ماهانه به بازار اجاره عرضه شده اند. همچنین برآورد ها نشان می دهد 40 درصد از فایل های عرضه شده به بازار اجاره مسکن واحد هایی هستند که وزن رهن واجاره در آن ها متعادل است؛ به این معنا که مبلغ رهن یا ودیعه آن ها در برابر مبلغ اجاره ماهانه شان کم نیست؛ به عبارت دیگر وزن اجاره بهای ماهانه در این فایل ها در مقایسه با وزن اجاره ماهانه در فایل های دسته اول به مراتب کمتر است.
حدود یک چهارم از فایل های عرضه شده به بازار اجاره نیز آپارتمان های عرضه شده با شرایط رهن کامل هستند؛ تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می دهد هم اکنون سه گروه عرضه کننده فایل رهن کامل در بازار اجاره مسکن حضور دارند؛ دسته اول، عرضه کنندگان واحد های مسکونی بزرگ متراژ هستند که تمایل به اجاره آپارتمان با شرایط رهن کامل دارند؛ گروه دیگر سازندگانی هستند که به دلیل نیاز مالی برای شروع پروژه های جدید اقدام به عرضه آپارتمان های آماده خود به بازار با شرایط رهن کامل می کنند و دسته سوم خانه اولی هایی هستند که اقدام به خرید مقدماتی از بازار مسکن کرده اند و برای تامین بخشی از هزینه خرید واحد موردنظر آن را به بازار اجاره با شرایط رهن کامل عرضه می کنند. این در حالی است که بخشی از عرضه کنندگان فایل های رهن کامل به بازار تابستانی اجاره نیز از این بازار خارج شده اند؛ این گروه افرادی هستند که با دریافت مبلغ اجاره در قالب رهن کامل از مستاجران اقدام به سرمایه گذاری در بازار های موازی همچون ارز وسکه می کردند؛ اما در حال حاضر که آرامش نسبی به این بازار ها بازگشته و قیمت ها تقریبا تثبیت شده است تمایل خود را برای عرضه آپارتمان با شرایط رهن کامل از دست داده اند.
بررسی های میدانی از وضعیت معاملات واحد های مسکونی اجاره ای در منطقه 4 شهر تهران به عنوان دومین منطقه پرمعامله و پرتقاضا در بازار مسکن پایتخت نشان می دهد هم اکنون میانگین مبلغ رهن کامل به ازای هر مترمربع واحد مسکونی در محلات این منطقه بین بازه قیمتی یک میلیون و200 هزار تا 2 میلیون تومان قرار دارد؛ این در حالی است که در این منطقه مانند عمده مناطق مصرفی شهر تهران موجران تمایل به تعیین وزن بیشتر اجاره بهای ماهانه در برابر مبلغ رهن دارند؛ هر چند در این منطقه نیز مانند اغلب مناطق مصرفی، مالکان واحد های بزرگ متراژ، سازنده ها و خانه اولی هایی که اقدام به خرید مقدماتی از بازار مسکن کرده اند گروه عمده عرضه کنندگان آپارتمان های رهن کامل به بازار اجاره هستند.
بررسی ها نشان می دهد در این منطقه نیز مانند منطقه 5 و یکی از مناطق جنوبی شهر تهران که مناطق شاخص و پرتقاضا برای معاملات خرید و اجاره مسکن محسوب می شوند، اگر چه در ظاهر حجم عرضه فایل اجاره زیاد است، اما عرضه واحد های مسکونی با سطح مناسب اجاره بها چندان زیاد نیست؛ هر چند در شرایط فعلی به دلیل اتمام فصل طلایی جابه جایی در بازار مسکن –تابستان- تقاضا برای اجاره مسکن نیز زیاد نیست. اظهارات واسطه های اجاره مسکن نشان می دهد هم اکنون فاصله بین میانگین مبلغ رهن و اجاره واحد های مسکونی در شرق و غرب تهران در حال کاهش است و تورم اجاره در شرق تهران در پاییز امسال نسبت به محلات غربی بیشتر بوده است. هر چند فعلا آمار رسمی که این اظهار نظر را تایید کند وجود ندارد و این موضوع صرفا براساس اظهارات واسطه های بازار اجاره عنوان می شود.
میانگین رهن کامل هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه 5 شهر تهران نیز برمبنای تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» و اظهارات واسطه های بازار اجاره مسکن رقمی در حدود یک میلیون و 200 هزار تومان تا 2 و نیم میلیون تومان است؛ هر چند این ارقام، متوسط نرخ اجاره بها در این مناطق را تخمین می زند و به طور قطع در برخی موارد فایل هایی با سطح اجاره بهای کمتر یا بیشتر از رقم اعلام شده نیز قابل جست وجو و شناسایی است. در یک منطقه جنوبی شهر تهران نیز که جزو مناطق پرتقاضا و پرتراکم محسوب می شود میانگین قیمت هر مترمربع رهن کامل واحد های مسکونی بین یک تا یک ونیم میلیون تومان است. در این منطقه به دلیل استقبال خانه اولی ها از خرید مسکن به دلیل مناسب تر بودن سطح قیمت، حجم عرضه فایل های اجاره با شرایط رهن کامل طی دست کم دو ماه گذشته افزایش یافته است.
تحقیقات میدانی همچنین نشان می دهد اگرچه سطح اجاره بهای مسکن در عمده فایل های عرضه شده به بازار مسکن، پاییز امسال نسبت به فصل تابستان تغییر محسوسی نداشته و اوضاع در بازار پاییزی اجاره در مقایسه با بازار تابستانی بدتر نشده است، اما در بازار پاییزی اعمال تخفیف و انعطاف در شرایط پرداخت اجاره بها از سوی موجران به نفع مستاجران در برخی فایل ها مشاهده می شود. بررسی ها همچنین حاکی است در برخی از محلات پرتقاضا و پرمعامله که سطح قیمت مسکن و اجاره بهای آپارتمان در آن ها با رشد چشمگیری مواجه شده است، تقاضا برای اجاره مسکن در محلات مجاور افزایش یافته و منجر به کاهش فاصله سطح اجاره بها در این مناطق نسبت به محلات مجاور شده است. در واقع به دلیل رشد محسوس اجاره بها در برخی مناطق پرتقاضا و مهاجرت بخشی از متقاضیان به محلات مجاور، سرعت رشد اجاره بها در محلات مجاور افزایش یافته است طوری که نرخ رشد اجاره بها در این محلات نسبت به سایر محلات همان منطقه و حتی منطقه مهاجرفرست، چندبرابر بوده است.
اظهارات واسطه های بازار اجاره مسکن حاکی است اخیرا قرارداد های اجاره مسکن کمتر از یک سال نیز در این بازار به چشم می خورد؛ در برخی از مناطق شهر تهران به دلیل تمایل موجران برای اتمام مدت قرارداد در بازه زمانی اواخر بهار تا اواسط تابستان، رواج قرارداد های اجاره کمتر از یک سال به عنوان یک رخداد قابل تامل مشاهده شده است؛ این گروه از موجران تمایل دارند با نوشتن قرارداد های کمتر از یک سال، واحد خود را در قرارداد بعدی در فصل اوج جابه جایی ها به بازار اجاره عرضه کنند تا از این طریق بتوانند از ظرفیت این فصل برای تعیین مبالغ بالاتر اجاره بها استفاده کنند. مرز روانی تورم اجاره مسکن

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
تورم   اجاره   آپارتمان   معاملات مسکن   قدرت خرید   مستاجران   اجاره بها   تمدید قرارداد   مسکن   نرخ اجاره   نسل دوم   واحد های مسکونی   آماری   پاییز   اقتصاد   بازار   بازار مسکن  
اخبار مرتبط
علل افزایش کم سابقه قیمت مسکن
باشگاه خبرنگاران
مرزبندی قیمتی در بازار مسکن تهران
سازه نیوز
چرا رهن آپارتمان های پایتخت از فرمول متعارف خارج شد؟
شهر فردا
فرمول جدید رهن واجاره در تهران+جدول
شمانیوز
تغییر فاصله قیمت و اجاره مسکن + جدول
اخرین نیوز
رهن آپارتمان های پایتخت از فرمول متعارف خارج شد
افکار نیوز
قیمت رهن کامل آپارتمان در مناطق مختلف تهران چند؟+جدول
آفتاب
اجاره بهای مسکن تهران در پاییز امسال 30 درصد رشد کرد
باشگاه خبرنگاران
کوچ اجباری؛ رهاورد افزایش اجاره بها
روزنامه آرمان
تورم مسکن؛اجاره بهاء 10درصد وخرید 90درصد
بهار نیوز
کوچ اجباری؛ نتیجه افزایش سرسام آور اجاره بها
برترین ها
ترمز تورم مسکن پایتخت
ایران اکونومیست
سقوط تورم ماهانه مسکن
فصل اقتصاد
رشد ماهانه قیمت ملک متوقف شد
بانکداری ایرانی
آیا اسب سرکش مسکن رام شده است؟
اقتصاد نیوز
از تحولات بازار ارز تا نرخ ها در بازار اجاره مسكن
اقتصادگردان
آیا تورم مسکن گریبان اجاره نشین ها را نیز خواهد گرفت؟
ایران اکونومیست
تعمیق رکود تورمی و تثبیت قیمت بالای مسکن در سال آینده
جوان آنلاین
خبر بد برای مستاجرها؛ خانه سال 98 گرانتر می شود
نامه نیوز
تعمیق رکود تورمی و تثبیت قیمت بالای مسکن سال 98 حتمی است
تسنیم
تعمیق رکود تورمی و تثبیت قیمت بالای مسکن تا پایان امسال و سال 98 حتمی است
قدس آنلاین
بررسی وضعیت اجاره بهای مسکن در 9 ماهه 97/ رشد غیرمتعارف اجاره بها نتیجه اعتماد به سامانه های اینترنتی
خبرگزاری دانشجو
رشد غیرمتعارف اجاره بها نتیجه اعتماد به سامانه های اینترنتی
جوان آنلاین
اوضاع بازار مسکن تا پایان سال
فصل اقتصاد
سمت وسوی زمستانی مسکن
فرارو
دو تهدید در بازار اجاره مسکن
اقتصاد نیوز
پیامد رکود مسکن برای مستاجران چیست؟
ملیت
انتخاب متقاضیان مسکن تهران در بازارهای خرید و اجاره
سازه نیوز
بازار اجاره و قیمت مسکن چه تغییری کرد؟
فرادیبد
میانگین قیمت مسکن به بیش از 9 میلیون تومان رسید/ منطقه یک رکوددار گرانی خانه شد
شعار سال
اخبار مرتبط
bltباشگاه خبرنگاران : علل افزایش کم سابقه قیمت مسکن
bltسازه نیوز : مرزبندی قیمتی در بازار مسکن تهران
bltشهر فردا : چرا رهن آپارتمان های پایتخت از فرمول متعارف خارج شد؟
bltشمانیوز : فرمول جدید رهن واجاره در تهران+جدول
bltاخرین نیوز : تغییر فاصله قیمت و اجاره مسکن + جدول
bltافکار نیوز : رهن آپارتمان های پایتخت از فرمول متعارف خارج شد
bltآفتاب : قیمت رهن کامل آپارتمان در مناطق مختلف تهران چند؟+جدول
bltباشگاه خبرنگاران : اجاره بهای مسکن تهران در پاییز امسال 30 درصد رشد کرد
bltروزنامه آرمان : کوچ اجباری؛ رهاورد افزایش اجاره بها
bltبهار نیوز : تورم مسکن؛اجاره بهاء 10درصد وخرید 90درصد
bltبرترین ها : کوچ اجباری؛ نتیجه افزایش سرسام آور اجاره بها
bltایران اکونومیست : ترمز تورم مسکن پایتخت
bltفصل اقتصاد : سقوط تورم ماهانه مسکن
bltبانکداری ایرانی : رشد ماهانه قیمت ملک متوقف شد
bltاقتصاد نیوز : آیا اسب سرکش مسکن رام شده است؟
bltاقتصادگردان : از تحولات بازار ارز تا نرخ ها در بازار اجاره مسكن
bltایران اکونومیست : آیا تورم مسکن گریبان اجاره نشین ها را نیز خواهد گرفت؟
bltجوان آنلاین : تعمیق رکود تورمی و تثبیت قیمت بالای مسکن در سال آینده
bltنامه نیوز : خبر بد برای مستاجرها؛ خانه سال 98 گرانتر می شود
bltتسنیم : تعمیق رکود تورمی و تثبیت قیمت بالای مسکن سال 98 حتمی است
bltقدس آنلاین : تعمیق رکود تورمی و تثبیت قیمت بالای مسکن تا پایان امسال و سال 98 حتمی است
bltخبرگزاری دانشجو : بررسی وضعیت اجاره بهای مسکن در 9 ماهه 97/ رشد غیرمتعارف اجاره بها نتیجه اعتماد به سامانه های اینترنتی
bltجوان آنلاین : رشد غیرمتعارف اجاره بها نتیجه اعتماد به سامانه های اینترنتی
bltفصل اقتصاد : اوضاع بازار مسکن تا پایان سال
bltفرارو : سمت وسوی زمستانی مسکن
bltاقتصاد نیوز : دو تهدید در بازار اجاره مسکن
bltملیت : پیامد رکود مسکن برای مستاجران چیست؟
bltسازه نیوز : انتخاب متقاضیان مسکن تهران در بازارهای خرید و اجاره
bltفرادیبد : بازار اجاره و قیمت مسکن چه تغییری کرد؟
bltشعار سال : میانگین قیمت مسکن به بیش از 9 میلیون تومان رسید/ منطقه یک رکوددار گرانی خانه شد
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط

 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.